Hyppää sisältöön

Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 25.10.2022

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 25.10.2022.

Järjestöavustusten haku auki 27.10.-11.11.2022

Aluehallitus käsitteli vuoden 2023 järjestöavustusten hakuohjeita ja aikataulua. Haku hyvinvointialueen järjestöavustuksiin aukeaa 27.10. ja päättyy 11.11.2022. Kokouksessa tehtiin ohjeisiin pieniä täsmennyksiä.   Lisätietoja ja hakuohjeet osoitteessa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminta-avustukset vuodelle 2023 – Vshyvinvointialue.fi

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteena on turvata sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset siirtymävaiheessa. Toiminta-avustukset kohdentuvat vuonna 2023 niihin järjestöihin, joita kuntaorganisaatiot ovat avustaneet. Lisäksi huomioon otetaan ne järjestöt, joiden toiminta on koronaepidemian vuoksi rajoittunut niin, ettei avustuksia ole myönnetty vuosien 2021-2022 aikana. Avustusten myöntämisestä päättää aluehallitus joulukuussa.

Tyks/sairaalapalvelut-tulosalueen johtajavalinta

Aluehallitus päätti kutsua kaksi Tyks/sairaalapalveluiden johtajan virkaa hakenutta haastateltavakseen: Satakunnan sairaanhoitopiirin vs johtajan Petteri Lankisen sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt johtajan Mikko Pietilän.

Tyks/sairaalapalvelut-tulosalueella työskentelee vuoden 2023 alusta lähtien noin 9 500 ammattilaista.

Tehtävään saatiin kaikkiaan kahdeksan hakemusta. Virka oli julkisessa haussa syyskuussa 2022. Hyvinvointialueuudistukseen liittyvässä sisäisessä ilmoittautumis-/hakumenettelyssä aiemmin tänä vuonna valittu henkilö ei ottanut virkaa vastaan.

Aluehallituksen kokousajat vuonna 2023

Aluehallitus päätti kokoontua joka tiistai aikavälillä 10.1.-20.6.2023 lukuun ottamatta seuraavia päiviä: 21.2.; 14.3.; 11.4.; 16.5. ja 13.6.2023.

Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuuston kokousaikoja vuodelle 2023 niin, että valtuusto kokoontuisi heinä- ja elokuuta lukuun ottamatta kerran kuussa. Valtuusto päättää kokousajoistaan myöhemmin.

***

Aluehallituksen asialistalla olleet muut aiheet hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Esityslista on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa: Esityslistahaku (tweb.fi).

Hallituksen seuraava kokous on 1.11.2022, ja kokouksen esityslista julkaistaan em. verkkopalvelussa. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan samassa osoitteessa allekirjoittamisen jälkeen.