Hyppää sisältöön

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen

Varsinais-Suomen perhekeskustoimintamallin kehittäminen jatkuu, osallistu myös toiminnan kartoituskyselyyn!

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alueella jatkuu perhekeskustoimintamallin kehitystyö osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Tämän tiimoilta Varsinais-Suomen perhekeskustoimintaa myös kartoitetaan. Kartoituskysely on suunnattu kattavasti kaikille lasten, nuorten ja perheiden palveluita järjestäville tahoille. Osallistu kyselyyn 19.9.2021 mennessä, lisätietoa ja linkki kyselyyn jutun alla.

Edeltävällä LAPE-kaudella (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) mallinnettiin alustavaa Varsinais-Suomen perhekeskustoimintamallia, mutta nyt on tarpeen määritellä tarkemmin alueen perhekeskusmallia ja sen yhdyspintoja muihin palveluihin.

– Perhekeskuskonseptoinnin perustaksi toteutetaan kysely Varsinais-Suomen kunnille. Kohteina ovat esimerkiksi kuntien sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi sekä nuoriso- ja vapaa-aikatoimi. Kysely kohdennetaan myös muille lapsille, nuorille ja perheille palveluita tarjoaville tahoille erikoissairaanhoidon ja seurakuntien piiristä sekä kolmannelta sektorilta, kertoo Pia Suvivuo, joka toimii Varsinais-Suomen perhekeskuskehittämisen projektipäällikkönä.

Lisäksi valituille kunnille ja muille toimijoille toteutetaan lisähaastatteluita. Syksyn aikana järjestetään myös kolme työpajaa nykyisten perhekeskusten vastuuhenkilöille.

Lopputuotoksena alueellinen toimintamalli

Kyselyillä ja haastatteluilla kartoitetaan alueen perhekeskuskehittämisen nykytilaa ja kuvataan alueellisia perhekeskusmalleja ja niiden toimintatapoja. Lopputuotoksena tuotetaan perhekeskuskokonaisuudesta alueellinen toimintamalli ja sen jalkauttamisen tueksi tiekarttaa. Ne nivoutuvat osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

_________________________________________

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn koskien
Varsinais-Suomen perhekeskuskehittämistä!

Varsinais-Suomen perhekeskustoiminnan kartoituskysely on suunnattu kattavasti kaikille lasten, nuorten ja perheiden palveluita järjestäville tahoille. Kyselyllä kartoitetaan nykyistä perhekeskuskehittämisen tilaa kuntien ja kaupunkien alueilla sekä selvitetään ajatuksia koko Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta koskevan perhekeskuskehittämisen suuntaviivoista.

Kyselyn tulokset auttavat viemään kehittämistyötä eteenpäin. Kysely on osa laajempaa perhekeskuskehittämisen työtä Varsinais-Suomen alueella. Kyselyn tuloksia työstetään työpajoissa syksyn 2021 aikana. Nordic Healthcare Group (NHG) tukee Varsinais-Suomea kehittämistyössä syksyllä 2021.

Kysely on avoinna 3-19.9.2021 ja vastaaminen kestää noin 20–30 min. Voitte vastata yksin tai yhdessä kolleganne kanssa. Samasta organisaatiosta voi vastata useampi henkilö. On erittäin toivottavaa, että jaatte linkkiä eteenpäin sekä omassa organisaatiossanne että omille LAPE-verkostoillenne. Kyselyyn toivotaan laajasti vastauksia ja näkökulmia kaikilta lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleviltä tahoilta Varsinais-Suomessa.

Kysely tulee täyttää loppuun kerralla, sillä keskeneräistä kyselyä ei pysty tallentamaan. Mikäli kone siirtyy valmiustilaan, yhteys kyselyyn voi katketa ja syötetyt tiedot menetetään. Suosittelemmekin varaamaan kalenteristasi noin 30 min keskeytyksettömän ajan kyselyn vastaamista varten. Sivujen välillä ei myöskään pysty palaamaan aikaisempiin vastauksiin kyselyn laajuuden vuoksi.

Vastaamaan pääset tästä.

Toivomme teidän täydentävän kyselyn omaan asiantuntijuuteenne pohjaten ja riittävän kevyellä otteella. Kyselyyn ei vastata nimellä, mutta henkilöllisyys voi olla pääteltävissä tehtävänkuvan ja toimipaikan sijainnin pohjalta. Vastausten analysoinnista häivytämme pois mahdollisuuden tunnistaa henkilöt.

Kiitos arvokkaista vastauksistanne!

Lisätiedot:

Pia Suvivuo

Varsinais-Suomen perhekeskuskehittämisen projektipäällikkö
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma

Asiasanat: lape , lapsi- ja perhetyö , perhekeskus , tulevaisuuden sote-keskus