Gå över till innehållet

Tjänster inom högsta ledningen i Egentliga Finlands välfärdsområde ledigförklaras internt

Sex resultatområdesdirektörtjänster för Egentliga Finlands välfärdsområde har inrättats. Personer till tjänsterna väljs genom intern rekrytering på en så kallad anmälnings-/ansökningsförfarande från de organisationer som utformar välfärdsområdet. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt om ärendet 13 maj 2022.

Resultatområdesdirektörer är direkt underställda välfärdområdeschefen och var av dem leder ett av de sex resultatområdena i välfärdsområdet:

  • Resultatområdesdirektör för social- och hälsovårdstjänster
  • Resultatområdesdirektör för service för äldre
  • Resultatområdesdirektör för ÅUCS/sjukhustjänster
  • Resultatområdesdirektör för räddningstjänster
  • Direktör för organiseringens tjänster
  • Direktör för koncerntjänster

– Vi söker nu ivriga, inspirerande och sakkunniga direktörer för välfärdsområdet som har förmågan att bygga upp välfärdsområdet fördomsfritt för våra invånares bästa utan att glömma våra yrkeskunniga personer, säger ordförande för välfärdsområdesstyrelsen Sanna Vauranoja.

Som behörighetskrav till alla nu inrättade tjänster är högre högskoleexamen, bra muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt utöver dessa andra krav beroende på tjänsten. I tjänsten förutsätts syn på att producera tvåspråkiga tjänster i Egentliga Finland.

Ansökningsannonserna om tjänsterna publiceras på Kuntarekry måndag 16.5.2022.

Anmälningstiden till tjänsterna tar slut 1.6.2022. I samband med anmälningen till tjänsten bes sökanden att ställa ett löneanspråk. Tjänsten ska tas emot 1.1.2023, och förutsättningen är att grunderna för överlåtelse av rörelse uppfylls. Personen som har valts till tjänsten kan anställas för en visstidsanställning. Tjänsten kan ledigförklaras till öppen ansökning om i meritjämförelse eller i helhetsbedömning så fastställdes.

Till välfärdsområdet anställs flera experter på ekonomi- och löneadministration

På måndagen den 16 maj ledigförklaras även flera både fast och visstidsanställningar för experter på ekonomi- och löneadministrationen. Allt som allt är meningen att rekrytera några tiotals experter på ekonomi- och löneadministrationen, biträdande medarbetare/partikanter samt data-analytiker och applikationsexperter för att medarbeta i den omfattande reformen inom löne- och ekonomiadministrationen. Välfärdsområdet producerar själv ekonomi- och löneadministrationstjänsterna från och med början av året 2023.

Läs mera på vår tillfälliga webbsida.

Mötesförhandlingarna är för påseende på webbtjänsten.

Nyckelord: välfärdsområde