Gå över till innehållet

Hakutulokset

Hyvinvointialue tutuksi: Kuntakahvit käyntiin Kaarinasta

Aluehallituksen puheenjohtajiston tehtäviin kuuluu yhteyksien pitäminen eri sidosryhmiin, kuten alueen kuntiin. Olemme ehdottaneet kunnille yhteistä kahvihetkeä ajankohtaisten hyvinvointialueeseen liittyvien asioiden äärellä. Ensimmäisenä meidät kutsui kylään Kaarinan kaupunki. Paikalla kuntakahvilla oli Kaarinan kaupunginjohtaja…
Läs mer »

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktiges möte tisdagen den 24.5.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige sammanträdde 24.5.2022. De ärenden som fanns på föredragningslistan godkändes i enlighet med förslaget. Föredragningslistan har publicerats i webbtjänsten: Sökning av föredragningslista (tweb.fi)  Fullmäktige behandlade: Övergångsplan och…
Läs mer »

Tjänster inom koncerntjänsternas ledning i Egentliga Finlands välfärdsområde ledigförklaras internt

Sju direktörtjänster inom koncerntjänster i Egentliga Finlands välfärdsområde har inrättats. Välvärdsområdesstyrelsen beslöt om ärendet vid sitt sammanträde 24 maj 2022. Nu inrättades sju direktörtjänster i koncerntjänsternas resultatgrupp: Förvaltningsdirektör Personaldirektör Fastighetsdirektör Ekonomidirektör IT-direktör…
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder 24.5.2022 kl. 18 

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder tisdag den 24 maj 2022 kl. 18 i auditoriet i konferenshotellet Linnasmäki. Address: Kristliga institutet, Ringbrynjegatan 7, 20380 Åbo. Föredragningslistan har publicerats på webbplats. Välfärdsområdets…
Läs mer »

Bindningar

Centrala förtroendevalda och tjänsteinnehavare inom Egentliga Finlands välfärdsområde ska lämna en redogörelse för sina bindningar. Syftet med redogörelsen för bindningar  är att öka öppenheten och transparensen inom beslutsfattandet. Egentliga…
Läs mer »

Tjänster inom högsta ledningen i Egentliga Finlands välfärdsområde ledigförklaras internt

Sex resultatområdesdirektörtjänster för Egentliga Finlands välfärdsområde har inrättats. Personer till tjänsterna väljs genom intern rekrytering på en så kallad anmälnings-/ansökningsförfarande från de organisationer som utformar välfärdsområdet. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt om ärendet 13 maj…
Läs mer »

Organisation för Egentliga Finlands välfärdsområde utformar sig – för invånarna syns reformen av social- och hälsovården inte till än

I beredningen av Egentliga Finlands välfärdsområde, som inleds 1.1.2023, utarbetas en stor administrativ reform under hela det här året. Välfärdsområdesstyrelsen godkände den administrativa organisationsstrukturen för välfärdsområdet i sin helhet i sitt sammanträde…
Läs mer »

Lediga jobb inom välfärdsområden

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt för räddningsväsendet från och med 1.1.2023. Alla våra 27 kommuner, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgerna och räddningsverket bygger välfärdsområdet tillsammans. Vi blir en ny…
Läs mer »

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdes styrelses möte tisdagen den 3.5.2022

Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde sammanträdde 3.5.2022. Räddningstjänstens lägesrapport sköts upp till ett senare möte på grund av tidsplanen. Övriga ärenden på föredragningslistan godkändes i enlighet med förslaget. Mötets föredragningslista finns hittar…
Läs mer »

Överkommunal övervakningscentral  

Inom ramen för projektet Egentliga Finlands överkommunala övervakningscentral ska den part som ordnar regionens social- och hälsovårdstjänster stödas i sitt värv att uppfylla de lagstadgade plikterna.  Detta sker genom produktion av övervaknings-,…
Läs mer »

Välfärdsområdet byggs i genuint samarbete med organisationer

Egentliga Finlands social- och hälsovårdsorganisationer har en central roll i byggandet av vårt framtida välfärdsområde. Genuint kundorienterade social- och hälsovårdstjänster uppkommer genom ett nära samarbete mellan beredarna och social- och hälsovårdsorganisationerna. Samarbetet…
Läs mer »

