Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmalle valtionavustusta 11 miljoonaa euroa

Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä täydentävällä valtionavustuksella. STM on myöntänyt Turun kaupungin hallinnoimalle hankkeelle 11 180 062 euroa.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tarkoituksena on tukea Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta uudenlaisen ja laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskustoimintamallin valmistelussa ja käyttöönotossa. Nyt myönnetty valtionavustus täydentää hankkeelle aiemmin myönnettyä valtionavustusta. Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma alkoi vuonna 2020 ja se jatkuu täydentävän rahoituksen myötä vuoden 2023 loppuun. Ohjelman toteutukseen osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen kunnat tai niiden perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaavat kuntayhtymät, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteet:

  • Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen.
  • Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.
  • Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen.
  • Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen.
  • Kustannusten nousun hillitseminen.
  • Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa edistetään ja kehitetään hoidon saatavuutta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, lasten, nuorten ja perheiden palveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, sosiaalipalveluja sekä ikäihmisten palveluja.

– Keskitymme erityisesti sote-keskusten toiminnan kehittämiseen ja se auttaa osaltaan hoidon saatavuutta. Jatkamme sähköisten palvelujen suunnittelua ja niiden käytön kehittämistä koko Varsinais-Suomen alueella. Kehitämme alueelle yhtenäisiä toimintamalleja sekä edistämme ammattilaisten välistä yhteistyötä, hankejohtaja Pia Kirjonen Turun kaupungilta kertoo.

– Painopisteenä on matalan kynnyksen palvelujen tarjoaminen sekä asiakkaille näkyvät sujuvat palvelut. Tärkeä osa asiakkaan palveluja ovat myös järjestöjen ja muiden sidosryhmien palvelut.

Lisätietoja Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmasta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Ohjelman tavoitteena on tukea hyvinvointialueita valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla. Vuoden 2021 valtionavustus on kolmivuotinen siirtomääräraha eli se on hankkeen käytettävissä vuosina 2021–2023.

Asiasanat: tulevaisuuden sote-keskus , valtionavustus