Gå över till innehållet

Till personalen

Vår gemensamma färd mot Egentliga Finlands välfärdsområde har börjat på riktigt.  Social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets personal inom kommunerna, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistrikten och räddningsverken övergår i välfärdsområdets tjänst från och med början av år 2023.

  • Egentliga Finlands välfärdsområde kommer personalmässigt att vara det näst största välfärdsområdet i vårt land och en betydande arbetsgivare: vi kommer att bli ungefär 21 000 anställda som jobbar inom välfärdsområdet.
  • Vi kommer att få de fördelar och möjligheter som bara en stor arbetsgivare kan få. ​
  • Vi i Egentliga Finland har äran att ansvara för koordineringen av alla de tvåspråkiga välfärdsområdenas tjänster.
  • Temporär förvaltning drar igång välfärdsområdets verksamhet. I praktiken utför välfärdsområdets temporära beredningsorgan (vate) detta arbete. Det temporära beredningsorganet har möten regelbundet. Det kommer att informera om hur arbetet för att få igång Egentliga Finlands välfärdsområde via gällande kanaler för personalinformation och här, på det temporära webbsidan för välfärdsområdet.
  • Vårt gemensamma mål är att skapa bättre förebyggande tjänster, smidigare servicekedjor och – om det behövs – mera friktionsfri tillgång till vård.

Envars välbefinnande är utgångspunkten för klienterna i Egentliga Finlands välfärdsområde – alltså för oss alla som är bosatta i Egentliga Finland.  Tillsammans ska vi åstadkomma detta.

Projektledarna för välfärdsområdets beredningsorganisation har utsetts – härnäst rekryteras projektcheferna och projektpersonalen

03.11.2021

Projektledarna har utsetts för huvudprojekten för den temporära beredningsorganisationen som bereder Egentliga Finlands välfärdsområde. Följande personer har valts till projektledare…
Läs mer »

Förberedelsearbetet för Egentliga Finlands välfärdsområde framskrider: välfärdsområdesval i januari är en viktig milstolpe

02.11.2021

Det temporära beredningsorganet VATE förbereder som bäst Egentliga Finlands välfärdsområde. VATE ansvarar för beredningen av reformen av social- och hälsovården…
Läs mer »

Temporärt beredningsorgan för personalfrågor inför det blivande välfärdsområdet har utnämnts

22.09.2021

Beredningsarbetet för det blivande välfärdsområdet i Egentliga Finland framskrider. Tisdagen 21.9.2021 tillsattes ett temporärt samarbetsorgan för handläggning av personalfrågor för…
Läs mer »

Blir arbetsgivare för ca 21 000 proffs inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet – Temporärt förvaltningsorgan tillsatts, ska skapa Egentliga Finlands välfärdsområde

08.09.2021

Det förberedande arbetet för att skapa Egentliga Finlands välfärdsområde framskrider.  På tisdagen 7 september 2021 konstituerande sig det temporära beredningsorganet…
Läs mer »