Gå över till innehållet

Utvecklingen av social- och hälsovården i Egentliga Finland stärker organisationernas ställning

Ett av målen för social- och hälsovårdsreformen är att sammanlänka allt bättre olika organisationers allmännyttiga arbete med social- och hälsovårdstjänsterna.  En del av det förberedande arbetet i social- och hälsovårdsreformen går ut på att uppgöra en modell för samarbete med organisationerna och att integrera modellen i välfärdsområdets förväntade struktur.

Lagförslagen förutsätter att välfärdsområdet har systematiska processer och strukturer för samarbete med organisationerna.  Varken kommunerna inom regionen eller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vet tillräckligt om organisationsfältet för att kunna bearbeta en samarbetsmodell och det naturliga blev att söka efter know-how bland organisationerna.

Marjut Aalto jobbar som regional planerare vid Egentliga Finlands Minnesförening och började i mars deltidsjobba som expert inom organisationssamarbetet. Hon känner väl till aktörerna och verksamheten inom organisationsfältet och är insatt i organisationsplanen för social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland.  Hon jobbade nämligen som expert och projektkoordinator i projektet JärjestöSotehanke 113 som avslutades år 2020.  Detta var ett gemensamt projekt för kommunerna i Egentliga Finland för att stärka den blivande rollen av organisationerna i hälsovårdsreformen och i landskapet.

Nu ska Aalto stärka samarbetet mellan å ena sidan projektteamen som arbetar med Framtidens social- och hälsovårdscentral och å andra sidan organisationsfältet.   Målsättningen är bl.a. att skapa en modell för samarbetet med organisationerna som ska stärka det allmännyttiga arbetet.  Avsikten är att integrera modellen i välfärdsområdets förväntade struktur.  Planen ska utnyttjas då den regionala organisationsplanen för social- och hälsovårdsreformen verkställs.  Dessutom ska Marjut Aalto representera Egentliga Finland i nätverket för organisationssamarbetet inom social- och hälsovårdsreformen på riksplan.

Enligt plan ska hennes uppdrag pågå till slutet av år 2021.

– Detta planeringsarbete blickar mot framtiden. Målet är att sammanlänka det allmännyttiga arbete som organisationerna gör med servicekedjorna i social- och hälsovårdsreformen, säger Aalto. Dessutom har organisationerna en betydande självständig roll i att ombesörja allmännyttig verksamhet och delaktighet – något främjar hälsa och välbefinnande för regionens invånare.

I organisationsplanen för social- och hälsovården i Egentliga Finland har man i stor utsträckning räknat med organisationssamarbetet bl.a. som en del av helheten Välbefinnande och hälsa

– Jag känner glädje av att kunna utföra betydelsefullt samarbete kring dessa frågor och det känns upplyftande att vara med och jobba i social- och hälsovårdsreformens nätverk i Egentliga Finland, säger Aalto tacksamt.

Närmare information:

Marjut Aalto, Organsiatiosnexpert i Egentliga Finland, marjut.aalto@muistiturku.fi, Tfn. 040 5271665

Ämnesrelaterade projekt:                                                     

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Rådgivande delegation för social- och hälsovårdsreformens organisationer

Operativ modell för kommuner med vänlig inställning till organisationer och sammanslutningar

Nyckelord: modell för samarbete , organisationer