Hyppää sisältöön

Ilmaisia ICT-sote-kursseja myös vuoden 2022 aikana!

Maksuton jatkuvan oppimisen koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
Täydennyskoulutusta on ollut tarjolla vuodesta 2019 lähtien ja opintoja on mahdollista suorittaa maksuttomasti myös vuoden 2022 – kyllä, hanke sai jatkoaikaa!

Maksuton jatkuvan oppimisen koulutusohjelma Sote-ammattilaisille

Digitalisaation, tekoälyn ja tietojärjestelmien koulutusohjelma mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa, monimuoto-opintoja, verkko-opintoja, itsenäistä työskentelyä. Voit syventää osaamistasi erilaisten IT-näkökulmien kautta.

Kursseja on esimerkiksi teemoista: Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn (1–7 op), Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen (1–5 op), Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (3 op). Lisäksi vaikkapa Tietojärjestelmän hankinta (2–5 op): Kurssin fokuksena on julkiset hankinnat. Asia koskee myös sote-sektoria. Kurssi yhdistää paljon muilla kursseilla esiin tulleita asioita käytäntöön. Ja kursseja on myös paljon muita, katso:

Tiedot kursseista ja ilmoittautumiset

Teknillisen tiedekunnan opintotoimisto myöntää kaikille jatkoaikaa erillisopintojen suorittamiseen vuoden 2022 loppuun asti, joten jos kurssi tai useampi jäi/jäivät syksyn aikana kesken, niitä on mahdollista jatkaa keväällä siitä kohdasta mihin kurssi tai kurssit jäivät.

Opintopisteiden kerrytys onnistuu myös pienemmissä erissä

Kursseille on tehty pieniä muutoksia vuodelle 2022. Useampi kurssi on mahdollista suorittaa pienemmissä osioissa ja siten saada niistä nopeammin opintopisteitä – toki kannattaa tavoitteeksi ottaa koko kurssin suorittaminen.

Toivottavasti tapaamme mahdollisimman monen kanssa myös vuoden 2022 aikana kursseilla!

Jos olette pitäneet ICT-Sote -kursseista, kannattaa vinkata ja jakaa tietoa koulutuksesta eteenpäin muillekin.

Kaikki kurssit ovat maksuttomia, tule mukaan!

Lisätietoja saat Anne-Maarit Majanojalta, amtmaj@utu.fi