Gå över till innehållet

Mot Egentliga Finlands välfärdsområde

Vår gemensamma färd mot Egentliga Finlands välfärdsområde har börjat på riktigt.  Vårt mål är att skapa bättre förebyggande tjänster, smidigare servicekedjor och – om det behövs – mera friktionsfri tillgång till vård.

Egentliga Finlands välfärdsområde och utvecklingsprojekt

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt för räddningsväsendet från och med 1.1.2023. Alla våra 27 kommuner, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgerna och räddningsverket bygger välfärdsområdet tillsammans. Vi blir en ny arbetsplats för cirka 23 000 experter.

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Vi förbättrar medborgarnas basservice

Social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet är en förändring där vi förbättrar medborgarnas basservice. Ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården samt av räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.

Vi är tillsammans på väg mot allt bättre tjänster

Målsättningen är att integrera kommunernas, sjukvårdsdistriktets, de två specialomsorgsdistriktens och det lokala räddningsverket social- och hälsovård samt räddningsväsen inom utsatt tid och på ett friktionsfritt sätt.

Lediga arbetsplatser hos Egentliga Finlands välfärdsområde och projekt

Arbetsplatser hos Egentliga Finlands välfärdsområde (finska och svenska)

Arbetsplatser hos programmet Framtidens social- och hälsocentral och andra projekt

(För tillfället finns arbetsplatsannonser tyvärr endast på finska)

Idéer och önskemål

Respons

Aktuellt

Tjänster inom familjevård och stödfamiljsverksamhet och utbetalningen av arvoden blir smidigare i välfärdsområdet

02.12.2022

I Egentliga Finlands välfärdsområde kommer man att skapa en helhet av barnskyddets vård utom hemmet. I framtiden kommer enheten för…
Läs mer »

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på 29.11.2022

30.11.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse sammanträdde 29.11.2022. Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige kompletteringar till bestämningsgrunderna för kundavgifter för de tjänster som tillhör välfärdsområdets organiseringsansvar:…
Läs mer »

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde onsdag 23.11.2022

24.11.2022

Välfärdsområdesfullmäktige beslöt om bestämningsgrunder för kundavgifter Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige beslöt om bestämningsgrunderna för kundavgifter gällande välfärdsområdets tjänster vid sitt sammanträde…
Läs mer »