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktiges möte onsdagen den 27.4.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige sammanträdde 27.4.2022. De ärenden som fanns på föredragningslistan godkändes i enlighet med förslaget. Föredragningslistan har publicerats i webbtjänsten (på finska): Sökning av föredragningslista (tweb.fi). Välfärdsområdesfullmäktige…
Läs mer »

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdes styrelses möte tisdagen den 26.4.2022

Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde sammanträdde 26.4.2022. Styrelsen fattade ett principbeslut om att företagshälsovårdstjänsterna för personalen i Egentliga Finlands välfärdsområde från och med den 1.1.2023 ska produceras av Länsirannikon Työterveys. Ärendet behandlas…
Läs mer »

Välfärdsområdet övertar ansvaret för skulder, ansvar och avtal av kommuner och kommunförbund

Enligt lagen om genomförandet övertar Egentliga Finlands välfärdsområde ansvaret för skulder, ansvar och avtal av dem kommuner och kommunförbund som överförs till välfärdsområdet. Välfärdsområdet tog del av informationen i utredningarna och förslagen…
Läs mer »

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevsarkiv   Beställ våra nyhetsbrev här!…
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområde: Var syns reformen redan nu, vad ändras i framtiden och vad ändras inte?

Från och med inledningen av år 2023 kommer välfärdsområdena att ansvara för att tillgången på social- och hälsovårdsservice är tillräcklig och för fungerande räddningstjänster för befolkningen inom välfärdsområdena.  I Egentliga Finland pågår…
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder 27.4.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder onsdag den 27 april  2022 kl. 18 i auditoriet i konferenshotellet Linnasmäki. Address: Kristliga institutet, Ringbrynjegatan 7, 20380 Åbo. Föredragningslistan har publicerats på webbplats. Regionfullmäktiges möte…
Läs mer »

Beslut från Egentliga Finlands regionfullmäktiges möte tisdagen den 19.4.2022

Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde sammanträdde 19.4.2022. Styrelsen preciserade förvaltningsstadgan så att Delegationen för framtidsfrågor, forskning och kunnande utöver de fem medlemmar som regionfullmäktige har utsett ska ha högst 12 representanter för…
Läs mer »

Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde föreslår Tarmo Martikainen som direktör för Egentliga Finlands välfärdsområde

Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde föreslår DI, MBA Tarmo Martikainen som direktör för välfärdsområdet. Avsikten är att tillsätta tjänsten från och med den 15 augusti. Beslut om valet fattas av styrelsen för…
Läs mer »

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses möte 12.4.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdes styrelse sammanträdde på tisdag 12.4.2022. På agendan fanns välfärdsområdets organisation. Välfärdsområdes styrelse beslöt att för välfärdsområdesfullmäktige som sammanträder tisdag 27.4. föreslå sex resultatområden för välfärdsområdets personalorganisation: tjänster för ordnande,…
Läs mer »

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdets styrelsens möte tisdagen den 5.4.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdets styrelse sammanträdde den 5.4.2022. De ärenden som fanns på föredragningslistan godkändes i enlighet med förslaget förutom punkt 38, Beredningen av organisationens modell. Denna föredragning lämnades tillbaka till välfärdområdesstyrelsen för…
Läs mer »

Utlysningen av tjänsten som Egentliga Finlands välfärdsområdesdirektör fortskrider

Utseendet av tjänsten som direktör för Egentliga Finlands välfärdsområde fortskrider nästa vecka. Sju sökande har kallats till intervju för tjänsten: Jukka Lindberg, Tarmo Martikainen, Antti Parpo, Jari Saarinen, Jan-Johannes Tollet, Juha-Pekka Ujula…
Läs mer »

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdets fullmäktiges möte onsdagen den 30.3.

Egentliga Finlands välfärdsområdetsfullmäktige sammanträdde den 30.3.2022. De ärenden som fanns på föredragningslistan godkändes i enlighet med förslaget. Föredragningslistan har publicerats i webbtjänsten (på finska): Sökning av föredragningslista (tweb.fi)  Medlemmar i…
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder 30.3.2022 kl. 17

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder onsdag den 30 mars 2022 kl. 17 i auditoriet i konferenshotellet Linnasmäki. Address: Kristliga institutet, Ringbrynjegatan 7, 20380 Åbo. Föredragningslistan har publicerats på webbplats. Regionfullmäktiges möte är offentligt…
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområdetsstyrelse sammanträder på tisdag 22.3.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdetsstyrelse sammanträder på tisdag den 22 mars 2022. Föredragningslistan har publicerats på webbplats: Esityslistahaku (tweb.fi) (på finska).
Läs mer »

