Hyppää sisältöön

hyvinvointialue

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistautuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallinnon aloitukseen tiivistahtisesti

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin lopettaa työnsä maaliskuun alussa, kun aluevaltuusto aloittaa. Hyvinvointialuetta syksystä 2021 valmistellut väliaikainen valmistelutoimielin eli vate kokoontuu tätä ennen vielä kaksi-kolme kertaa. Aluevaltuustoon valitaan tämän viikon aluevaaleissa 79 aluevaltuutettua. Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen maaliskuussa.

Aluevaltuuston ja -hallituksen käsiteltäväksi tuodaan heti kevättalvella 2022 useita keskeisiä päätöksiä muun muassa tulevan hyvinvointialueen hallintosäännöstä ja organisoitumisesta. Ne vaikuttavat moniin yhtäaikaisesti edistettäviin projekteihin, ja niistä tarvitaan päätökset, jotta hyvinvointialue pystyy ottamaan järjestämisvastuun sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluista vuoden 2023 alusta.  Päätösten valmistelusta vastaa hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio, jonka toiminta jatkuu aluehallinnon alaisena.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen organisaatioksi on suunniteltu poliittisen toimielinmallin ikäkaarirakenteeseen perustuvaa lautakuntamallia. Poliittisessa toimielinmallissa osana organisaatiota olisi viisi lautakuntaa: ruotsinkielisten palveluiden, lasten ja nuorten, työikäisten, ikääntyneiden sekä pelastuslautakunta. Lautakuntien organisoitumisessa Varsinais-Suomen hyvinvointialue poikkeaisi monista muista hyvinvointialueista. Katso tiedote 20.12.2021.

Myös hyvinvointialueen strategiaa valmistellaan. Tässä vaiheessa on tarkoitus tuoda aluehallinnon käsiteltäväksi ylätason strategia palvelustrategiapainotuksella. Strategiatyöhön liittyen on tammikuun ajan eri sidosryhmille auki kysely, jonka tuloksia hyödynnetään hyvinvointialueen strategian suunnittelussa. Katso tiedote 14.1.2022.

Hyvinvointialueen valmistelua varten kunnille, kuntayhtymille, sairaanhoitopiirille, erityishuoltopiireille ja aluepelastuslaitokselle eli kaikille ns. luovuttaville organisaatioille on lähetetty tietopyyntöjä. Niistä kertyvien tietojen perusteella työtä kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta voidaan jatkaa entistä konkreettisemmin.

Talousarvio vuodelle 2022

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2022 alustavassa talousarviossa on keskitytty aivan kriittisimpiin toimintoihin. Voimakkaasta priorisoinnista huolimatta väliaikainen valmistelutoimielin päätti tammikuun 18. päivän kokouksessaan esittää hyvinvointialueen valmisteluun haettavaksi vähintään 3 miljoonan euron lisärahoitusta tälle vuodelle.

Valtionvarainministeriö on aiemmin myöntänyt Varsinais-Suomeen vuodelle 2022 valmistelurahoitusta yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi voidaan hyödyntää n. 1,2 miljoonaa euroa vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä valmistelurahoitusta. ICT-muutoksiin on erikseen saatu 18,2 miljoonan euron valtionrahoitus. On todennäköistä, että myönnetyn ICT-rahoituksen turvin kaikkea välttämätöntä ei pystytä valmistelemaan vaan myös siltä osin syntyy lisärahoituksen tarve. Katso tiedote 23.12.2021.

Varsinais-Suomessa hyvinvointialueen ICT-järjestelmien yhdistäminen on työläs kokonaisuus. Tällä hetkellä valmistelussa etsitään ratkaisuja erityisesti 41 asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhdistämiseksi. Kaikki muutokset on suunniteltava niin, että palvelut eivät missään vaiheessa häiriinny. Samaan aikaan on muun muassa kartoitettava kaikkien yli 30 organisaation laitekanta.

Vaten puheenjohtajaksi esitetty Petri Virolaista

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää puheenjohtajakseen Petri Virolaista, joka toimii Varsinais-Suomen vs. sairaanhoitopiirin johtajana. Hän toimisi puheenjohtajana 1.2.2022 alkaen Vaten viimeisenä toimikuukautena eli helmikuun ajan.

Sairaanhoitopiirin hallitus päättää asiasta tammikuun lopussa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana syksystä toiminut Matti Bergendahl siirtyy toisen työnantajan palvelukseen helmikuun alusta alkaen. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelujohtajan määräaikaisessa virassa puolestaan aloittaa Antti Parpo.

Asiasanat: valmistelujohtaja , hyvinvointialueen valmistelu , vate , hyvinvointialue