Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä

Mietityttääkö sinua jokin hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva asia? Kokoamme kysymyksiä ja vastauksia henkilöstöltä tuleviin kysymyksiin. Täydennämme vastauksia ja tuomme uusia kysymyksiä valmistelun edetessä.

SIVUA PÄIVITETÄÄN…

(viimeisin päivitys 30.9.2022, uudet kysymykset alleviivattuina)

Työsuhde ja työtehtävät

 1. Allekirjoitanko vuoden vaihteessa uuden työsopimuksen? Lähtökohtaisesti et. Toiminnan muuttuessa tehtävänkuva kannattaa päivittää vastaamaan todellisuutta. Sama koskee viranhaltijoita, joiden virkavastuu saattaa muuttua.
 2. Muuttuvatko työtehtäväni? Lähtökohtaisesti tehtävänkuvia ei muuteta vuodenvaihteessa muutoin kuin toiminnan varmistamiseksi. Jatkossa tehtävänkuvien muutokset ovat mahdollisia. Tehtävänkuvien muutoksista käydään henkilön kanssa aina neuvottelu. Hallinnon tehtäviin ja erilaisiin järjestelmiin liittyviä muutoksia ja koulutustarpeita ennakoidaan tulevan paljon ja niillä on mahdollisesti vaikutusta tehtävänkuviin.
 3. Säilyykö oma työpaikkani ja työpisteeni siellä, missä ne nyt ovat? Työmme jatkuu 1.1.2023 kuten ennenkin pääasiassa samojen työkaverien ja esihenkilön kanssa, samoissa tiloissa. Mitä lähemmäs asiakasta työsi sijoittuu, sitä vähemmän muutoksia omaan työhösi ja tiimiisi tulee.
 4. Onko esihenkilöni edelleen sama henkilö?​ Pääosalla meistä esihenkilö säilyy samana. Työmme jatkuu 1.1.2023 kuten ennenkin pääasiassa samojen työkaverien ja esihenkilön kanssa, samoissa tiloissa. Mitä lähemmäs asiakasta työsi sijoittuu, sitä vähemmän muutoksia omaan työhösi ja tiimiisi tulee.
 5. Menetänkö nykyiset henkilöstöetuni?​ Nykyiset henkilöstöedut päättyvät 31.12.2022. Tuleva hyvinvointialue vastaa oman organisaationsa tasapuolisesta kohtelusta, ja siksi se määrittää henkilöstöedut sekä henkilöstönsä työhyvinvointi- ja virkistystoiminnasta. Hallitus tekee päätöksen hyvinvointialueen henkilöstöeduista syksyn aikana.
 6. Miten käy määräaikaisten työsuhteiden?​ 1.1.2023 voimassa olevat määräaikaiset palvelussuhteet siirtyvät liikkeenluovutuksen mukana ja päättyvät sopimuksen mukaan.
 7. Miten haen sivutoimiluvan- tai teen sivutoimi-ilmoituksen? Sivutoimi-ilmoitus tehdään WebTallennus-ohjelman kautta. Mikäli tarvitset sivutoimilupaa, ole yhteydessä Henkilöstöpalveluihin. (sähköpostia ei vielä tiedossa)
 8. Mitä järjestelmää käytetään työajanseurannassa? Työajanseurannassa jaksotyötä tekevät käyttävät pääasiassa Titaniaa ja liukuvaa työaikaa tekevien työaikaa seurataan Timecon-työajanseurantajärjestelmällä.
 9. Miten haen päivystyskorvaukset tai muut lisät? Normaalisti lisät ja päivystyskorvaukset tulevat automaattisesti maksuun eri ohjelmien kautta edellyttäen, että päivystysilmoitukset tai työvuorojen toteumat on asianmukaisesti täytetty ja hyväksytty.
 10. Miten työterveyshuolto järjestetään? Tulevan hyvinvointialueen henkilöstön työterveyspalvelut tuottaa 1.1.2023 alkaen Länsirannikon Työterveys.
 11. Toimiiko työterveys jatkossa ja kuuluuhan siihen jatkossa sairaudenhoito myös? Tuleeko lisää toimipisteitä, Turku hankalasti saavutettavissa toisella paikkakunnalla asuville? Sairaanhoito tulee kuulumaan työterveyshuollon palveluihin. Tiedotamme tarkemmin palvelunsisällöstä syksyn aikana. Palveluverkko on tarkoitus pitää siirtymävaiheen samana kuin nykyinen palveluverkko. Neuvottelut siitä käydään syksyn aikana. Tiedotamme tästäkin tarkemmin syksyn aikana. 
 12. Mikä TES on voimassa ensi vuonna? Sopimuskauden loppuun saakka noudatetaan sitä virka- tai työehtosopimusta, jota on noudatettu ennen siirtoa, jos valtakunnan sopijaosapuolet eivät asiasta muuta sovi.
 13. Ketkä kaikki kuuluvat siirtyvään henkilöstöön?Kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvät kaikki henkilöt, jotka hoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä. Heidän lisäkseen myös opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit kuuluvat hyvinvointialueelle siirtyvään henkilöstöön. Mutta ei siinä vielä kaikki. Yllä lueteltujen toimintojen tukitehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy myös hyvinvointialueen palvelukseen, jos henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet liittyy siirtyvän toiminnan tukitehtäviin. Yhteensä meitä työskentelee vuoden 2023 alusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella noin 23 000 eri alojen ammattilaista. Tätä henkilöstön siirtoa tulevan hyvinvointialueen työntekijöiksi kutsutaan liikkeenluovutukseksi.
 14. Jos teemme suoria henkilöstösiirtoja, mutta henkilön tehtävänkuva tulee osittain muuttumaan, miten varmistamme, että kaikki ko. tehtävään kykenevät ja haluavat tulevat huomioitua? Noudatamme henkilöstösiirroissa liikkeenluovutuksen periaatteita eli pääosa henkilökunnasta siirtyy omiin tai vastaaviin tehtäviin. Pääsemme konkretisoimaan tätä, kun saamme henkilöstöorganisaation vahvistettua.
