Gå över till innehållet

Mot Egentliga Finlands välfärdsområde

Vår gemensamma färd mot Egentliga Finlands välfärdsområde har börjat på riktigt.  Vårt mål är att skapa bättre förebyggande tjänster, smidigare servicekedjor och – om det behövs – mera friktionsfri tillgång till vård. 

Mot bättre service – tillsammans

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, högskolor och en del organisationer samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Vi förbättrar medborgarnas basservice

Social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet är en förändring där vi förbättrar medborgarnas basservice. Ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården samt av räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.

Vi är tillsammans på väg mot allt bättre tjänster

Målsättningen är att integrera kommunernas, sjukvårdsdistriktets, de två specialomsorgsdistriktens och det lokala räddningsverket social- och hälsovård samt räddningsväsen inom utsatt tid och på ett friktionsfritt sätt.

Egentliga Finlands välfärdsområde och utvecklingsprojekt

Ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården samt av räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena från och med början av år 2023.

Strukturreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral omfattar en mängd större och mindre utvecklingsmål. Dessutom pågår många andra utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården i regionen.

Aktuellt

Det temporära beredningsorganet VATE förbereder Egentliga Finlands välfärdsområdes administration i brådskande ordning

20.01.2022

Det temporära beredningsorganet för Egentliga Finlands välfärdsområde, VATE, avslutar sitt arbete i början av mars, då regionförvaltningen tar över. VATE…
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområde samlar in åsikter gällande dess service

14.01.2022

Utarbetandet av strategin för social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finlands välfärdsområde fortskrider. Vi har öppnat en serviceundersökning som är tillgänglig…
Läs mer »

ICT-reformen inom Egentliga Finlands välfärdsområde får 18 miljoner euro i statsfinansiering

23.12.2021

Statsfinansiering till ett belopp på 18,2 miljoner euro har beviljats för ICT-kostnaderna som hänför sig till igångsättandet och verkställandet av…
Läs mer »