Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Tutkimus, kehittäminen, innovaatiot ja osaaminen TKKI-teemaryhmän fokuksessa

Uuden tutkimus, kehittäminen, innovaatio ja osaaminen (TKKI) -teemaryhmän tavoitteena on laadukkaan tutkimuksen, innovaatio- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja jatkuvan oppimisen edellytysten varmistaminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa ja toiminnassa.

TKKI-kokonaisuus halutaan saattaa tulevan hyvinvointialueen perustehtäväksi.

Turun yliopisto koordinoi edellisellä hallituskaudella Kalervo Väänäsen johtamaa Varsinais-Suomen sote-uudistukseen liittynyttä tutkimus, koulutus ja kehittäminen -teemaryhmää. Ryhmä on nyt koottu Turun yliopiston johdolla uudelleen tukemaan Varsinais-Suomen sote-palvelujen kehittämistä tehtävänään jatkaa aiemmin toimineen työryhmän ja sen alatyöryhmien työtä.

Mukana monipuolinen asiantuntemus korkeakouluista ja työelämästä

Viime keväänä toimintansa aloittaneen TKIO-teemaryhmän puheenjohtajana toimii tutkimusylilääkäri, professori Päivi Rautava (VSSHP, Turun yliopisto) ja varapuheenjohtajia ovat tutkimuspäällikkö Miia Tuominen (Turun yliopisto) ja toimitusjohtaja, muutoskoordinaattori Tapio Häyhtiö (Vasso, Turun kaupunki). Teemaryhmä muodostaa alueellisen verkoston Varsinais-Suomen sote-palvelujen muutosorganisaation asiantuntijoiden tueksi.

TKKI-teemaryhmän alle on perustettu viisi alatyöryhmää:

tutkimus, pj. Päivi Rautava
innovaatiotoiminta, pj. Eriikka Siirala
kehittäminen, pj. Pia Suvivuo
tutkintokoulutus, pj. Anne Isotalo
täydennyskoulutus ja jatkuva oppiminen, pj. Tuija Lehtikunnas

TKKI-teemaryhmä ohjaa alatyöryhmien toimintaa ja toimii yhdistävänä linkkinä alatyöryhmien välillä. Teemaryhmän puheenjohtajat vievät alatyöryhmien työstämät asiat käsiteltäväksi Varsinais-Suomen sote-kehittämisen vastuuvalmistelijaryhmään. Työtä tullaan tekemään tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen sote-palvelujen muutosorganisaation kanssa.

– Pidämme tärkeänä lähtökohtana sitä, että tulevaisuuden TKKI-rakenteissa ja -toimintamalleissa hyödynnetään jo olemassa olevat pitkälle kehitetyt ja toimivat prosessit sekä turvataan osaamisen säilyminen niissä. Työryhmämme jakaa näkemyksen siitä, että TKKI–kokonaisuuden tulisi olla yksi tulevan hyvinvointialueen perustehtävistä. Tavoitteenamme on myös kytkeä TKKI–teemaryhmän työ länsirannikon yhteistoiminta-alueen ja tietojohtamisen kehittämiseen, Päivi Rautava kertoo.

Tuloksena toimenpide-ehdotukset hyvinvointialueen valmistelun käyttöön

Alatyöryhmät ovat työskennelleet toukokuusta saakka. Tarkoituksena on laatia aiempaa valmistelutyötä hyödyntäen raportti, jossa esitetään tärkeimmät TKIO-toimintaan liittyvät toimenpiteet ja huomioitavat asiat hyvinvointialueen suunnittelun ja käynnistymisen kannalta. Jokainen alatyöryhmä esittää raportissa priorisoitavat toimenpiteet omalta vastuualueeltaan.

Päivi Rautavan mukaan raportti tullaan lähettämään ennen julkaisua laajalle kommenttikierrokselle mahdollisimman monipuolisen ja -alaisen näkemyksen varmistamiseksi.  Tavoitteena on luovuttaa raportti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelun käyttöön alkuvuodesta 2022.

Syksyn aikana toteutetaan myös sote-alan TKKI-toiminnan resursseihin liittyvä tiedonkeruu Varsinais-Suomen kunnista. Kartoituksella selvitetään, millaista TKIO-toimintaa kunnissa on ja paljonko resursseja tähän toimintaan on kunnissa nykytilanteessa sitoutunut. Näin voidaan arvioida tulevan hyvinvointialueen TKKI-toiminnan resurssitarvetta. TKKI-teemaryhmän toimintaan sisältyy myös viestintäyhteistyö Varsinais-Suomen sote-palvelujen kehittämisen kanssa.

Lisätietoja:

Päivi Rautava, paivi.rautava@tyks.fi
Miia Tuominen, miia.tuominen@utu.fi
Tapio Häyhtiö, tapio.hayhtio@vasso.fi

Kalervo Väänäsen johdolla laaditut edellisen valmistelukauden raportit (2018) verkossa.23

Asiasanat: innovaatio , osaaminen , TKIO , tutkimus , Turun yliopisto , kehittäminen