Hyppää sisältöön

Varsinais-Suomessa kuljetaan yhdessä kohti parempia sote-palveluita

Varsinais-Suomessa sote-palveluiden kehittämistä tehdään yhteensä 27 kunnan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, alueen korkeakoulujen sekä järjestöjen yhteistyönä.

Valtion rahoittamat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnointivastuulla oleva Rakenneuudistushanke ja Turun kaupungin hallinnointivastuulla oleva Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma sitovat alleen joukon suuria ja pieniä kehityskohteita. Lisäksi alueella on käynnissä monia muita soten kehitysprojekteja.

Päämääränä on, että asukkaille varmistetaan laadukkaat ja yhdenvertaisesti toimivat palvelut, jotka perustuvat todelliseen palvelutarpeeseen. Samalla huomioidaan asiakas- ja kustannusvaikutukset.

– Varsinais-Suomen kuntien ja kuntayhtymien sote-palvelujen yhteisellä kehittämisellä on pitkä historia ja palvelujen sisällöllistä kehittämistä on toteutettu kansallisista sote-uudistusten malleista riippumatta, kertoo muutosjohtaja Antti Parpo Turun kaupungilta.

Nykyisellä hallituskaudella Varsinais-Suomen sote-palvelujen kehittäminen on perustunut vapaaehtoiseen valmisteluun, jossa on keskitytty palvelujen sisällölliseen kehittämiseen.

– Yhteisestä tekemisestä on sovittu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa. Tällä tavoin on haluttu varmistaa, että palvelujen kehittämiselle on jatkumo kaikissa tilanteissa, sanoo Parpo.

Varsinais-Suomessa keskitytään toistaiseksi palvelujen sisältöjen kehittämiseen. Järjestämissuunnitelmassa on sovittu teemoittain kehittämisen tavoitteista ja toteutettavista toimenpiteistä. Tällä hetkellä ei ole käynnissä hallinnollista valmistelua, jolla tähdätään Marinin hallituksen esittämään hyvinvointialueen perustamiseen.

Tarkoituksena on tiivistää entisestään perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä. Kehittämistyössä huomioidaan lisäksi yhteistyö muiden julkisen sektorin, yksityissektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Fakta:

Varsinais-Suomen väkiluku on reilu 480 000 henkilöä, julkisesti rahoitettujen sote-kustannusten määrä 1,7-1,8 miljardia euroa vuodessa ja julkisissa sote-palveluissa työskentelee reilu 20 000 henkilöä.

Asiasanat: kehittäminen , sote-palvelut