 15. Kuka tekee työvuorosuunnittelun vuodenvaihteessa? Luovuttavissa organisaatioissa vahvistettuja työvuorosuunnitelmia noudatetaan pääsääntöisesti jaksotyössä siirtohetkellä kesken olevien työaikajaksojen loppuun. Sen jälkeisestä työvuorosuunnittelusta vastaa hyvinvointialue.
 16. Siirtyvätkö henkilöt tukipalveluista töihin hyvinvointialueelle? Työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tukipalvelutehtävien organisointi ja selvittäminen ovat asioita, jotka ovat parhaillaan valmisteluorganisaation työn alla.
 17. Kuinka pitkiä määräyskirjoja voimme nyt tehdä? Onko tähän joku ohjeistus? Työsopimukset tehdään toiminnan ehdoilla/vaatimusten mukaan. Ensi vuodelle jatkavien määräaikaisten määräyskirjat kannattaa tehdä hyvissä ajoin valmiiksi yli vuoden vaihteen, jotta he ovat mukana siirtyvässä henkilöstössä.
 18. Tukipalveluiden kuten ruokapalvelut tuottaa jokin muu taho kuin hyvinvointialue. Siirtyykö esim. ruokapalveluiden työntekijät Hyvinvointialueen henkilöstöksi vai tuottajan henkilöstöksi. Jos henkilöstö on tuottajan henkilökuntaa, miten edut / palkat jatkossa? Valmistelussa edetään aluehallituksen kesäkuun linjauksen mukaan eli keittiöhenkilökunta siirtyy suoraan Kaarean palvelukseen. Henkilöstön osalta voimassa olevalla työehtosopimuksella jatketaan sopimuskauden loppuun. Eduista päättää uusi työnantaja.
 19. Mitä tapahtuu hyvinvointialueeseen liittyvien kuntien IT-henkilöstölle? Minkälainen hierarkia on suunnitteilla IT-henkilöstön organisoimiseksi? Henkilöstön tehtävänkuvia kerätään ja tarkastellaan tällä hetkellä. IT-organisoituu hyväksytyn organisaatiorakenteen mukaisesti.
 20. Koska esim. eri tukipalveluista siirtyville henkilöille tiedotetaan uudet kotipaikat, jonne ilmoittaudutaan 1.1.2023? Viimeistään joulukuussa. 
 21. Henkilöstöetuudet. Omassa työyhteisössä keskustelua on kovasti herättänyt keskustelua poistuvat henkilöstöetuudet. Tarkoittaako tämä myös henkilökohtaisia lisiä tai muita henkilökohtaisia jo myönnettyjä etuuksia? Henkilökohtaiset lisät ovat osa palkkaa, eivätkä ne kuulu henkilöstöetuihin.
 22. Miten mobiilileimaus toteutetaan henkilöillä, joilla ei ole työpuhelinta? Tarkempi ohjeistus tähän annetaan myöhemmin.
 23. Koska tulevat eri henkilöstöhallinnon ohjeet esim. virkavapaan osalta ja kuka vastaa henkilöstöhallinnon osuudesta ja missä sijaitsee Varhan henkilöstöhallinto? 
  Koska tulevat tarkemmat ohjeet esim. työajan seurannasta ja muista käytännön järjestelyistä? Henkilöstöhallinnosta vastaa luovuttavista organisaatioista muodostuva Henkilöstöpalvelut-yksikkö. Ohjeiden julkaiseminen aloitetaan loppuvuoden aikana. Varhan konsernihallinnon palvelujen fyysinen sijainti on vielä suunnitteluvaiheessa eli teemme tilakartoitusta kaikkien tulosalueiden johdon ja osin niiden rinnalle sijoittuvien konsernipalvelujen fyysisestä sijainnista.
 24. miksi jotkin sairaalat mitkä siirtyvät hyvinvointialueelle eivät ole saanneet informatiota tulevaisuudesta kun moni meistä sairaanhoitajista, lääkäreistä, laitohuoltajista, esimiehistä ja sairaalan ylimmän johtajista miettivät että miten heidän työpaikoille tapahtuu? Esim laitoshuoltajat miettivät että ulkoistetaanko laitoshuolto jonka takia laikkarit miettivät työpaikan vaihtoa ennen kun näin käy. Ja miten käy välinehuollon eri sairaaloissa? Tarkemmin omaan työhön ja työpaikkaan liittyvien kysymysten osalta kannattaa olla yhteydessä nykyisiin esihenkilöihin ja johtoon. Lisäksi kannattaa seurata vshyvinvointialue.fi –sivustoa, jonne kootaan keskitetysti meille kaikille tarkoitettua uudistukseen liittyvää tietoa.
  Kaikkien meidän työt säilyvät ja varsinkin asiakasrajapinnassa muutosta ei vuoden vaihteessa asiakastyöhön ole tulossa. Laitoshuoltoa ja välinehuoltoa keskitetään hallitusti siten, että sijoittuvat organisaatiossa konsernipalvelujen tukipalveluihin. Näin pystymme paremmin huolehtimaan ja tukemaan resurssointia ja osaamisen ylläpitoa.
 25. Milloin suunnitteluun tullaan ottamaan mukaan esim. taloushallinnon yms. palvelut liittyvistä kunnista ja kuntayhtymistä? Aikataulu kun tuntuu aika tiukalta ja näistä asioista ei ole vielä tullut minkäänmoista kyselyä ajatellen että 1.1.2023 alkaen tietoa tullaan yhdistämään ja hommien tulisi rullata myös vuodenvaihteen jälkeen. Eri taloushallinnon asioista on lähtenyt kyselyitä kuntien talouspuolen yhteyshenkilöille. Olemme kartoittaneet mm. maksusitoumuksien, palveluseteleiden, asiakaslaskutuksen ja ostolaskujen käsittelyn prosesseja. Kaiken kaikkiaan talouden prosessien rakentaminen on käynnissä.

