Gå över till innehållet

Till personalen

Underhållet av denna webbplats kommer att avslutas under vintern 2022-23. Innehållet överförs till www.varha.fi

Aktuell information för personalen på Varhas intranät.

Vi som arbetar i kommunernas, sjukvårdsdistriktets, specialomsorgsdistriktens eller räddningsväsendets tjänster blir anställda i Varha från början av år 2023. Vi bildar en arbetsplats på nästan 24 000 arbetstagare – en av de största arbetsgivarna i vårt land.
Cheferna och personaladministrationen stöder oss i förändringen på många olika sätt. Under hösten har det ordnats träffar för chefer och personalträffar, vilka fortsätter ända fram till årsskiftet. Utöver dem erbjuds det rikligt med utbildningar, i vilka det lönar sig att delta.

ICT-träff

Träff för chefer

Personalträff

Material i tillställningarna för personalen

 

Utbildningar under övergångsperioden

 

Samarbetsorganet och personalforumet i beredningen av Egentliga Finlands välfärdsområde

Det tillfälliga samarbetsorganet deltar i byggandet av välfärdsområdet som inleder sin verksamhet i början av år 2023 gällande ärenden som berör personalen.

Det förs sådana ärenden som bereds för det kommande välfärdsområdet och som påverkar personalen till personalforumet för kännedom och för kommentarer.

Välkommen på Personalträff 4.1.2023 kl. 8.30

02.01.2023

Välkommen på 2023 års första Personalträff som Varha-medarbetare.  Träffen ordas som bekant via Teams som live-sändning.  Preliminärt program:  Öppnande av tillställning…
Läs mer »

Välkommen till Varha – aktuell information för personalen 3/2022

29.12.2022

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) inleder sin verksamhet i början av år 2023, och under nyårsnatten överförs vi alla som anställda…
Läs mer »

Utryckningspenning är 200 euro i Egentliga Finlands välfärdsområde

29.12.2022

Storleken på utryckningspenning är 200 euro i Egentliga Finlands välfärdsområde 1.1-30.4.2023. Det förhandlades om utryckningspenningen mellan arbetsgivaren och arbetstagarparterna. Det…
Läs mer »

Arbetstidsuppföljning inom flexibel arbetstid inom Varha

29.12.2022

Arbetstidsuppföljningen för flexibel arbetstid inom Varha sker i Timecon-systemet. Flexibel arbetstid kan tillämpas för personal med byråarbetstid, 37 h 45 min…
Läs mer »

Vad ska jag göra om jag inte har fått Varhas koder?

28.12.2022

Fram till julen hade cirka 70 % av den personal som övergår till välfärdsområdet tagit Varhas koder i användning. Tack…
Läs mer »

Välfärdsområdets förvaltning placeras i början mestadels i Kärsämäki, på ÅUCSbacken samt på Fredsgatan

28.12.2022

Administrativa uppgifter i organiseringens tjänster, koncerntjänster samt i social- och hälsotjänster och i tjänster för äldre i välfärdsområdet placeras på…
Läs mer »

Välkommen till Varha – aktuell information för personalen

22.12.2022

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) inleder sin verksamhet i början av år 2023, och under nyårsnatten överförs vi alla som anställda…
Läs mer »

Välkommen på ICT-träff tors 29.12 kl. 10–11  

22.12.2022

Det arrangeras en informationstillställning för den personal som övergår till välfärdsområdet torsdag 29.12 kl. 10–11 via Teams, och i tillställningen…
Läs mer »

Välkommen till Varha – aktuell information till personalen

14.12.2022

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) inleder sin verksamhet i början av år 2023 och vi övergår alla som anställda i välfärdsområdet…
Läs mer »

Personalforumet sammanträdde för sista gången onsdagen 13.12.

14.12.2022

I det sista personalforumet för år 2022 hörde man om aktuella ärenden i beredningen av personaladministrationen samt om delprojekten i…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Noora!

