Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Varsinais-Suomi kehityksen etujoukoissa – lääkkeettömän unenhoidon malli käyttöön kaikissa terveyskeskuksissa

Varsinais-Suomessa ollaan etujoukoissa ottamassa käyttöön lääkkeetöntä unenhoidon mallia kaikissa terveyskeskuksissa. Osana Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmaa toteutettava käyttöönotto on aloitettu koulutuksilla ja lähikuukausina jokaisesta Varsinais-Suomen terveyskeskuksesta löytyy unihoitaja.

Tarve unettomuuden hoitoon nousi selvästi esiin, kun Varsinais-Suomen kehityskohteita kartoitettiin yhteistyössä perusterveydenhuollon edustajien kanssa. Erilaiset uniongelmat ovat yleisiä ja heikentävät hyvinvointia ja vaikuttavat negatiivisesti myös toimintakykyyn. Samaan aikaan voi ilmetä psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia.

– Yhteinen näkemys tarpeesta ja tavoitteista on auttanut hankkeen edistämisessä alueella. Kunnissa asiaa pidetään tärkeänä ja ollaan sitoutuneita uusien toimintatapojen käyttöönottoon, sanoo hankkeen projektipäällikkönä toimiva suunnittelija Linda Dalbom.

Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen Varsinais-Suomen terveyskeskuksissa on saatavilla Käypä hoito -suositusten mukaista lääkkeetöntä unettomuuden hoitoa paikkakunnasta riippumatta.

Onnistuminen vaatii sitoutumista ja sitouttamista

Uusien välineiden käyttöönotto laajasti vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja seurantaa. Usein hankkeet ovat lyhyitä tavoitteisiin nähden, jolloin toimeenpano jää helposti kesken. Tämä karikko on pyritty elintapaohjauksen hankkeessa ottamaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

– Toiminnan jalkautus on ollut suunnitelmassa mukana alusta lähtien ja seurantaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota, kertoo Linda Dalbom

Toteutuakseen onnistuneesti lääkkeetön unenhoidon malli vaatii pysyvää toiminnan muutosta, jotta palvelu integroituu osaksi arkityötä. Osana hanketta perusterveydenhuollon ammattilaisten osaamista vahvistetaankin koulutuksilla. Koulutuksen toteuttaa yhteistyössä Turun AMK ja TYKS Uni- ja hengityskeskus. Hankkeen vaikutuksia palvelujärjestelmässä ja potilashoidossa seurataan tutkimuksellisena yhteistyönä TYKS uni- ja hengityskeskuksen ja Turun yliopiston yleislääketieteen laitoksen kanssa.

Digitaalisia ratkaisuja elintapaohjauksen tukena

Varsinais-Suomessa ollaan ottamassa entistä laajemmin käyttöön myös erilaisia elintapaohjauksen digitaalisia työkaluja. Vaikka ratkaisuja on jo ollut kentällä käytössä, laaja ja tasalaatuinen palvelu vaatii järjestelmällistä työtä, jotta uudet toimintatavat juurtuvat osaksi perusterveydenhuoltoa.

Digitaalisia mahdollisuuksia elintapaohjauksen tukena testataan osana Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelmaa. Esimerkiksi Onnikka-painonhallintasovellus on nyt pilotissa osassa alueen terveyskeskuksia. Sovellus on Oulun yliopiston kehittämä ja sen hyödyistä on saatu tieteellistä näyttöä. Seuraavaksi testataan muutamissa terveyskeskuksissa Satakunnan Sydänpiirin hallinnoimaa Verkkopuntariohjelmaa.

Elintapojen omaehtoiseen edistämiseen on jo olemassa mahdollisuuksia Omaolon kautta tehtävällä terveystarkastuksella, joka on kaikkien saatavilla. Omaolosta löytyy myös kattavasti hyvinvointivalmennuksia. Jatkossa tarkoituksena on hyödyntää näitä entistä paremmin.

– On todella hienoa, kuinka aktiivisesti Varsinais-Suomen kuntien perusterveydenhuollon organisaatioista on lähdetty mukaan testaamaan uusia toimintatapoja, kehuu hankkeen projektipäällikkönä toimiva suunnittelija Linda Dalbom.

Liittyvät hankkeet:
Lääkkeetön unenhoidon malli »
Elintapaohjauksen prosessinomainen palvelutuotanto »
Digiklinikka – keskitetty etäpalveluiden tuotantoyksikkö »

Asiasanat: digiklinikka , elintapaohjaus , tulevaisuuden sote-keskus