Palkkaus

 1. Muuttuuko palkkani? Siirryt nykyisillä ehdoilla hyvinvointialueelle. Se tarkoittaa, että varsinainen palkkasi ei muutu. Vastaanottajana hyvinvointialue vastaa palkkojen tarvittavasta harmonisaatiosta ja neuvottelee asiasta organisaatiossaan. Harmonisaatiota tehdään tulevien vuosien aikana.
 2. Mitkä ovat palkanmaksupäivät? Vakituisissa työsuhteissa kuun 15. päivä ja määräaikaisissa kuun viimeinen päivä.
 3. Mikä on palkkani ensi vuonna? Varsinainen, vuoden viimeisenä päivänä voimassa oleva palkka säilyy samana työntekijän/viranhaltijan siirtyessä vastaaviin tehtäviin hyvinvointialueelle. Palkkarakenne voi muuttua myöhemmin hyvinvointialueella sovellettavan palkkausjärjestelmän mukaiseksi.
 4. Voiko palkkani pienentyä? Lähtökohtaisesti kenenkään palkka ei laske. Tällä hetkellä meillä ei ole vielä tietoa eri palkkatasoista. Palkkatasojen harmonisointia varten kerätään TVA-taulukoita ja muuta tietoa. Tämän jälkeen pääsemme valmistelemaan asiaa eteenpäin.
 5. Milloin ja miten palkkaharmonisaatio tehdään? Palkkaharmonisaatiota varten on kerätty palkka- ja työnvaativuustiedot. Varsinaisen palkkaharmonisaation suunnittelu on hyvin suuri työ ja se tulee kestämään vielä pitkään.  Odotamme myös tietyiltä osin Kuntatyönantajan linjauksia.
 6. Tarvitseeko minun toimittaa verokorttia? Hyvinvointialue saa vuoden vaihteessa verokorttitiedot verottajalta. Jos kuitenkin teet itsellesi muutosverokortin, se tulee toimittaa palkanlaskentaan.
 7. Mistä löydän palkkalaskelmani? Palkkalaskelmat toimitetaan verkkopankkiin ennen palkanmaksupäivää. Palkkalaskelman lukeminen verkkopankissa on maksuton palvelu ja se vaatii verkkopankkitunnukset. Mikäli sinulla ei vielä ole verkkopankkitunnuksia, olethan yhteydessä omaan pankkiisi. Palkkalaskelman toimittajamme on CGI, jonka valitsemalla pääset lukemaan palkkalaskelmaasi.
 8. Mitä tapahtuu eläkkeelleni? Siirtyvään henkilöstöön noudatetaan julkisten alojen eläkelakia (JuEL). Henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueen palvelukseen ei vaikuta eläketurvaan. Ole yhteydessä Kevaan, jos sinulla on kysyttävää henkilökohtaisesta eläkkeestäsi.
 9. Säilyvätkö henkilökohtaiset lisät? Kaikki siirtyvät henkilöt siirtyvät vanhoina työntekijöinä siten, että nykyiseen palkkaan ei tule muutoksia.
 10. Voiko palkkojen ja lomien siirtymisessä tulla ongelmia? Palkkausta ja lomia koskevien tietojen siirtyminen hyvinvointialueen järjestelmiin pyritään tekemään mahdollisimman hyvin. Tärkeää on, että luovuttavat kunnat noudattavat annettuja ohjeita esim. ensi vuoden lomien hyväksymiseen liittyen, jotta tiedot ovat siirtohetkellä oikein. Jokaisen kannattaa olla tietoinen lomapäivien määrästään ja palkanosistaan, jotta voi tarkistaa tietojen oikeellisuuden hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen. Hyvinvointialueen henkilöstöhallinto huolehtii tietojen päivittämisestä ensi vuonna ja tarvittavat yhteystiedot löytyvät aikanaan hyvinvointialueen intrasta.
 11. Miten palkanmaksu tehdään joulukuussa 2022 ja tammikuussa 2023.? Aiheesta Facebookissa kiertää monenlaista tietoa. Fakta olisi hyvä asia. Maksetaanko vakituisille jollain lailla eri tavalla, maksetaanko 15.1.2023 kahden viikon palkka tai 15.12.2022 kahden viikon palkka. Tästä on herännyt kysymyksiä. Vuoden 2022 koko joulukuun palkan maksaa kotiorganisaatio joulukuun maksupäivinä riippuen omista maksuaikatauluistaan. Hyvinvointialue maksaa palkan 1.1.2023 alkaen niin, että 13.1.2023 maksetaan vakituisten koko tammikuun palkka. Määräaikaisen palkanmaksupäivä on 31.1.2023. Erilliskorvaukset maksetaan eri aikataulun mukaisesti aina kuun viimeisenä päivänä.
 12. Ymmärtääkseni Turku maksaa elokuun palkan elokuun puolivälissä ja sairaanhoitopiiri maksaa elokuun palkan vasta syyskuun puolivälissä. Kumpi käytäntö tulee uudella alueella?  Koska tällöin on riski, että Turun tämänhetkiset työntekijät voisivat olla kuukauden ilman rahaa? Ei ole riskiä. Turun ja sairaanhoitopiirin nykyiset käytännöt ovat vastaavia ja sama käytäntö jatkuu hyvinvointialueella.
 13. Palkat korottuvat varmasti sitten kahden vuoden jälkeen takautuvasti? 
  Harmonisaation aloittaminen edellyttää hyvinvointialueen palkkausjärjestelmää. Palkkausjärjestelmän rakentaminen aloitetaan välittömästi. Kun palkkausjärjestelmä ja sen kehittämistarpeet on havaittu, laaditaan palkkaharmonisaation toteuttamissuunnitelma. Tavoitteena on palkkaharmonisaation läpivienti muutamassa vuodessa. Palkkaharmonisaatiosuunnitelman toteuttamisen yhteydessä linjataan palkkojen korotus ja kohdennus. Suunnitelmaa ei vielä ole. 
 14. Siirtyvätkö henkilökohtaiset lisät varmasti? Palkkausta koskevien tietojen siirtyminen hyvinvointialueen järjestelmiin pyritään tekemään mahdollisimman hyvin. Jokaisen kannattaa olla tietoinen palkanosistaan, jotta voi tarkistaa tietojen oikeellisuuden hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen ensimmäisestä palkkalaskelmasta.