Klienthandledning är övergripande bemötande

En övergripande bedömning av behovet av vård, service eller stöd är centrala teman i social- och hälsovårdsreformen: den minskar belastningen på den specialiserade sjukvården och möjliggör smidiga och rättidiga tjänster, vilket också…
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområdetsstyrelse sammanträder på tisdag den 15 mars 2022

Egentliga Finlands välfärdsområdetsstyrelse sammanträder på tisdag den 15 mars 2022. Föredragningslistan har publicerats på webbplats: Esityslistahaku (tweb.fi) (på finska).
Läs mer »

Tjänsten som direktör för Egentliga Finlands välfärdsområde utlysas

Tjänsten som välfärdområdetsdirektör för Egentliga Finlands välfärdsområde har utlysats. Behörighetskrav för tjänsten högre högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och omfattande förtrogenhet med välfärdsområdets verksamhetsområde. Tjänsten som välfärdområdetsdirektör för Egentliga Finlands välfärdsområde har utlysats.
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområdetsstyrelse sammanträder på tisdag den 8 mars 2022

Egentliga Finlands välfärdsområdetsstyrelse sammanträder på tisdag den 8 mars 2022. Föredragningslistan har publicerats på webbplats.
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträdde för första gången: förvaltningsorganens sammansättningar är uppdaterade på webbsidorna

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträdde till sitt första möte på onsdagen den 2.3.2022. Välfärdsområdesfullmäktige är den högsta beslutanderätten inom välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige utnämnde ordföranden och medlemmarna av de centrala förvaltningsorganen från gruppen. Uppgifter om…
Läs mer »

Välfärdsområdets temporära webbplats förnyas

Följer du beredningen av det framtida välfärdsområdet i Egentliga Finland? Då har du säkert redan märkt att regionfullmäktige i vårt välfärdsområde inleder sitt arbete i mars. Regionförvaltningens kommunikation förnyas även på vår…
Läs mer »

Egentliga Finlands regionfullmäktiges första möte hålls den 2 mars

Regionförvaltningen i Egentliga Finlands välfärdsområde inleder sitt arbete snart. De 79 medlemmarna i regionfullmäktige samlas till sitt första möte den 2 mars. Det temporära beredningsorganet har sedan hösten 2021 i snabb takt…
Läs mer »

Välfärdsområdets fullmäktigegrupper inledde sina politiska förhandlingar

Förhandlingarna mellan partierna i välfärdsområdet inleddes den 28 januari. Ordförande för förhandlingarna är Ville Valkonen, distriktsordförande för den största gruppen, Samlingspartiet, och vice ordförande är Niina Alho, distriktsordförande för den näst största…
Läs mer »

Det temporära beredningsorganet VATE förbereder Egentliga Finlands välfärdsområdes administration i brådskande ordning

Det temporära beredningsorganet för Egentliga Finlands välfärdsområde, VATE, avslutar sitt arbete i början av mars, då regionförvaltningen tar över. VATE har förberett det kommande välfärdsområdet sedan hösten 2021 och kommer att hålla…
Läs mer »

ICT-reformen inom Egentliga Finlands välfärdsområde får 18 miljoner euro i statsfinansiering

Statsfinansiering till ett belopp på 18,2 miljoner euro har beviljats för ICT-kostnaderna som hänför sig till igångsättandet och verkställandet av Egentliga Finlands välfärdsområde. Beloppet är det största som staten beviljat för att täcka…
Läs mer »

Temporärt beredningsorgan: ärendelistor och protokoll

Jatkossa pöytäkirjat ja asialistat tullaan julkaisemaan erillisellä sivustolla. VATE poytakirja_15.2.2022 VSHVA hallintosääntö LUONNOS 17.2.2022_SVE VATE_poytakirja_1.2.2022 VATE pöytäkirja 12 18.1.2022_ VATE_pöytäkirja_11_4.1.2022 VATE pöytakirja 10…
Läs mer »

Jourbesök av seniorer med en helhetslägesbedömning av akutgeriatriteamet ger stöd för den fortsatta primärvården

Det akutgeriatriska teamet gör en bedömning av patienter över 75 år som bor hemma och som kommer eller hämtas till akuten.  Syftet med bedömningen av teamet är att i detalj kartlägga orsakerna…
Läs mer »

