Hyppää sisältöön

Yliopistosairaaloiden erityinen rooli on huomioitava hyvinvointialueiden rahoituksessa

Vuodesta 2023 alkaen valtio vastaa hyvinvointialueiden rahoituksesta. Rahoituksen myöntöperusteisiin ehdotetaan lisättäväksi uutena kriteerinä yliopistosairaalalisä.

Vuodesta 2023 alkaen valtio vastaa hyvinvointialueiden rahoituksesta. Hyvinvointialueella ei ole itsellään suoraa rahoitusvastuuta palveluistaan eikä myöskään verotusoikeutta.

Valmisteilla on hyvinvointialueiden rahoituslakia koskevia muutoksia ja täsmennyksiä. Rahoituksen myöntöperusteissa on huomioitu asukasmäärän ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta kuvaavien tekijöiden lisäksi erillisiä olosuhdetekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi asukastiheys, vieraskielisyys, kaksikielisyys ja saaristolaisuus. On perusteltua säilyttää alueiden erilaiset olosuhteet rahoituksen lähtökohtina. Rahoituksen myöntöperusteisiin ehdotetaan lisättäväksi uutena kriteerinä yliopistosairaalalisä.

Yliopistosairaaloiden olosuhteet poikkeavat muista hyvinvointialueista

Yliopistosairaaloiden erityinen vastuu on välttämätöntä huomioida hyvinvointialueiden rahoituksessa. Yliopistolliset sairaalat vastaavat merkittäviltä osin kansallisista tutkimus-, opetus-, koulutus- ja kehittämistehtävistä, joiden ylimääräisiä kustannuksia hyvinvointialueen rahoitusmalli ei ole aiemmin huomioinut. Yliopistollisten sairaaloiden korkeampia kustannuksia aiheuttavat myös kansalliset ja alueelliset erityistehtävät ja vaativan erikoissairaanhoidon toteuttamiseksi tarvittava erityisosaamisen ylläpito, joita ei täysimääräisesti pystytä kattamaan tuotettaessa lakisääteisiä palveluja myös muiden hyvinvointialueiden asukkaille.

Yliopistosairaaloiden vastuut muodostavat muista hyvinvointialueista poikkeavat olosuhteet ja korkeammat kustannukset, jotka on huomioitava hyvinvointialueiden rahoitusmallissa.

Valtiovarainministeriö on päivittänyt 13.4.2022 viimeisimmät versiot hyvinvointialueiden rahoituslaskelmista vuodelle 2023. Laskelmissa on huomioitu ehdotetut lakimuutokset. Rahoituslaskelmia tarkennetaan vielä kesällä 2022 kuntien tilinpäätöstietojen vahvistuttua. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kokonaisrahoitus vuonna 2023 on arviolaskelmien mukaan 1,91 miljardia euroa.

Lisätietoja Sote-uudistus- sivustolla.

Asiasanat: hyvinvointialue