Lomat, vapaat & poissaolot

 1. Säilyvätkö minulle jo myönnetyt lomat ja vapaat? Kyllä. Lomasi ja vapaasi säilyvät ennallaan.
 2. Säilyykö lomaoikeuteni? Kyllä. Lomaoikeutesi säilyy ennallaan.
 3. Voinko suunnitella lomia vuodelle 2023? Kyllä voit suunnitella lomia esimiehesi kanssa normaalisti.
 4. Voidaanko lomia hyväksyä siirron jälkeiselle ajalle? Kyllä voidaan hyväksyä. Lomajaksot, jotka pidetään vielä vuonna 2022, tulee tallentaa järjestelmiin viimeistään 1.11.2022 mennessä. Vuodelle 2023 sovitut lomajaksot lisätään excel-listaan, josta ne tallennetaan hyvinvointialueen järjestelmiin, kun järjestelmät on saatu käyttöön.
 5. Säilyvätkö säästöön laitetut lomapäivät? Säilyvät kyllä, mutta suositus on, että säästövapaita pidettäisiin mahdollisuuksien mukaan pois ennen hyvinvointialueelle siirtymistä.
 6. Mitä lomille ja muille vapaille tapahtuu? Ennen siirtoa myönnetyt ja vahvistetut vuodenvaihteen yli menevät tai sen jälkeen alkavat vuosilomat ja muut poissaolot ovat voimassa ilman uusia hakemuksia ja päätöksiä.
 7. Uusien työntekijöiden (sijaisten) lomaoikeudet, siirtyväthän ne normaalisti hyvinvointialueelle? Eli jos työntekijän sopimus loppuu 31.12.22, mutta jatkuu uudella sopimuksella 1.1.23. Niin eihän tämä vaikuta kertyneisiin lomiin? Mikäli työsopimus jatkuu, siirtyvät lomat mukana. 