14.12.2022

Det är värdefullt att få samarbete till stånd – Jag tycker om att arbeta i en organisation, i vilken det…
Läs mer »

Flera utnämningar har gjorts i välfärdsområdet

12.12.2022

Organiseringen av vårt välfärdsområde har framskridit. Det har gjorts utnämningar inom resultatområdena mot slutet av året och med dem kan…
Läs mer »

Ta Varhas koder i användning senast fre 16.12. – vi lottar ut 5 priser

12.12.2022

Tävling för den personal som övergår till välfärdsområdet: logga in i Varha, sök en himmel och vinn ett pris! Egentliga…
Läs mer »

Välkommen på ICT-träff ons 14.12 kl. 8–9

07.12.2022

Det arrangeras en informationstillställning för den personal som övergår till välfärdsområdet onsdag 14.12 kl. 8–9 via Teams, och i tillställningen…
Läs mer »

Så här tar du dina Varha-koder i användning

07.12.2022

Det första partiet av koder har skapats och levererats till tjänsten OmaPosti eller hemadressen. De nya eller de som blev…
Läs mer »

Bekanta dig med dina nya arbetskamrater i personaltidningen för välfärdsområdet  

02.12.2022

Tidningen Mot välfärdsområdet är avsedd för hela personalen i Egentliga Finlands välfärdsområde. De 24 sidorna i tidningen erbjuder bilder av…
Läs mer »

Varhas användarkoder skickas fortfarande 

01.12.2022

Det första partiet av koder har skapats och tillställts den övergående personalen till tjänsten OmaPosti eller hemadressen. De nya eller…
Läs mer »

Budget och ekonomiplan för välfärdsområdet har beretts med osäkra utgångspunkter

01.12.2022

Den första budgeten för Egentliga Finlands välfärdsområde är en uppskattning. Vi har utarbetat budgeten i ganska exceptionella förhållanden. Då vi…
Läs mer »

Varhas personalträff på svenska 1.12 – Inspelningen har publicerats

23.11.2022

Personalträff för hela Egentliga Finlands välfärdsområdes personal har ordnats för första gången på svenska på torsdag 1.12 kl. 10:30-11:15 på…
Läs mer »

Inspelningen av Personalträffar 29.11 har publicerats

23.11.2022

Personalträffar för hela personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde har ordnats den 29.11. I livesändningen deltog över 1300 personer.…
Läs mer »

Inspelning av välfärdsområdets ICT-träffar 23.11 har publicerats

15.11.2022

Nu har inspelningen av ICT-träffen (23.11) publicerats. Se inspelningen av tillställningen. (på finska). Inspelningen kan ses i två veckors tid ända…
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområdes verksamhetsbidrag för år 2023

11.11.2022

Ansökningstiden Ansökan om bidrag var öppen 10-11.11.2022. Bilagorna till ansökningar om bidrag Tidsfristen för tillställande av bilagor till Varhas registratur…
Läs mer »

I novembers personalforum fick man igen höra om viktiga teman

07.11.2022

Personalforumet samlades på fredag 4.11 för att höra en omfattande översikt över ärenden som hade väckt diskussion. Vid sammankomsten fick…
Läs mer »

Inspelning av välfärdsområdets personalträffar 1.11 har publicerats – läs också Personalbrev 3/2022

03.11.2022

Personalträffar för hela personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde har ordnats den 1.11 kl. 10.15. I livesändningen deltog cirka…
Läs mer »

Principer för överföring av personal till välfärdsområdet

03.11.2022

Beredningsskedet för organisationsstrukturen för närvarande/ rekryteringar Byggandet av arbetsgivarorganisationen framskrider planenligt i välfärdsområdet. Merparten av resultatgruppsdirektörerna har redan valts och…
Läs mer »

Utbildningar i system börjar i november 

02.11.2022

Utbildningar i system för processer i personal-, ekonomi- och allmän förvaltning och i IT-system  När ordnas det utbildningar? Från november…
Läs mer »

När får jag en ny dator? Hur överförs gamla dokument? Bibehålls mitt telefonnummer?

