Hyppää sisältöön

Henkilöstölle

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee tulevan hyvinvointialueen organisaatiota poliittisen seurantaryhmän pohdittavaksi

Hyvinvointialueen organisaatiomallin valmistelu poliittisen seurantaryhmän keskusteltavaksi ja linjattavaksi on väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) keskeisiä tehtäviä. Tämän viikon vaten sekä poliittisen seurantaryhmän kokoukset oli omistettu keskusteluille Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta parhaiten palvelevasta organisoitumistavasta poliittisen ohjauksen ja palveluiden tuottamisen osalta.

Päätöksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen organisoitumisesta tekee keväällä 2022 aloittava aluevaltuusto. Aluevaltuusto valitaan aluevaaleissa, jotka pidetään tammikuussa.

– Tarkoituksenamme ei ole nyt suunnitella väliaikaista mallia. Haluamme valmistella kevään aluevaltuuston päätettäväksi niin hyvän organisaation Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle kuin mahdollista, sanoi väliaikaisen valmistelutoimielimen varapuheenjohtaja Tuomas Heikkinen.

Vate, polittinen seurantaryhmä sekä hankkeiden johtajat keskustelivat organisoitumisessa huomioitavista asioista.

– Keskustelu oli hyvää ja pääsimme suunnittelussa paljon eteenpäin. Painotettavina asioina nousivat esiin erityisesti järjestämisen, digitalisaation ja alueellisen ohjauksen toteutuminen sekä se, miten sote- ja pela-uudistuksen integraatio parhaimmillaan toteutuu, kertoi vaten puheenjohtaja Matti Bergendahl.

Keskustelussa tuotiin esiin, että kunnat ja muut hyvinvointialueen muodostavat organisaatiot voisivat osallistua keskusteluun organisoitumismallista.

Tämän viikon vaten kokouksessa keskusteltiin lisäksi seuraavista aiheista:

  • Hyvinvointialueen tulevan henkilöstöfoorumin jäsenten nimeämiset siirrettiin vaten joulukuun kokoukseen, sillä henkilöstöjärjestöjen esityksiä jäseniksi ei ole saatu kaikilta osin. Foorumille on tarkoitus tuoda tiedoksi ja kommentoitavaksi tulevan hyvinvointialueen sellaisia valmistelussa olevia asioita, joilla on vaikutuksia henkilöstöön. Virallisena yhteistoimintaelimenä kuitenkin toimii väliaikainen yhteistoimintaelin.
  • Väliaikainen valmistelutoimielin valmistautuu joulukuun alussa ministeriöiden kanssa käytäviin hyvinvointialueneuvotteluihin, joissa merkittävänä aiheena on hyvinvointialueen tuleva rahoitus.
    Hyvinvointialuetta valmistelevaa valmisteluorganisaatiota on rakennettu syksyn kuluessa. Valmisteluorganisaatiosta viestitään viipymättä, kun projektien ja projektitoimiston keskeiset rekrytoinnit on saatu valmiiksi. Projekteja on 33, projektien väleillä on paljon koordinaatiota edellyttäviä riippuvuuksia ja lisäksi on käynnissä keskusteluja valmistelutyöhön hakeneiden nykyisten työnantajien kanssa.
  • Väliaikaisen valmistelutoimielimen ja tulevan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmä saadaan käyttöön marraskuun aikana. Tämä sujuvoittaa esimerkiksi vaten kokousasiakirjojen hakemista verkkosivulta. Toistaiseksi kokousten esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu manuaalisesti.

Taustaksi: Väliaikainen valmistelutoimielin vate vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelusta, kunnes hyvinvointialueen aluevaltuusto aloittaa maaliskuun alussa 2022.

Asiasanat: hyvinvointialueen valmistelu , väliaikainen valmistelutoimielin