Hyppää sisältöön

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen organisaatio muotoutuu: asukkaille sote-palvelujen uudistaminen ei näy vielä

Varsinais-Suomen 1.1.2023 aloittavan hyvinvointialueen valmistelussa tehdään koko tämä vuosi suurta hallinnollista uudistusta. Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueelle hallinnollisen organisaatiorakenteen kokouksessaan 13. toukokuuta. Nyt päätetyssä kokonaisuudessa on kyse toiminnan ja talouden rakenteista – asiakaspalveluja ei uudisteta vielä tässä vaiheessa.

Tämän vuoden aikana rakennetaan hyvinvointialueen hallinnollista muutosta. Valmistelun periaatteena on turvallinen siirtymä, jossa periaatteena on, että asukkaiden palvelut turvataan. Vaiheistamisella muutosta minimoidaan riskejä, joita suuri uudistus palvelujen jatkuvuuteen voisi aiheuttaa.

Palveluverkko eli käytännössä sotepalvelujen toimipisteet eivät muutu nyt tai vielä vuoden 2023 alussa. Varsinaissuomalaisille näkyviä muutoksia sotepalveluissa valmistellaan huolellisesti ja niistä tehdään aikanaan erilliset päätökset.

– Voi sanoa, että onnistumme muutoksessa, jos hallinnollinen organisoituminen ei näy palvelujen käyttäjille. Käytännössä kaikki varsinaissuomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut löytävät vuoden vaihduttua sieltä mistä nytkin, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja.

Organisoitumisella luodaan pohjaa palvelujen yhdenmukaistamiselle

Nyt hyväksytyssä organisaatiossa tulevaan hyvinvointialueeseen yhdistetään yli 30 varsinaissuomalaisen kunnan ja sote-organisaation hallintorakenteet ja johtamisjärjestelmä. Monen rinnakkaisen toiminta-, talous- ja hallintomallin sijaan sote-asioita johdetaan jatkossa yhdessä linjassa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallinnollinen organisaatio on kuusitasoinen:

 1. Hyvinvointialue
 2. Tulosalue
 3. Tulosryhmä
 4. Palvelualue
 5. Palveluyksikkö
 6. Kustannuspaikka

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyy kaikkiaan noin 23 000 työntekijää. Useimpien työpaikan sijainti ja työtehtävä säilyvät vuodenvaihteessa samana kuin nykyisinkin.

Muutosvaiheen hallintomalli on jaettu alueisiin

Toimintatapojen yhdenmukaistaminen on sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Muutosvaiheessa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen taloutta ja toimintaa johdetaan linjassa, jaettuna kahdeksan alueen kokonaisuuksiksi.

 • Vakka-Suomi: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa, Taivassalo, Pyhäranta, Kustavi, Mynämäki, Nousiainen, Masku
 • Loimaan seutu: Loimaa, Pöytyä, Aura, Oripää, Lieto, Marttila, Koski tl
 • Itäinen Turun seutu: Kaarina, Paimio-Sauvo
 • Turunmaa: Kemiönsaari, Parainen, Åbo
 • Läntinen Turun seutu: Naantali, Raisio, Rusko
 • Salon seutu: Salo, Somero
 • Turku, eteläinen
 • Turku, pohjoinen

– Asukkaat voivat edelleen käyttää sote-palveluja koko Varsinais-Suomessa. Aluejako ei määritä sitä, missä sote-palveluja tarjotaan, vaan ovat hyvinvointialueen sisäistä organisoitumista, selventää Sanna Vauranoja.

Aluehallitus äänesti sote-aluejaosta. Jouni Mutasen (Kesk) esitys Niina Alhon (SDP) ja Nina Söderlundin (Vas) kannattamana voitti äänin 8-7. Muutetun esityksen mukaan Härkätie siirrettiin Loimaan seutuun ja Akseli Vakka-Suomeen.

Toiminnan ja talouden johtamisen kannalta sopiva väestöpohja kullekin alueelle on vähintään noin 30-40 000 asukasta sekä yhtenäinen maantieteellinen alue tai asioinnin suunta.

Nykyisin samoja asioita johdetaan kunnissa. Alueellisen muutosvaiheen taustalla on ajatus riittävän laajoista kokonaisuuksista. Tällä pyritään yhdistämään toimintamalleja tasalaatuisesti koko hyvinvointialueella ja samaan aikaan hyötymään toiminnallisesti ja taloudellisesti johtamista yhdenmukaistamalla. Alueellisen jaon on tarkoitus sujuvoittaa ja tukea muutosjohtamista sote-palveluissa ja ikääntyneiden palveluissa.

Sote-alueet muodostuvat nykyisistä 57 terveysasemasta, suunterveydenhuollon toimipisteestä ja perhekeskuspalveluista, joita ovat mm. koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Nyt päätetty muutosvaiheen alueellinen hallintomalli ei linjaa palvelujen sijaintia, vaan niistä tehdään aikanaan erilliset päätökset.

Koska voimme odottaa asiakkaille näkyviä muutoksia?

Sotepalveluihin tulee käyttäjille näkyviä muutoksia sen jälkeen, kun palvelustrategiasta ja palveluverkosta on päätetty ja niiden toimeenpano etenee. Palvelustrategia on lakisääteinen. Siinä määritellään, mitä palveluja, kenelle, miten ja kuka tuottaa. Palveluverkostossa kuvataan, mistä näitä palveluja saa. Näiden asioiden valmistelu alkaa syksyllä, ja päätöksiä tehdään vasta huolellisen valmistelun jälkeen. Muun muassa palveluverkkoon ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia siirtymävaiheessa 2023.

Sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteena on yhdenvertaiset ja toimivat palvelut. Tästä syystä esimerkiksi asiakasmaksuja pyritään Varsinais-Suomessa yhdenmukaistamaan viipymättä. Tämän asian valmistelu on aloitettu ja asiasta tiedotetaan, kun valmistelu on edennyt. Asiakasmaksujen yhtenäistämisistä tehdään päätöksiä ennen vuotta 2023. Vielä ei voida ottaa kantaa siihen, ovatko maksut keskimäärin nousemassa vai laskemassa.

Nyt vahvistettu henkilöstöorganisaatio on keskeinen asia, jotta muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-järjestelmien käyttöönoton valmistelussa voidaan edetä.

Aluehallituksen kokouksen asialista on julkaistu verkkopalvelussa.

Aiemmin aiheesta: Hyvinvointialueen organisaatio rakentuu pala palalta kevään aikana (tiedote 17.3.)

Asiasanat: aluehallitus , hyvinvointialue