Utvecklingsprojekt

Strukturreformen (t.om. 31.12.2021) och programmet Framtidens social- och hälsocentral (t.om. 31.12.2023) är de huvudsakliga delprojekten inom helhetsprojektet och de innehåller många olika innehållsmässiga och funktionella utvecklingsmål. I Egentliga Finland pågår dessutom många…
Läs mer »

Välfärdsområdets administration

Välfärdsområdets verksamhet leds övergripande oberoende av hur välfärdsområdet har organiserat skötseln av sina lagstadgade uppgifter. Ledningen av ett välfärdsområde delas in i den politiska och den professionella ledningen. Den politiska ledningen ska…
Läs mer »

Till personalen

Vår gemensamma färd mot Egentliga Finlands välfärdsområde har börjat på riktigt. Välfärdsområdet blir en helt ny, gemensam arbetsplats för oss alla. Vi som arbetar inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet inom kommunerna,…
Läs mer »

Regionförvaltningen och mötesmaterial

Välfärdsområdetsfullmäktige utövar högsta beslutanderätt inom välfärdsområdet och leder vårt välfärdsområde i helhet. Det ansvarar för verksamheten och ekonomin inom Egentliga Finlands välfärdsområde, utövar beslutanderätt för välfärdsområdet och överför sin behörighet genom bestämmelser…
Läs mer »

Temporärt samarbetsorgan för personalfrågor

Tisdagen 21.9.2021 tillsattes ett temporärt samarbetsorgan för handläggning av personalfrågor för välfärdsområdet som är under uppbyggnad och som ska starta i början av år 2023. Samarbetsorganet består av sex medlemmar som utsetts…
Läs mer »

Politisk uppföljningsgrupp

En politisk vald uppföljningsgrupp utsågs 7.9.2021 för att uppfölja beredningen av välfärdsområdet. Antalet medlemmar uppgår till 19. Förslag till politisk uppföljningsgrupp:…
Läs mer »

Föreslag till temporärt beredningsorgan för Egentliga Finland

Den temporära förvaltning kommer att ha en central uppgift vad gäller det förberedande arbetet för att få till stånd Egentliga Finlands välfärdsområde. Det temporära beredningsorganet kommer att ansvara för beredningen av landskapets social-…
Läs mer »

Jourbesök av seniorer med en helhetslägesbedömning av akutgeriatriteamet ger stöd för den fortsatta primärvården

Det akutgeriatriska teamet gör en bedömning av patienter över 75 år som bor hemma och som kommer eller hämtas till akuten.  Syftet med bedömningen av teamet är att i detalj kartlägga orsakerna…
Läs mer »

Välfärdsområde

Välfärdsområdena inleder sitt arbete 1.1.2023 och samtidigt övergår organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.  Samma gäller för oss här i Egentliga Finland. Vårt välfärdsområde är, av alla…
Läs mer »

Arbetsmodellen Kraft i vardagen sprids till alla kommuner i Egentliga Finland

Arbetet i Egentliga Finland som förbereder den stora social- och hälsovårdsreformen och räddningsväsendesreformen är i full gång. Kraft i vardagen är en av de centrala modellerna i detta arbete och har utsetts…
Läs mer »

Hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet framskrider i Egentliga Finland: det temporära välfärdsområdets beredningsorgan har tillsatts

Den tillfälliga administrationen som ska förbereda det nya välfärdsområdet i Egentliga Finland har stadfästs. Alla parter har enhälligt godkänt sammansättningen av det temporära beredningsorganet som leder förberedandet för social- och hälsovårdsreformen och reformen…
Läs mer »

Nytt elektroniskt styrsystem ersätter besvärlig telefontrafik för att hitta vårdavdelningsplats för behövande  

För närvarande pågår ett pilotprojekt för att skapa ett länge väntat styrsystem som ska spara tid både i jouren och i alla mottagande hälsocentralsavdelningar i Egentliga Finland. Det elektroniska styrsystemet för vårdavdelningsplatser…
Läs mer »

Erfarenhetskompisarna hämtar viktig erfarenhetsbaserad information kring barnskyddsfrågor som behövs då kombinationsenheten utvecklas

Vid utvecklingen av barnskyddsservicen blir rösten av barn, unga och familjer som behöver ett stödnätverk fortfarande ofta ohörd eller alltför svag.  I pilotprojektet kring västkustens kunskaps- och stödcenter (OT) för barn och…
Läs mer »

