Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Varsinaissuomalaisilta kysytään syyskuussa alueen päihdetilanteesta

Varsinais-Suomen kunnat pyytävät asukkailta tietoa ja mielipiteitä alueen päihdetilanteesta. Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja huumeisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Kyselyssä tiedustellaan havaintoja erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä päihdetilanteesta yleisesti. Tärkeään kyselyyn voi vastata vielä 30. syyskuuta saakka.

Päihdetilannekysely on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille asukkaille. Vastaamalla kyselyyn asukkaat pääsevät esittämään ajatuksiaan ja toivomuksiaan esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Tarkoituksena on selvittää, millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen kuntien ja tulevan hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.

Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista Pakka-toimintamallia, jolla tehostetaan paikallistason ehkäisevää päihdetyötä. Varsinais-Suomessa päihdetilannekyselyitä on toteutettu aikaisemmin Turussa, Salossa ja Paimiossa.

Päihdetilannekyselyyn vastataan sähköisellä lomakkeella tästä, osallistu!

Tärkeään kyselyyn osallistutaan nimettömästi ja luottamuksellisesti ja sen täyttäminen vie aikaa vain n. 10–15 minuuttia.

(På svenska: ändra språk på sidan.)

Lisätiedot:

Niina Jalo,
suunnittelija, Turun kaupunki
puh. 040 638 3672, niina.jalo@turku.fi

Asiasanat: kysely , mielenterveys- ja päihdepalvelut