02.11.2022

De bekanta ICT-systemen, anordningarna och koderna ändras för många av oss vid övergången till välfärdsområdet, men man framskrider i etapper…
Läs mer »

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på tisdag 1.11.2022

01.11.2022

Välfärdsområdesstyrelsen utnämnde tf direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä till tjänsten som resultatområdesdirektör som leder ÅUCS/sjukhustjänster med början av…
Läs mer »

Kommunikationsprinciperna för Egentliga Finlands välfärdsområde godkändes

01.11.2022

Det har beretts för Egentliga Finlands välfärdsområde principer för kommunikation och en visuell profil. I principerna beskrivs det målsättningarna för…
Läs mer »

Välkommen på personalträff tis. 1.11 kl. 10.15

26.10.2022

Personalträffar för hela personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde ordnas denna höst på tisdagar, följande gång tis. 1.11 kl.…
Läs mer »

Välkommen på personalträff tis. 1.11 kl. 10.15

26.10.2022

Personalträffar för hela personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde ordnas denna höst på tisdagar, följande gång tis. 1.11 kl.…
Läs mer »

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder 26.10.2022 kl. 18

21.10.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder onsdag den 26 oktober 2022 kl. 18 i auditoriet i konferenshotellet Linnasmäki. Adress: Kristliga institutet, Ringbrynjegatan…
Läs mer »

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på fredag 14.10.2022

14.10.2022

Välfärdsområdesstyrelsen inrättade tjänsterna som chef för vårdarbete, chef för socialt arbete samt som chefsöverläkare i välfärdsområdet vid sitt sammanträde 14.10.2022…
Läs mer »

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på tisdag 11.10.2022

12.10.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse sammanträdde 11.10.2022.Vid sammanträdet diskuterades det bl.a. välfärdsområdets beredskap.  Kontinuiteten i välfärdsområdets verksamhet ska säkerställas i alla situationer.…
Läs mer »

I oktobers personalforum hörde man en omfattande översikt över ärenden som hade väckt diskussion

10.10.2022

Personalforumet samlades på fredag 7.10. Vid sammankomsten fick man smakprov av det visuella gällande varumärket för Egentliga Finlands välfärdsområde, alltså…
Läs mer »

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på tisdag 4.10.2022

05.10.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse sammanträdde 4.10.2022. Vid sammanträdet diskuterades bl.a. kundavgifter i välfärdsområdet. Angående välfärdsområdesreformen kommer olika avgifter, ersättningar eller arvoden…
Läs mer »

Det nya intranätet för välfärdsområdet öppnar i början av oktober

28.09.2022

Det nya intranätet för välfärdsområdet har planerats och byggts med fart med början förra våren. Det nya intranätet blir den…
Läs mer »

Under hösten får vi välfärdsområdets användarkod och e-postadress

28.09.2022

För dem som övergår till välfärdsområdet kommer det att skapas en ny användarkod och en e-postadress som slutar på @varha.fi.…
Läs mer »

Centrala personalärenden linjeras upp under resten av året

28.09.2022

För personalträffen i september har man fått några tiotals frågor på förhand: Tack till alla som frågade! Direktör för koncerntjänster…
Läs mer »

Välfärdsområdets personalträffar 27.9

28.09.2022

Personalträffar för hela personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde har ordnats den 27.9 kl. 8 – 8.45. Program för…
Läs mer »

Personalträffar fortsätter under höstens lopp – följande gång tis. 27.9 kl. 8.

