Hyppää sisältöön

Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja väliaikaishallinto

Uudistuksen toimeenpano Varsinais-Suomessa on alkanut syyskuun alusta 2021 väliaikaishallinnon asettamisella.

Väliaikaishallinnolla on merkittävä tehtävä tulevan hyvinvointialueen valmisteluissa. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) huolehtii maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen  uudistuksen valmistelusta ennen maaliskuun 2022 alkua, jolloin aluevaltuusto aloittaa.

Väliaikaishallinto muun muassa osallistuu hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden ja sopimusten selvittämiseen, päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta sekä osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen.

Toimielin edustaa kaikkia Varsinais-Suomen kuntia ja kuntayhtymiä.

Toimielimen jäsenet on valittu tasa-arvoisesti tulevan hyvinvointialueen kuntien, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista.

Jäseniä on kaikkiaan 13.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokousasiakirjat

Väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittinen seurantaryhmä

21.9.2021 asetettiin väliaikainen yhteistoimintaelin, joka osallistuu vuoden 2023 alusta aloittavan hyvinvointialueen rakentamiseen henkilöstöasioissa. Yhteistoimintaelimessä on kuusi järjestöjen nimeämää jäsentä. Sen toimikausi jatkuu vuoden 2022 helmikuun loppuun, jonka jälkeen aluevaltuusto aloittaa toimintansa.

Väliaikainen yhteistoimintaelin sekä sen asialistat ja pöytäkirjat

Aikataulu: sote- ja pela-uudistus etenee alkuperäisen aikataulun mukaisesti

  • Hyvinvointialueet on perustettu 1.7.2021, kun sotelait tulivat voimaan.
  • Väliaikainen valmistelutoimielin toimii väliaikaishallintona 28.2.2022 asti.
  • Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022.
  • Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy tällöin kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.