Järjestelmät, laitteet ja koulutukset

 1. Milloin järjestetään koulutusta uusiin järjestelmiin ja ohjelmiin? Teemme kaikkiin uusiin järjestelmiin ohjeet. Pyrimme syksyn aikana tuomaan ohjeet näkyville hyvinvointialueemme yhteiseen intranettiin. Ohjeiden lisäksi teemme osasta järjestelmistä ohjetallenteita ja järjestämme Teamsin avulla reaaliaikaista koulutusta. Koulutukset tulevat painottumaan loppuvuoteen, koska tietojärjestelmien käyttökoulutus on hyvä ajoittaa mahdollisimman lähelle järjestelmän käyttöönottoa. Voit toki tutustua ohjeisiin jo tutustua etukäteen työaikasi salliessa.
 2. Mitä uusia ohjelmia minun tulee osata vuoden vaihteessa? Suurin osa työhön kuuluvista tietojärjestelmistä tulee siirtymään sellaisenaan hyvinvointialueelle. Monet tutut järjestelmät ovat siis edelleen käytössä vuodenvaihteen jälkeen. Osa kaikille yhteisistä järjestelmistä (mm. henkilöstöhallintoon liittyvät järjestelmät) saattaa olla uusia osalle siirtyvää henkilöstöä. Koulutamme henkilöstön uusiin järjestelmiin samalla, kun järjestämme koulutusta yhteisiin henkilöstöprosesseihin. Esimerkkejä koulutuksista: lomien hakeminen ja hyväksyminen, koulutuksiin hakeminen ja hyväksyminen, sairauspoissaolojen ilmoittaminen ja hyväksyminen.
 3. Mitä koulutuksia henkilöstölle järjestetään syksyllä? Milloin? Esihenkilöiden, tallentajien ja henkilöstön koulutukset toteutetaan marras-
  joulukuussa pääosin videotallentein. Tietoa näistä julkaistaan syksyllä avattavassa hyvinvointialueen intrassa, ja jaetaan myös kuntien introihin.
 4. Kuinka paljon aikaa on varattava loppuvuodesta työkalenteriin uudistuksen tuomien muutoksien haltuun ottamiseksi? Riippuu siitä miten paljon työntekijän työnkuva ja käytössä olevat ohjelmat muuttuvat. Aikaa on vaikea arvioida. Tästä kannattaa keskustella esihenkilön kanssa.
 5. Milloin siirtyvien organisaatioiden tilaajat koulutetaan uusiin tilausjärjestelmiin, jotta esimerkiksi hoitotarvikkeiden, hygieniatuotteiden ja muiden perustarpeiden osalta voidaan varmistetaan tuotteiden saatavuus? Tietojärjestelmien opetteluun tullaan tarjoamaan tukea. Koulutussuunnittelu osaamisen varmistamiseksi on parhaillaan työn alla, mutta tarkkaa ajankohtaa yksittäisille koulutuksille ei vielä ole saatavilla. Tavoite on tehdä kaikkiin siirtyviin tietojärjestelmiin hyvät ohjeet ja tarvittaessa järjestää henkilöstölle koulutusta. Koulutukset ajoittuvat syksyyn ja loppuvuoteen.
 6. Missä vaiheessa otetaan kunkin yksikön henkilökuntaa suunnitteluun mukaan, jotta voidaan tarkistaa, onko kaikki käytännön asiat huomioitu? Yksikkötason suunnittelussa kannattaa olla yhteydessä omaan esihenkilöön.
 7. Miten paljon erilaisia ohjelmia ja järjestelmiä hyvinvointialueelle tulee käyttöön (erityisesti esihenkilöiden työvälineiksi)? Milloin niitä otetaan käyttöön? Suurin osa potilas- ja asiakastyöhön liittyvistä tietojärjestelmistä tulee siirtymään sellaisenaan hyvinvointialueelle. Henkilöstö- ja taloushallinnonjärjestelmät ovat uusia kunnista siirtyvälle henkilöstölle (mm. lomien hakeminen ja hyväksyminen, sairauspoissaolojen ilmoittaminen ja hyväksyminen, ostolaskujen tarkastus ja hyväksyminen). Ohjelmien käyttöönotosta informoidaan myöhemmin.
 8. Miten uusien hr- ja talousjärjestelmien koulutukset marras- ja joulukuussa tulevat tiedoksi lähiesimiehille? Tietoa näistä julkaistaan sekä sähköpostilla että syksyllä avattavassa hyvinvointialueen intrassa, ja jaetaan myös kuntien introihin.
 9. Muutos on valtava ja merkittävä. Kaikki vaihtavat työpaikkaansa ja sitä ei mielestäni ole riittävästi huoimioitu muutoksessa. Suurimmalla osalla esihenkilöistä vaihtuu useampi tietojärjestelmä, saako riittävää koulutusta ja tukea jatkossa? Miten puhelimien sim-korttien vaihto turvataan? Osaammeko varautua suunnitelmallisesti muutokseen riittävällä vakavuudella? Järjestämme uusiin henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmiin koulutusta loppuvuodesta. Lisäksi koulutukset tallennetaan, eli niitä voi katsoa myös myöhemmin sopivana ajankohtana. Teemme myös kattavat kirjalliset ohjeet ja osaan järjestelmistä video-ohjeita. Tietojärjestelmien koulutus kannattaa ajoittaa mahdollisimman lähelle käyttöönottoa, jotta tieto on muistissa, kun uusi järjestelmä tulee käyttöön. Ohjeita pyritään kuitenkin saamaan hyvinvointialueen intraan jo syksyn aikana, jotta niihin voi käydä tutustumassa mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen.
 10. Milloin saan uuden spostiosoitteen? Tuleeko kaikille uudet koneet? Uuden sähköpostiosoitteen saa tässä syksyn aikana, tarkka ajankohta ei ole tiedossa.
  Muualta kuin VSSHP:lta siirtyville tulee uudet koneet, VSSHP:n työntekijät jatkavat ainakin vuodenvaihteen yli nykyisillä
 11. Onko esimiehille tukipakettia / muutosvalmennusta? Kyllä, tälle syksylle on tulossa kaikille yhteistä valmennusta muutosjohtamiseen. Ensi vuoden alusta tarjoamme mahdollisuuden yksikkökohtaisiin sparrauksiin.