20.09.2022

Personalträffar för hela personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde ordnas denna höst på tisdagar, följande gång tis. 27.9 kl.…
Läs mer »

Vår strategi håller på att bli färdig – välfärd tillsammans, varje dag

20.09.2022

Vart håller vi tillsammans på att rikta oss som välfärdsområde? Vilken är min egen roll i detta?  Strategin för vår…
Läs mer »

Det arbetas av alla krafter för att säkerställa välfärdsområdets löneutbetalning

20.09.2022

Vi börjar som Egentliga Finlands välfärdsområde vid årsskiftet. Över 500 000 kunder i Egentliga Finland, över 23 000 arbetstagare, över…
Läs mer »

Personalforum började sina möten under hösten

14.09.2022

Läs mer om personalforumet. Personalforumet hörde om delprojektet Stryka för vardagen i projektet Framtidens social- och hälsocentral vid sitt första…
Läs mer »

Välfärdsområdets organisering framskrider: utnämningar inom flera resultatområden

14.09.2022

Vårt välfärdsområde organiserar sig och organiseringen framskrider mot det konkreta. Organisationen byggs upp så att säga uppifrån neråt. I praktiken…
Läs mer »

Höstens personalträffar har börjat

26.08.2022

I sammankomsten  berättade välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen om hur höstens planer framskrider presenterade resultatområdesdirektörer Mikko Pakarinen och Eeva-Sirkku Pöyhönen sig. De…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Mikko!

15.08.2022

Mikko Pakarinen börjar sitt uppdrag som resultatområdesdirektör för social- och hälsovårdstjänster i Egentliga Finlands välfärdsområde i september. Tidigare har han…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Eeva-Sirkku!

15.08.2022

Direktör för social- och hälsovården i Pemar Eeva-Sirkku Pöyhönen börjar som resultatområdesdirektör för tjänster för äldre i Egentliga Finlands välfärdsområde…
Läs mer »

Välfärdsområdets personalträffar kommer igen på ons. 24.8 kl. 13.30–14.15

08.08.2022

Välkommen med till personalträffar som är riktad till den personalen som övergår till välfärdsområdet  ons. 24.8 kl. 13.30-14.15. Du kan…
Läs mer »

Direktörsutnämningar inom koncerntjänster i Egentliga Finlands välfärdsområde

03.08.2022

Det har utnämnts direktörer inom koncerntjänster i Egentliga Finlands välfärdsområde. Utgående från helhetsbedömningen som har baserat sig på ansökningar, intervjuer…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Sirpa!

20.07.2022

Sirpa Kuronen började som integrationsdirektör för tjänster för barn och unga i juni. Hon har tidigare utvecklat och lett service…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Kirsi!

14.07.2022

Kirsi Kiviniemi är integrationsdirektör för nämnden för tjänster för äldre. Hon arbetar också med att förenhetliga tjänsterna och med att…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Karin!

21.06.2022

Karin Simola jobba som integrationsdirektör för Nationalspråksnämden till slutet av året. Hon verkar också som basservicedirektör i kommunen Kimitoön. Karin…
Läs mer »

Personalträffarna fortsatte – stirra på hela serien!

17.06.2022

Inspelningarna av välfärdsområdets personaltillställningar och videorna om kamratstöd kan nu tittas på vår tillfälliga webbplats. Bekanta dig även med stödmaterialen.…
Läs mer »

Yhdessä kohti hyvinvointialuetta. Mukava tutustua, Niina!

16.06.2022

Niina Alho är andra vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen. I år satsar hon all sin tid på att sköta sitt förtroendeuppdrag.…
Läs mer »

Delta: Hurdana värderingar vill du att utgör grunden för välfärdsområdet – vår nya gemensamma arbetsplats?

14.06.2022

Påverka värderingarna i vårt välfärdsområde! Om drygt ett halvt år inleder Egentliga Finlands välfärdsområde. Beredningsarbetet framskrider i god fart och…
Läs mer »

Personalforumet hörde om låg tröskel-tjänster för barn och unga inom mentalvården

13.06.2022

Vid personalforumets sista träff för våren hörde man om ett projekt för framtidens social- och hälsovårdscentral där man utvecklar låg…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Tarmo!

