Gå över till innehållet

Tjänsten som direktör för Egentliga Finlands välfärdsområde utlysas

Tjänsten som välfärdområdetsdirektör för Egentliga Finlands välfärdsområde har utlysats. Behörighetskrav för tjänsten högre högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och omfattande förtrogenhet med välfärdsområdets verksamhetsområde.

Tjänsten som välfärdområdetsdirektör för Egentliga Finlands välfärdsområde har utlysats. Behörighetskrav för tjänsten högre högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och omfattande förtrogenhet med välfärdsområdets verksamhetsområde. Dessutom fastställde välfärdsområdets styrelse att en framgångsrik skötsel av tjänsten som direktör för det tvåspråkiga Egentliga Finlands välfärdsområde förutsätter att hen har flytande språkkunskaper i finska, svenska och engelska, samt en djupgående syn på ordnandet av tvåspråkig service inom det tvåspråkiga välfärdsområdet.

– Vi söker en chef för vårt välfärdsområde som är kompetent och ivrig att inspirera andra att ge sitt bästa för att bygga upp ett av Finlands bästa välfärdsområden, först och främst för våra invånare, säger Sanna Vauranoja, ordförande för välfärdsområdets styrelse.

Målet är att utse en fastanställd direktör för välfärdsområdet under april så att en kan avancera bl. a. i tillsättandet av andra centrala tjänster i samarbete med chefen för välfärdsområde.

Ytterligare information:

Nyckelord: hyvinvointialue