Gå över till innehållet

Sökresultat

Välfärdsområdes kontaktuppgifter fr.o.m. 8/2022

Välfärdsområdets registratur kirjaamo@tyks.fi Tillägg som referens i rubriken att meddelandet är riktat till välfärdsområdet.   Faktureringsadress Egentliga Finlands välfärdsområde Förmedlarkod: BAWCFI22, Nätfakturaadress: 003732210651, FO-nummer: 3221065-1 Momsnummer: FI32210651, EDI-kod: 003732210651   Välfärdsområdesdirektör…
Läs mer »

Organisationer och föreningar kan ansöka utlåtande för STEA-bidrag från välfärdsområdet

Har din organisation eller förening tidigare fått bidrag av STEA? Kommer du att ansöka om fortsättning för ditt bidrag den här hösten? Du kan få ett utlåtande på din ansökan på fortsatt…
Läs mer »

Projektipäälliköt

Projektipäälliköt 1.1. Hallinnon valmistelu ja riskienhallinta 1.2. Taloussuunnittelu Heli Lähteenmäki heli.lahteenmaki@naantali.fi 1.2. Taloushallinnon järjestäminen Satu Iljanko satu.iljanko@tyks.fi 1.3. Henkilöstön siirrot Laura Saurama laura.saurama@turku.fi 1.4. Sopimukset Outi Kalske outi.kalske@tyks.fi 1.5. Hallinnolliset tukipalvelut Janne…
Läs mer »

Välfärdsområde

Underhållet av denna webbplats kommer att avslutas under vintern 2022-23. Innehållet överförs till www.varha.fi   Välfärdsområdena inleder sitt arbete 1.1.2023 och samtidigt övergår organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna och…
Läs mer »

Arbetsgrupperna

Medlemmarna i chefsmötet för social- och hälsovårdsformen i Egentliga Finland Åbo stad, Ledare för verksamhetsområde Riitta Liuksa, ordf. Aura kommun, Socialdirektör Sirpa Kunnas St. Karins stad , Social- och hälsodirektör Mikko Pakarinen…
Läs mer »

Produktionspilotering av en personlig klienthandledningstjänst

Vid hälsocentralerna i Egentliga Finland inleddes ett produktionsmässigt pilotprojekt för den personliga kundhandledningstjänsten i februari 2021. Med hjälp av kundhandledningstjänsten strävar man efter att se till att klienten klarar av sin vardag…
Läs mer »

Kraft i vardagen

Med arbetet enligt principen Kraft i vardagen vill man stärka deltagarnas förmåga till egenvård och därigenom förbättra deras vardagsfunktioner och livskvalitet. Kolla upp www.arkeenvoimaa.fi . (Också…
Läs mer »