08.06.2022

Tarmo Martikainen börjar som välfärdsområdesdirektör i augusti. Han vill föra med sig en arbetskultur där ärenden förs framåt med hjälp…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Jouni!

31.05.2022

Jouni Mutanen är första vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen. Han arbetar också deltid som ledande expert vid konsultbolaget FCG. Jouni ville…
Läs mer »

Personalträffar fortsätter 8.6. Se inspelningen!

27.05.2022

Välkommen till personalträffar som är riktade för hela personalen som övergår till välfärdsområdet. Du kommer att höra strategihälsningar och du…
Läs mer »

1.6. Tillställning för förmän & närchefer fortsätter. Kom och hör om strategin

23.05.2022

Tillställningarna för förmän och närchefer som överförs till välfärdsområdet fortsätter den 1 juni. Du får höra om hur strategin och…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Maarit

19.05.2022

Maarit Koivisto är regionfullmäktiges tredje vice ordförande. Hon arbetar som specialiserande läkare inom akutmedicin vid ÅUCS. Maarit Koivisto har noggrant…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområde. Trevligt att träffas, Laura!

12.05.2022

Laura Kaarniharju är regionfullmäktiges första vice ordförande. Hon är utbildad barnmorska och sjukskötare och arbetar inom barnskyddet. Att säkerställa jämlik…
Läs mer »

Personalforumet bekantade sig med familjecenterprojektet

09.05.2022

Vid personalforumets möte fredagen den 6.5 bekantade forumet sig med projektet Framtidens social- och hälsocentrals familjecenterprojekt. Dessutom behandlade forumet beredningen…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområde. Trevligt att träffas, Heidi Aaltonen

05.05.2022

Heidi Aaltonen är vice ordförande för fullmäktige i vårt välfärdsområde. Hon är utbildad sjukskötare och arbetar som avdelningsskötare inom den…
Läs mer »

Personalträffar i välfärdsområdet har inletts. Se en inspelning!

29.04.2022

Nu inleder vi två nya serier av personaltillställningar i välfärdsområdet. Personalträffar som riktar sig till hela den personal som övergår…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Ari!

28.04.2022

Ari Korhonen är ordförande för välfärdsområdets fullmäktige. Dessutom arbetar han som specialsakkunnig inom beredskap och säkerhet vid Kommunförbundet. Ari är…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Sanna!

27.04.2022

Sanna Vauranoja är styrelseordförande för vårt välfärdsområde. Sanna är diplomingenjör i produktionsekonomi och arbetar som lektor vid Åbo yrkeshögskola samt…
Läs mer »

Personalträffar i välfärdsområdet har inletts

22.04.2022

Nu inleder vi två nya serier av personaltillställningar i välfärdsområdet. Personalträffar som riktar sig till hela den personal som övergår…
Läs mer »

Personalforumet bekantade sig med Framtidens social- och hälsocentral

04.04.2022

Personalforumet sammanträdde fredagen den 1.4. Under mötet fokuserade man på projektet Framtidens social- och hälsocentral, som vid sidan av den…
Läs mer »

Vid personalforumet diskuterades kommunikation och organisationsstruktur

09.03.2022

Under personalforumet som hölls den 4 mars presenterade projektdirektör Laura Saurama en lägesöversikt över utredningarna om den personal som överförs…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Johannes

04.03.2022

Johannes Holvitie, projektledare för informationsförvaltningen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, arbetar nu som projektledare i projekt 5. ICT tillsammans med sjukvårdsdistriktets…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Arja!

04.03.2022

Arja Pesonen har flyttat från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt till projektledare för beredningsarbetet av vårt välfärdsområde. Arja ansvarar för projekt 1.…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Laura!

25.02.2022

Laura Saurama, produktionsdirektör för Åbo stads servicehelhet för välfärd, arbetar som projektledare för beredningen av Egentliga Finlands välfärdsområde i projekt…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Saija!

25.02.2022

Personaldirektör Saija Rintala vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt arbetar som projektledare för projektet 2. Ledning och kompetens tillsammans med Laura Saurama,…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Katariina!