Rekrytointi

 1. Mistä löydän avoimet työtehtävät? Löydät kaikki hyvinvointialueemme avoimet työpaikat täältä verkkosivuiltamme.
 2. Missä vaiheessa alamme rekrytoida henkilökuntaa vuodelle 2023? Ennen kuin aloitamme uuden henkilöstön rekrytoinnin vuodella 2023 keräämme henkilöstön tiedot kaikista siirtyvistä organisaatioista. Kun tiedot on koottu kaikilta osin, voimme aloittaa hyvinvointialueen henkilöstösuunnittelua. Tällä hetkellä hyvinvointialueella työskentelee valmistelussa mukana olevaa henkilöstöä kuten hankejohtajat, projektipäälliköitä sekä asiantuntijoita eri alueilta ja tietenkin valmistelujohtaja. Vuonna 2023 koko henkilöstömme siirtyy uuden hyvinvointialueen palvelukseen. Hallinnon henkilöstöä, jotka valmistelevat hyvinvointialueen rakenteita ja prosesseja, mahdollisesti rekrytoidaan jo kuluvan vuoden aikana. Muutoin valtaosan henkilön siirroista tapahtuu vuoden vaihteessa ja mahdolliset rekrytointitarpeet kartoitetaan samalla, kun organisaatiota rakennetaan.
 3. Onko kaikkien luovuttavien organisaatioiden ””listat jo lyöty lukkoon”” vai vieläkö on mahdollisuus ilmoittaa halukkuutensa hyvinvointialueelle siirtymiseen? Kunta/kuntayhtymä määrittää siirtyvän sote-henkilöstön. Mikäli et kuulu siirtyvään henkilöstöön, voit seurata hyvinvointialueen avoimia työpaikkoja ja hakea meille sitä kautta.
 4. Millä prosessilla ja milloin valitaan esim. konsernipalveluihin sijoittuvat ns. alemman tason lähijohtajat ja päälliköt? Miten ja kenen toimesta ensivuoden kustannuspaikkatasoiset budjetit yksiköittäin rakennetaan? Miten budjettivastuullisten henkilöiden esim. laskujen hyväksyntävaltuudet määritellään? Jatkuuko kaikki kunnan tuottamat peruspalvelut entisellään ensi vuonna (esim. kotihoidon tukipalvelut, kuten pesupalvelu)?Virkoja avataan sitä myötä, kun niitä saadaan valmisteltua aluehallituksen päätettäväksi ja niistä informoidaan Varhan nettisivuilla ja välitetään kuntiin ja kuntayhtymiin tietoa. Tällä hetkellä selvitämme eri organisaatioiden osalta eri prosesseissa mukana olevia henkilöitä, nimenomaan talouden, hankintojen, HR:n ja päätöksenteon osalta, jotta osaamme jakaa käyttöoikeuksia ja varmistaa koulutuksiin osallistumisten/suorittamisten kautta riittävä osaaminen vuoden vaihteessa. Tästä tulee tietoa!
 5. Missä avoimista työpaikoista ilmoitetaan? Entä sisäisessä haussa olevat työpaikat?  Avoimista työpaikoista ilmoitetaan: www.vshyvinvointialue.fi
 6. Miksi näihin tehtäviin ei anneta hakumahdollisuutta muissa kunnissa työskenteleville? Kaikista avoimista työpaikoista ilmoitetaan: www.vshyvinvointialue.fi -sivustolla. Valmistelun alkuvaiheessa, kun hyvinvointialueen sivustoa ei vielä ollut, toimitettiin ilmoitukset ja hakulinkit projektitehtäviin jokaiseen luovuttavaan organisaatioon. Koko siirtyvällä henkilöstöllä on siis ollut mahdollisuus niihin hakea. Eri organisaatioista on myös pyydetty valmistelun eri vaiheissa mahdollisuutta osallistua valmistelutyöhön, mutta ymmärrettävästi kaikista organisaatioista ei ole ollut mahdollista työntekijöitä irrottaa.
 7. Miten varsinaiset hyvinvointialueen tehtävät (mm. esihenkilö/päällikkötehtävät) tulevat auki hyvinvointialueelle? Jaetaanko tehtävät sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin työntekijöiden kesken kuten tällä hetkellä nämä projektitehtävätkin? 
  Osa paikoista menee edelleenkin hakuun niin, että kaikilla liikkeen luovutuksessa siirtyvillä ja vastaavan tasoisessa tehtävässä työskentelevillä on mahdollisuus hakeutua uuteen esihenkilö-/päällikkötehtävään. Suurin osa tehtävistä on sellaisia, että työntekijä siirtyy hyvinvointialueelle omassa tehtävässään ja roolissaan.

