Gå över till innehållet

Mot Egentliga Finlands välfärdsområde

Vår gemensamma färd mot Egentliga Finlands välfärdsområde har börjat på riktigt.  Vårt mål är att skapa bättre förebyggande tjänster, smidigare servicekedjor och – om det behövs – mera friktionsfri tillgång till vård.

Egentliga Finlands välfärdsområde och utvecklingsprojekt

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt för räddningsväsendet från och med 1.1.2023. Alla våra 27 kommuner, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgerna och räddningsverket bygger välfärdsområdet tillsammans. Vi blir en ny arbetsplats för cirka 23 000 experter.

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Vi förbättrar medborgarnas basservice

Social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet är en förändring där vi förbättrar medborgarnas basservice. Ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården samt av räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.

Vi är tillsammans på väg mot allt bättre tjänster

Målsättningen är att integrera kommunernas, sjukvårdsdistriktets, de två specialomsorgsdistriktens och det lokala räddningsverket social- och hälsovård samt räddningsväsen inom utsatt tid och på ett friktionsfritt sätt.

Lediga arbetsplatser hos Egentliga Finlands välfärdsområde och projekt

Arbetsplatser hos Egentliga Finlands välfärdsområde

Arbetsplatser hos programmet Framtidens social- och hälsocentral och andra projekt

(För tillfället finns arbetsplatsannonser tyvärr endast på finska)

Aktuellt

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktiges möte tisdagen den 24.5.2022

24.05.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige sammanträdde 24.5.2022. De ärenden som fanns på föredragningslistan godkändes i enlighet med förslaget. Föredragningslistan har publicerats…
Läs mer »

Tjänster inom koncerntjänsternas ledning i Egentliga Finlands välfärdsområde ledigförklaras internt

24.05.2022

Sju direktörtjänster inom koncerntjänster i Egentliga Finlands välfärdsområde har inrättats. Välvärdsområdesstyrelsen beslöt om ärendet vid sitt sammanträde 24 maj 2022.…
Läs mer »

Korttidsterapeutiska metoder baserade på ACT och kognitiv beteendeterapi för unga, gratis utbildning nu öppet för anmälningar!

24.05.2022

Korttidsterapeutiska metoder baserade på ACT och kognitiv beteendeterapi för unga ordnas av Utvecklingen av mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel…
Läs mer »