Gå över till innehållet

Mot Egentliga Finlands välfärdsområde

Vår gemensamma färd mot Egentliga Finlands välfärdsområde har börjat på riktigt.  Vårt mål är att skapa bättre förebyggande tjänster, smidigare servicekedjor och – om det behövs – mera friktionsfri tillgång till vård.

Egentliga Finlands välfärdsområde och utvecklingsprojekt

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt för räddningsväsendet från och med 1.1.2023. Alla våra 27 kommuner, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgerna och räddningsverket bygger välfärdsområdet tillsammans. Vi blir en ny arbetsplats för cirka 23 000 experter.

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Vi förbättrar medborgarnas basservice

Social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet är en förändring där vi förbättrar medborgarnas basservice. Ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården samt av räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.

Vi är tillsammans på väg mot allt bättre tjänster

Målsättningen är att integrera kommunernas, sjukvårdsdistriktets, de två specialomsorgsdistriktens och det lokala räddningsverket social- och hälsovård samt räddningsväsen inom utsatt tid och på ett friktionsfritt sätt.

Underhållet av denna webbplats kommer att avslutas under vintern 2022-23. Innehållet överförs till www.varha.fi

Lediga arbetsplatser hos Egentliga Finlands välfärdsområde och projekt

Arbetsplatser hos Egentliga Finlands välfärdsområde (finska och svenska)

Arbetsplatser hos programmet Framtidens social- och hälsocentral och andra projekt

(För tillfället finns arbetsplatsannonser tyvärr endast på finska)

Idéer och önskemål

Respons

Aktuellt

Tarkista henkilö- ja palkkatietosi HR-työpöydältä viimeistään 30.12.2022

23.12.2022

Voit tarkistaa omat henkilötietosi, tilinumeron oikeellisuuden sekä tehdä palkkatietokyselyn HR-työpöydän henkilötiedot osiosta. HR-työpöydän löydät Varhan intran etusivun oikopoluista. Jotta mahdolliset…
Läs mer »

Beslut vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 14.12.2022

19.12.2022

Beslut vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 14.12.2022 Ordföranden för välfärdsområdesfullmäktige byts ut och budgeten för Egentliga Finlands välfärdsområde för år 2023 och…
Läs mer »

Social- och hälsotjänster för invånare i Egentliga Finland fortsätter på de bekanta ställena för ärendehantering vid årsskiftet

16.12.2022

Införandet av välfärdsområdet för inte med sig förändringar i social och hälsotjänsterna för dem som bor i Egentliga Finland eftersom…
Läs mer »