Gå över till innehållet

Mot Egentliga Finlands välfärdsområde

Vår gemensamma färd mot Egentliga Finlands välfärdsområde har börjat på riktigt.  Vårt mål är att skapa bättre förebyggande tjänster, smidigare servicekedjor och – om det behövs – mera friktionsfri tillgång till vård.

Egentliga Finlands välfärdsområde och utvecklingsprojekt

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt för räddningsväsendet från och med 1.1.2023. Alla våra 27 kommuner, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgerna och räddningsverket bygger välfärdsområdet tillsammans. Vi blir en ny arbetsplats för cirka 23 000 experter.

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Vi förbättrar medborgarnas basservice

Social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet är en förändring där vi förbättrar medborgarnas basservice. Ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården samt av räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.

Vi är tillsammans på väg mot allt bättre tjänster

Målsättningen är att integrera kommunernas, sjukvårdsdistriktets, de två specialomsorgsdistriktens och det lokala räddningsverket social- och hälsovård samt räddningsväsen inom utsatt tid och på ett friktionsfritt sätt.

Lediga arbetsplatser hos Egentliga Finlands välfärdsområde och projekt

Arbetsplatser hos Egentliga Finlands välfärdsområde

Arbetsplatser hos programmet Framtidens social- och hälsocentral och andra projekt

(För tillfället finns arbetsplatsannonser tyvärr endast på finska)

Aktuellt

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde tisdagen 9.8.2022

09.08.2022

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde sammanträdde 9.8.2022. Ärendena på föredragningslistan godkändes enligt förslaget. Föredragningslistan i sin helhet finns till påseende på…
Läs mer »

Enhetliga verksamhetsmodeller utvecklas inom socialarbetet för barnfamiljer och barnskyddet för hela välfärdsområdet

08.08.2022

I den innehållsmässiga beredningen av välfärdsområdet, i projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland, utvecklas också barnskyddsprocesserna. I centrum…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Sirpa!

20.07.2022

Sirpa Kuronen började som integrationsdirektör för tjänster för barn och unga i juni. Hon har tidigare utvecklat och lett service…
Läs mer »