Hyppää sisältöön

Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 14.6.2022

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 14.6.2022.

Elokuussa aloittava hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen esitteli aluehallitukselle hyvinvointialuestrategian ensimmäistä versiota. Strategia viedään tiedoksi aluevaltuustolle 22.6.2022. Strategiaa on valmisteltu vuoden 2022 alusta lähtien mm. työpajoissa, strategiaseminaareissa sekä alkutalvesta kyselyllä, johon saatiin noin 4 000 vastausta. Kesäkuussa 2022 henkilöstöltä kysytään näkemyksiä hyvinvointialueen arvoiksi. Tämän jälkeen strategian työstäminen jatkuu mm. aluevaltuustossa sekä avainryhmien ja henkilöstön kuulemisella.

Aluehallitus hyväksyi järjestöavustusten periaatteet vuodelle 2023 niin, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon sellaiset järjestöt, jotka ovat saaneet kunnilta avustuksia vuosina 2021 ja 2022. Lisäksi avustusten myönnöissä huomioidaan järjestöt, joiden toiminta on koronapandemian vuoksi vuosina 2021-2022 rajoittunut.

Aluehallitus päätti tulosryhmäjohtajien virkojen perustamisesta tulevan hyvinvointialueen sote-palveluihin, ikääntyneiden palveluihin, järjestämisen palveluihin sekä pelastuspalveluihin. Virat täytetään sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä niin, että liikkeenluovutuksella siirtyvien on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksensa virkaan. Pelastuspalveluiden tulosryhmäjohtajien virat täytetään suoraan siirtämällä nykyinen pelastuspäällikkö vastaavaan uuteen virkaan. Ilmoituksiin lisätään keskeiset työtehtävät, ja ilmoittautuminen virkoihin päättyy 29.7.2022.

Aluehallitus hyväksyi esityksen mukaisesti hyvinvointialueen johtajan sopimuksen, vakuutusten hankinnan periaatteet, päätti merkitä DigiFinland Oy:n osakkeita sekä asetti aluevaltuuston puheenjohtajatoimikunnan.

Esityslista on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa: Esityslistahaku (tweb.fi)

Hallituksen seuraava kokous on 21.6.2022, ja kokouksen esityslista julkaistaan em. verkkopalvelussa. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan samassa osoitteessa allekirjoittamisen jälkeen.

Asiasanat: aluehallitus