22.02.2022

Katariina Kauniskangas, serviceområdeschef för Åbo stads hälsotjänster, arbetar som projektledare för beredningen av  välfärdsområde inom projekt 3. Tjänsterna ordnas tillsammans…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Jenni!

22.02.2022

Egentliga Finlands TYP-direktör Jenni Kiviluoto från Åbo stads servicehelhet för sysselsättning arbetar som projektledare för välfärdsområdets beredningsarbete. Jenni arbetar i…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Anneli!

22.02.2022

Salo stads tf. direktör för social- och hälsovårdstjänster Anneli Pahta arbetar som projektledare för Egentliga Finlands välfärdsområde inom helheten Kontaktytor…
Läs mer »

Klientens perspektiv på produktionen av social- och hälsovårdstjänster

21.02.2022

Projektledaren Pia Kirjonen för projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland önskar att reformen särskilt beaktar klientens synvinkel i…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Antti!

21.02.2022

Antti Parpo har inlett sitt arbete som tillfällig beredningsdirektör för Egentliga Finlands välfärdsområde. Antti arbetar med uppgiften från början av…
Läs mer »

Servicen för personer med funktionsnedsättning utvecklas tillsammans – du kan också påverka!

21.02.2022

Personer i alla åldrar behöver handikappservice i olika livssituationer. Gemensamt för dem är att de har en långvarig skada, sjukdom…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Mika!

18.02.2022

Räddningschef Mika Viljanen är med och bygger upp Egentliga Finlands välfärdsområde och dess servicehelheter i räddningsväsendets projekthelhet med sin namne,…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Mika!

18.02.2022

Räddningschef för förvaltnings- och stödtjänster Mika Kontio arbetar som projektledare för rädd-ningsväsendets koordination inom Egentliga Finlands välfärdsområde. Projektet för koordination…
Läs mer »

Kurkista hyvinvointialueen valmistelutyöhön: ajankohtaista viikolla 6

07.02.2022

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluorganisaation työ etenee. Tämä kurkistus kertoo sinulle, mitä valmistelujen kuudessa hankkeessa juuri nyt puuhataan ja mihin tartumme seuraavaksi.…
Läs mer »

Arbetar du inom en social- och hälsovårdens organisation som övergår i det framtida välfärdsområdet? Svara på enkäten!

03.02.2022

Arbetar du inom en social- och hälsovårdens organisation som kommer att ingå i det framtida välfärdsområdet? Den här nyheten är…
Läs mer »

Projektledarna för välfärdsområdets beredningsorganisation har utsetts – härnäst rekryteras projektcheferna och projektpersonalen

03.11.2021

Projektledarna har utsetts för huvudprojekten för den temporära beredningsorganisationen som bereder Egentliga Finlands välfärdsområde. Följande personer har valts till projektledare…
Läs mer »

Förberedelsearbetet för Egentliga Finlands välfärdsområde framskrider: välfärdsområdesval i januari är en viktig milstolpe

02.11.2021

Det temporära beredningsorganet VATE förbereder som bäst Egentliga Finlands välfärdsområde. VATE ansvarar för beredningen av reformen av social- och hälsovården…
Läs mer »

Temporärt beredningsorgan för personalfrågor inför det blivande välfärdsområdet har utnämnts

22.09.2021

Beredningsarbetet för det blivande välfärdsområdet i Egentliga Finland framskrider. Tisdagen 21.9.2021 tillsattes ett temporärt samarbetsorgan för handläggning av personalfrågor för…
Läs mer »

Blir arbetsgivare för ca 21 000 proffs inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet – Temporärt förvaltningsorgan tillsatts, ska skapa Egentliga Finlands välfärdsområde

08.09.2021

Det förberedande arbetet för att skapa Egentliga Finlands välfärdsområde framskrider.  På tisdagen 7 september 2021 konstituerande sig det temporära beredningsorganet…
Läs mer »