Gå över till innehållet

Föreslag till temporärt beredningsorgan för Egentliga Finland

Den temporära förvaltning kommer att ha en central uppgift vad gäller det förberedande arbetet för att få till stånd Egentliga Finlands välfärdsområde. Det temporära beredningsorganet kommer att ansvara för beredningen av landskapets social- och hälsovårdsreform till och med början av mars 2022, varefter välfärdsområdesfullmäktige tar över. Det temporära beredningsorganet deltar i att utreda vilken egendom som ska övergå i välfärdsområdets ägo och hurudana avtal som ska ingås, att besluta om välfärdsområdets budget för åren 2021 och 2022 och att delta i att arrangera det första regionvalet.

Det temporära förvaltningssystemet har representation från alla kommuner och samkommuner i Egentliga Finland.

Medlemmarna i organet har utsetts bland tjänsteinnehavarna i kommunerna, samarbetsområdena för primärvården och socialtjänsterna, sjukvårdsdistriktet, specialsomsorgsdistriktet och det regionala räddningsväsendet.

Antalet medlemmar uppgår till 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärendelistor och protokoll (på finska)