Geriatrisk teammodell som förbättrar servicekedjan för äldre integreras med verksamheten vid Åucs Akuten

Ett geriatriskt team ska integreras i verksamheten vid Åucs Akuten för omedelbara utvärdering av äldre jourpatienters välbefinnande.  Då blir patientens hjälpbehov,  utöver det akuta, kartlagt och servicekedjan bibehålls obruten och smidig.  I…
Läs mer »

Användningen av metoderna Föra barnen på tal och Be om hjälp utbreder sig i Egentliga Finland

Distansutbildning kring metoden Föra barnen på tal ordnas i Egentliga Finland särskilt för professionella som arbetar med vuxna med mentala problem eller rusmedelproblematik. Målsättningen är att utbilda 100 nya metodanvändare under loppet…
Läs mer »

Vägkartan för distanstjänster: en enda central inkörsport till de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården för befolkningen i Egentliga Finland

Projektet Vägkarta för distanstjänster ska väsentligt förbättra den digitala nåbarheten av social- och hälsotjänsterna för invånarna i Egentliga Finland.  En nåbar, rätlinjig internetbaserad tjänst är under beredning.  Med en enda virtuell dörröppning…
Läs mer »

Hundratals anställda inom elev- och studerandevården utbildas i att möta de ungas mentala problem i Egentliga Finland

Inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral erbjuds personalen inom elev- och studerandevården i Egentliga Finland utbildning i att förebygga och med lämpliga medel behandla de vanligaste mentala störningarna.  Målet är…
Läs mer »

Egentliga Finland i bräschen för utvecklingen – medicinfri sömnvårdsmodell tas i bruk i alla hälsocentraler  

Egentliga Finland ligger i bräschen för ibruktagning av en medicinfri sömnvårdsmodell.  Modellen tas i bruk i alla hälsocentraler i regionen.  Den utgör ett led i programmet Framtidens hälsocentral, och utbildning i modellen…
Läs mer »

Enhetliga registreringsförfaranden effektiviserar det professionella social- och hälsovårdsarbetet och skapar trygghet för patienterna

Det är i första hand för klienten som uppgifter registreras. Därför den registrerade datan ska vara av hög kvalitet, väl tillgänglig och begriplig.  Då registreringsförfarandena blir mer enhetliga, blir det lättare att…
Läs mer »

Konkurrensutsättning förbereds för digikliniken – unik service på kommande i Finland

Som bäst förbereds digikliniken som ska stöda utvecklingsarbetet på primärnivå inom social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland.  Det gäller en för Finland unik centraliserad serviceproduktionsenhet för distansvård.  Enheten kommer att garantera jämbördig…
Läs mer »

”Bara något hade öppnat ögonen för den unga med problem, inte sett hen som ett problem”

Västkustens kunskaps- och stödcenter för barn och unga, som kallas pilotprojektet OT, har startat genom kartläggning av både samarbetspartners och parallellprojekt. Perspektivet på utvecklingsarbetet är mångsidigt. Vid sidan om all expertis och…
Läs mer »

God klienthandledning ger reda i hälsovårdsreformens servicedjungel – flera kommuner önskas med i försöket

En del av utvecklingen inom social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland går ut på att starta ett försök för bättre klienthandledning vid regionens hälsostationer. Handledningstjänsten är avsedd för klienter som behöver flera…
Läs mer »

Servicen för barn, unga och familjer förbättras genom gemensam sysselsättning

Splittrad service har varit en av de stora utmaningarna i Egentliga Finland inom social- och hälsovårdstjänsterna för barn, unga och familjer.  I regionen förekommer rätt litet styr- och servicestrukturer som skulle binda…
Läs mer »

Utvecklingen av social- och hälsovården i Egentliga Finland stärker organisationernas ställning

Ett av målen för social- och hälsovårdsreformen är att sammanlänka allt bättre olika organisationers allmännyttiga arbete med social- och hälsovårdstjänsterna.  En del av det förberedande arbetet i social- och hälsovårdsreformen går ut…
Läs mer »

Egentliga Finland på vägen mot bättre social- och hälsovårdsservice

Alla 27 kommuner i Egentliga Finland, Egentliga Finlands kompetenscentrum för det sociala området, regionens högskolor och tredje sektorn – alla samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland. Strukturreformen som…
Läs mer »