Palvelut

 1. Miten jää aikaa potilastyölle? voidaanko se riittävästi turvata? Potilastyön turvaaminen liittyy oleellisesti uudistuksen tavoitteisiin, joihin kuuluu parempien palveluiden turvaaminen.
 2. Onko vaarana, että asiakkaan palvelukokonaisuus rikkoontuu, kun palvelut hajaantuvat usean johdon alle, kuten esim. lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. Onko vaarana, ettei kaikilla alueilla ole saatavilla kaikkia palveluja? Näin mittavan kokoiseen organisaatioon tulee väistämättä jonkinlaista hajautumista alueiden välille. Tavoitteemme on välttää osa-optimoinnin tilannetta ja tukea alueiden välistä aitoa yhteistyötä. Pidäthän mielessä, että tällä hetkellä tulevan hyvinvointialueemme organisaatiomalli on vielä starttivaiheessa. Katsotaan, mihin suuntaan tulevan hyvinvointialueemme strategia meitä viitoittaa ja mihin suuntaan organisaatiota edelleen kehitetään vuodesta 2023 alkaen.
 3. Missä vaiheessa voidaan tehdä suunnittelua tulevista asiakasprosessien parantamisesta, esim. päihdehuollossa? Potilaspolkujen kehittäminen on aloitettu osana sisältövalmisteluita Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa ja siellä toteutetaan kehittämistä myös yhdessä henkilöstön kanssa. Kaikki asiakas- ja potilaspolut eivät ole valmiina heti hyvinvointialueelle siirryttäessä, vaan paljon kehitetään vielä vuoden 2023 puolellakin, joten henkilöstö pääsee vielä mukaan vaikuttamaan potilaspolkuihin ja asiakasprosesseihin. Lue lisää Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen yleisesityksestä.
 4. Koska henkilöstö pääsee mukaan kehittämään potilaspolkuja? Potilaspolkujen kehittäminen on aloitettu osana sisältövalmisteluita Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa ja siellä toteutetaan kehittämistä myös yhdessä henkilöstön kanssa. Kaikki asiakas- ja potilaspolut eivät ole valmiina heti hyvinvointialueelle siirryttäessä, vaan paljon kehitetään vielä vuoden 2023 puolellakin, joten henkilöstö pääsee vielä mukaan vaikuttamaan potilaspolkuihin ja asiakasprosesseihin. Lue lisää Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen yleisesityksestä.
 5. Miten lasten ja nuorten palveluiden parannetaan niin, että voimme tarjota vaikuttavaa hoitoa ja ennaltaehkäisyä neuvolasta lähtien? Palveluiden sisältöä valmistellaan parhaillaan erillisrahoituksella työskentelevissä hankkeissa, kuten Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa. Hankkeessa on käynnissä useampia kokonaisuuksia, joissa tavoitteena on nimenomaan lasten ja nuorten palveluiden kehittäminen. Lue lisää Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen yleisesityksestä. Löydät tämän yleisesityksen ja kaikki materiaalit verkkosivumme Materiaalit-osiosta. Käythän tutustumassa!
 6. Minua huolettaa kuntoutuspalveluiden kokonaisuus tulevassa organisaatiossa. Onko vaara, että tulevalla hyvinvointialueella lääkinnällinen kuntoutus pirstaloituu, eikä tiivis ja monialainen yhteistyö ole enää mahdollista? Tulevalla hyvinvointialueella on nimenomaan mahdollisuus nykyistä paremmin tehdä asioita yhdessä, yhteisessä organisaatiossa ja organisatorisesta paikasta tai tasosta riippumatta. Uudistuksen tavoitteena on parantaa sellaisia hoito- ja palveluketjuja, jotka nykyjärjestelmässä saattavat helposti katketa. Kuntoutus on yksi sellainen palveluiden kokonaisuus, jossa tarvitaan yhteistä tekemistä ja jossa hyvinvointialueen on mahdollista entistä paremmin sovittaa toisiinsa palvelun eri osien yhteistyötä ja toimivuutta.
 7. Kuinka hyvinvointialueen organisaatiomallissa varmistetaan eri alueiden tasavertaisuus ja palveluun pääsyn yhdenmukaisuus? Palvelukuvaukset ja muut ohjaavat asiakirjat määrittävät eri alueiden tasavertaisuutta ja palveluun pääsyn yhdenmukaisuutta. Sitä tuetaan johtamisella ja erityisesti tiedolla johtamisella (mittarointi). Lisäksi tarkoituksena on hakea hyvinvointialueelle asiakassegmenttikohtaiset palvelujohtajat, jotka seuraavat juuri näitä asioita.
 8. Mitä opetusterveyskeskus tarkoittaa käytännössä? Miten opetusterveyskeskus on suhteessa nykyiseen yleislääketieteen opetukseen, jota järjestetään laajalti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella? Opetusterveyskeskus on osa yliopistollista sote-keskusta. Siellä on tarkoitus verkostomaisesti koordinoida esimerkiksi juuri yleislääketieteen opetusta Varsinais-Suomen alueella. Käytännössä opetus tulee jatkossakin toteutumaan eri puolilla hyvinvointialuetta.
 9. Mihin lääketieteen opiskelijoiden opetuksen koordinaatio sijoittuu hyvinvointialueella? Samaan yksikköön kuin aiemmin. Emme muuta jo toimivia rakenteita.
 10. Mihin opetuksen koordinaatio tulee sijoittumaan, erityisesti opetusterveyskeskuksen kohdalla? Ajatuksena on, että opetusterveyskeskusta koordinoidaan yhdessä, jotta opetuksen ja koulutuksen periaatteet ovat yhtenäiset koko hyvinvointialueella. Opetusterveyskeskus tulee toimimaan Turussa. Yliopistollinen sotekeskus olisi koordinoiva taho. Asia hahmottuu vielä tarkemmin, kun tiedämme, kuinka paljon eri alojen opiskelijoita tulee sijoittumaan tulevaan opetusterveyskeskukseen.
 11. Mihin potilasasiamiestoiminta tulee hyvinvointialueella sijoittumaan? Potilasasiamiestoiminta tulee hyvinvointialueen organisaatiossa sijoittumaan johdon tukeen, osaksi Laadun, tutkimuksen ja kehittämisen osa-aluetta.
 12. Mihin tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen tarkastuksen yksikkö ja hyvinvointialuejohtajan alainen sisäisen tarkastuksen yksikkö sijoittuvat hyvinvointialueella? Tässä vaiheessa organisaatiomallin muotoutumista tarkennamme vielä toiminnan ja talouden vastuurakennetta. Prosesseihin pääsemme kiinni vasta tämän jälkeen. Hyvinvointialueen organisaatiomalli tulee siis edelleen tarkentumaan.
 13. Mikä on suurin siirtyvä ammattiryhmä? Suurin määrä siirtyvässä henkilöstössämme tekee töitään ammattinimikkeellä sairaanhoitaja.
 14. Kuinka paljon tiloja hyvinvointialueelle siirtyy? Huoneistopinta-ala hyvinvointialueella tullee olemaan yli 600 000 m2.
 15.  Missä vaiheessa voidaan tehdä suunnittelua tulevista asiakasprosessien parantamisesta, esim. päihdehuollossa? Potilaspolkujen kehittäminen on aloitettu osana sisältövalmisteluita Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa ja siellä toteutetaan kehittämistä myös yhdessä henkilöstön kanssa. Kaikki asiakas- ja potilaspolut eivät ole valmiina heti hyvinvointialueelle siirryttäessä, vaan paljon kehitetään vielä vuoden 2023 puolellakin, joten henkilöstö pääsee vielä mukaan vaikuttamaan potilaspolkuihin ja asiakasprosesseihin. Lue lisää Tulevaisuuden sotekeskus – hankkeen perusesityksestä.
 16. Milloin henkilöstö pääsee mukaan kehittämään potilaspolkuja? Potilaspolkujen kehittäminen on aloitettu osana sisältövalmisteluita Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa ja siellä toteutetaan kehittämistä myös yhdessä henkilöstön kanssa. Kaikki asiakas- ja potilaspolut eivät ole valmiina heti hyvinvointialueelle siirryttäessä, vaan paljon kehitetään vielä vuoden 2023 puolellakin, joten henkilöstö pääsee vielä mukaan vaikuttamaan potilaspolkuihin ja asiakasprosesseihin. Lue lisää Tulevaisuuden sotekeskus – hankkeen perusesityksestä.
 17. Onko Kaarinan pakko siirtyä Tyksin logistiikkaan? Taloudelliset asiat huolettavat. Kaarinan pääterveysasema kuten myös kouluterveydenhuollon toimipisteet siirtyvät osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta, jolle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023. Muutoksen myötä myös Tyks:n Logistiikkapalvelut ja Kaarinan pääterveysaseman varastotoiminnot ovat tämän jälkeen osa yhtä ja samaa hyvinvointialueen organisaatiota eikä näitä ulkoisia laskutuksia enää tarvitse miettiä. 

