Hyppää sisältöön

aluehallitus

Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 6.9.2022

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 6.9.2022.

Aluehallitukselle esitettiin tiedoksi katsaus valmistelun etenemisestä. Tavoitteena on, että varsinaissuomalaiset voivat hyvinvointialueen aloittaessa vuoden 2023 alusta asioida sosiaali- ja terveyspalveluissa kuten nytkin. Lisäksi maksuliikenteen ja palkanmaksun tulee toimia sujuvasti.

Tällä hetkellä tunnistetaan suuresta muutoksesta vuodenvaihteeseen sijoittuvia riskejä ja tehdään runsaasti työtä, jotta kaikki toimisi ongelmitta.

 

Hyvinvointialueelle siirtyy mittava määrä sopimuksia

Aluehallitus käsitteli syyskuun ensimmäisessä kokouksessaan Varsinais-Suomen kuntien toimittamia tietoja hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä, toimitiloista ja lomapalkkavelasta. Hyvinvointialueelle siirtyy selvitysten mukaan noin 50 000 erilaista yksilöihin liittyvää sopimusta tai sitoumusta. Näiden arvo yhteensä on noin 376 milj. euroa vuosittain. Lisäksi siirtyy n. 11 500 muuta sopimusta. Suurin osa näistä sopimuksista on sosiaalihuollon palvelusopimuksia, hoito- ja tutkimuspalvelusopimuksia, ICT -sopimuksia ja tukipalvelusopimuksia.

Selvityksessä ei ole tässä vaiheessa tullut esille puutteita, jotka muodostaisivat hyvinvointialueelle merkittävää riskiä tai toiminnallista haittaa. Sopimusten siirtämistä ja selvitystyötä jatketaan edelleen. Aluehallitus päätti esittää, että aluevaltuusto hyväksyy esitetyn omaisuuden, sopimukset ja vastuut siirrettäväksi hyvinvointialueelle.

Listalla olleet aiheet hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Esityslista on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa: Esityslistahaku (tweb.fi).linkki avautuu uuteen ikkunaan

Hallituksen seuraava kokous on 13.9.2022, ja kokouksen esityslista julkaistaan em. verkkopalvelussa. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan samassa osoitteessa allekirjoittamisen jälkeen.

Asiasanat: aluehallitus , aluevaltuusto , hyvinvointialue