Gå över till innehållet

Tjänster inom koncerntjänsternas ledning i Egentliga Finlands välfärdsområde ledigförklaras internt

Sju direktörtjänster inom koncerntjänster i Egentliga Finlands välfärdsområde har inrättats. Välvärdsområdesstyrelsen beslöt om ärendet vid sitt sammanträde 24 maj 2022.

Nu inrättades sju direktörtjänster i koncerntjänsternas resultatgrupp:

  • Förvaltningsdirektör
  • Personaldirektör
  • Fastighetsdirektör
  • Ekonomidirektör
  • IT-direktör
  • Stödtjänstdirektör
  • Kommunikationsdirektör

Direktörtjänsterna inom ledningen i koncerntjänsternas resultatgrupp ledigförklaras i första hand internt så att de som övergår till välfärdsområdet och har en motsvarande uppgift på direktörsnivå, kan anmäla om sitt intresse för tjänsten. Arbetsgivaren väljer till tjänsten den som är den lämpligaste och behörigaste till tjänsten.

Ansökningsannonserna för tjänsterna publiceras på Kuntarekry tisdag 24.5.2022. Ansökningstiden till tjänsterna tar slut 10.6.

Tjänsterna inom högsta ledningen i välfärdsområdet, sex tjänster som resultatområdesdirektör, ledigförklarades redan tidigare i maj.

Välfärdområdesstyrelsens sammanträdeshandlingar kan ses på webbtjänsten.

I maj ledigförklarades även flera tillsvidare och visstidsanställningar som sakkunniga inom ekonomi- och löneadministration. Sammantaget rekryteras några tjugotals sakkunniga inom löne- och ekonomiadministration, praktikanter samt dataanalytiker och applikationsspecialister. Läs mera om lediga tjänster på vår webbplats.

Nyckelord: rekrytering , styrelse , välfärdsområde