Yleiset kysymykset

 1. Voitko kertoa lyhyesti mitä hyvinvointialue on?Kas tässä Varsinais-Suomen hyvinvointialue pähkinänkuoressa:
  • Väestö vuonna 2021 yhteensä noin 490 00 asukasta
  • Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee työskentelemään yhteensä noin 23 000 työntekijää.
  • Hyvinvointialueemme erityispiirteitä ovat kaksikielisyys, yliopistollisuus ja runsaus. Kuntarakenne on moninainen ja alueellamme on 27 kuntaa, mikä osaltaan tekee palvelujärjestelmästä sirpaleisen.
  • Teemme uudistusta yhteistyössä kaikkien Varsinais-Suomen toimijoiden kanssa.
 2. Kuinka suuri työnantaja Varsinais-Suomen hyvinvointialue tulee olemaan? Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta tulee yksi Suomen suurimmista ja maakuntamme suurin työnantaja. Uudella hyvinvointialueella meitä työskentelee vuoden 2023 alusta noin 23 000 eri alojen ammattilaista.
 3. Mitä tarkoittaa siirtyvä henkilöstö? Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan siirtyvien organisaatioiden palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä. Henkilöt yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaatiossa yhteistoimintamenettelyssä. Luovutuksen piiriin kuuluvat sekä vakinaiset että määräaikaiset työntekijät, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä eli tämän vuoden vaihteessa.
 4. Mitä tarkoittaa henkilöstön siirtosuunnitelma? Henkilöstön siirtoa koskevassa suunnitelmassa kuvataan sitä, miten henkilöstö vuodenvaihteessa siirtyy nykyisiltä työnantajilta hyvinvointialueen työntekijöiksi. Lähtökohtaisesti koko henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueelle.
 5. Miten vastuuhenkilöiden, kustannuspaikkojen hyväksyjien valtuudet/eurorajat määritellään? Tämä on valmistelussa eli linjauksesta keskustellaan. Tavoitteena on järkevät hankintavaltuudet.
 6. Onko hyvinvointialueelle suunniteltu poikkihallinnollista prosessijohtamisen mallia? Tarve kaikelle kommunikaatiolle ja mm. poikkihallinnolliselle yhteistyölle on hyvin suuri. Tässä vaiheessa organisaatiota on valmisteltu toiminnan ja talouden vastuurakenteiden osalta, ja johtamisjärjestelmä tarkentuu vielä. Kaikkia meitä tarvitaan mukaan toimivaan ja aitoon vuorovaikutukseen.

Viestintä

 1. Keneltä voin kysyä muutoksesta? Oma lähiesihenkilösi /lähijohtajasi on pääasiallinen viestintäkanavasi. Järjestämme myös kaikille 23 000 siirtyvälle henkilöstön jäsenelle suunnattuja tilaisuuksia syksyllä 2022. Voit silloin kysyä hyvinvointialueesta ja muutoksesta ennakkoon. Kutsumme sinut ja kaikki tulevat työkaverimme tilaisuuksiin lähempänä. Voit myös seurata hyvinvointialueen valmistelua tilaamalla uudistuneen Kohti hyvinvointialuetta -uutiskirjeen.
 2. Mistä löydän kootusti kaiken olennaisen tiedon hyvinvointialueesta? Voit nyt tutustua hyvinvointialueeseemme pähkinänkuoressa. Löydät esityksen otsikolla: Uusi yleisesitys Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.
 3. Milloin hyvinvointialueen visuaalinen ilme, logot ja graafiset ohjeistukset valmistuvat? Hyvinvointialueen strategia valmistuu syksyn aikana, ja sen valmistuttua päästään syventämään brändityötä. Hyvinvointialueemme yhtenäinen visuaalinen ilme valmistuu sen osana syksyn aikana.
 4. Mistä saan lisätietoa? Viestitäänkö hyvinvointialueen valmistelusta siirtyvälle henkilöstölle?
  Järjestämme hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle suunnattuja henkilöstötreffejä noin kerran kuussa. Kutsut tilaisuuksiin jaellaan kaikkiin lähettäviin organisaatioihin noin viikkoa ennen treffejä. Lisäksi esihenkilöille on omat tilaisuutensa. Kutsut ja aiempien treffien materiaalit ja tallenteet (joita voimme pitää saatavilla kaksi viikkoa) ovat osoitteessa: https://vshyvinvointialue.fi/article/vs-sote-kehityksen-materiaalit/. Voit myös tilata hyvinvointialueen uutiskirjeen. Kannustamme myös organisaatioita järjestämään omalle henkilöstölleen säännöllisesti viestintää yhteisestä matkastamme kohti hyvinvointialuetta.