Hyppää sisältöön

Lupamenettelynä järjestettävät palvelut

1.1.2017 astui voimaan uusi hankintalaki ”Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)”. Lakiuudistus mahdollistaa myös uuden hankintamenettelyn lupajärjestelmän käytön.

Lupajärjestelmässä ei ole kysymys kilpailuttamisesta. EU:n hankintadirektiivin ja kansallisen hankintalain perustelujen mukaan lupajärjestelmän voi ottaa käyttöön palveluissa, joissa riittää vähimmäisvaatimuksina palveluun liittyvät lakien mukaiset velvoitteet sekä palveluntuottajan ammattipätevyydet. Tämän lisäksi voidaan asettaa vähäinen määrä muita vaatimuksia ja edellytyksiä. Lupajärjestelmä mahdollistaa palvelun käyttäjille valinnanvapauden eli käyttäjä voi valita itselleen sopivimman palveluntuottajan.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää lupamenettelynä seuraavia palveluita:

  • Ikääntyneiden kampaamopalvelut
  • Rintamaveteraanien jalkojenhoito
  • Pyykkipalvelu