Flerprofessionell kommunikation ger bättre gränsöverskridande kommunal service

Inom de flerprofessionella projektgrupperna som utvecklar arbetssätt för servicekedjor och tjänstehelheter (SKTH) kommunicerar man genom arbetsgruppsarbete, där var och en deltagare bidrar med sin specifika expertis till pusselspelet.  Slutresultatet blir mycket mera…
Läs mer »

Ny nätsida uppföljer utvecklingen av sote-tjänsterna i Egentliga Finland

De stora utvecklingsprojekten inom social- och hälsovårdreformen (sote-reformen) i Egentliga Finland är Strukturreformprojektet och programmet Framtidens social- och hälsocentral.  Dessa och annan regional utveckling inom sote presenteras på nyligen öppnade nätsidor under…
Läs mer »

Mindre övervikt och stillasittande

Näring av god kvalitet, tillräcklig sömn och motion har stor betydelse för människans välbefinnande.  Levnadsvanorna är centrala då det gäller att förebygga övervikt och välståndssjukdomar. Hälsosamma levnadsvanor skapas redan i barndomen och…
Läs mer »

Ökad gemenskap, större delaktighet

När människor upplever ensamhet, utslagning och är ojämlika sinsemellan, uppstår behov för korrigerande åtgärder inom social- och hälsovården. Bristande delaktighet och utslagning kan i värsta fall leda till marginalisering. Inom ramen för…
Läs mer »

Överkommunal övervakningscentral  

Inom ramen för projektet Egentliga Finlands överkommunala övervakningscentral ska den part som ordnar regionens social- och hälsovårdstjänster stödas i sitt värv att uppfylla de lagstadgade plikterna.  Detta sker genom produktion av övervaknings-,…
Läs mer »

Sote behöver mera hyte, d.v.s. social- och hälsoreformen bör befrämja välfärden och hälsan ännu mera

I samband med utvecklingen av social- och hälsovårdens tjänster har man i Egentliga Finland också lyft kraftigt fram betydelsen av att befrämja ”hyte”, d.v.s. välfärd och hälsa (hyvinvointi ja terveys à hyte).
Läs mer »

Rådgivande delegation för social- och hälsovårdsreformens organisationer

Denna delegation som grundades i september 2020 av social- och hälsovårdsorganisationer i Egentliga Finland agerar på ett mandat av hela social- och hälsovårdsfältet som partner till den offentliga sektorn i samarbetet som…
Läs mer »

Operativ modell för kommuner med vänlig inställning till organisationer och sammanslutningar

En modell som omfattar hela landskapet faciliterar effektivt samarbetet mellan kommunerna och tredje sektorn. I kommuner som är vänligt inställda till tredje sektorns aktörer utgör dessa organisationer och samfund partners och en…
Läs mer »

Läs mer av HYTE

Främjande av välfärd, hälsa och säkerhet och förebyggande av ojämlikhet (HYTE) Vad är hyte? Med begreppet hyte avses allt arbete som minskar skillnaderna i välfärd och hälsa mellan olika folkgrupper.  Order kommer…
Läs mer »

Tillgänglighetsutlåtande

Utlåtandet har sammanställts 1.3.2021. I detta tillgänglighetsutlåtande berättas hur lagen efterföljs på webbplatsen vshyvinvointialue.fi gällande tillhandahållande av digitala tjänster, vilka bristerna i webbplatsens tillgänglighet är och hur du kan ge oss respons…
Läs mer »

Vad gäller det?

Regionala organisationer förbereder gemensamt och på frivillig bas utvecklingsarbetet för social- och hälsovårdstjänsterna inom Egentliga Finland.  Målsättningen är att på bred front stärka samarbetet för produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna inom regionen.
Läs mer »

Material för social- och hälsovårdens utvecklingsarbete

Allmän presentationsmaterial “Mot Egentliga Finlands välfärdsområde” Mot Egentliga Finlands välfärdsområde_Svenska  Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta YLEISESITYS_Suomi Grafiskt material 2022 VSHVA_elementer VSHVA_grafik 2022-02 VSHVA ppt  (på finska) 2022-02 VSHVA…
Läs mer »

Framsida

Lediga arbetsplatser hos Egentliga Finlands välfärdsområde och projekt Arbetsplatser hos Egentliga Finlands välfärdsområde Arbetsplatser hos programmet Framtidens social- och hälsocentral och andra projekt (För tillfället finns arbetsplatsannonser tyvärr…
Läs mer »