Gå över till innehållet

Till personalen

Vår gemensamma färd mot Egentliga Finlands välfärdsområde har börjat på riktigt. Välfärdsområdet blir en helt ny, gemensam arbetsplats för oss alla.

Vi som arbetar inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet inom kommunerna, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistrikten och räddningsverken övergår i välfärdsområdets tjänst från och med början av år 2023. Då ärkommer vi att bli cirka 23 000 yrkespersoner från olika branscher som jobbar inom det nya välfärdsområdet.

  • Egentliga Finlands välfärdsområde kommer personalmässigt att vara det näst största välfärdsområdet i vårt land och en betydande arbetsgivare. Vi kommer att få de fördelar och möjligheter som bara en stor arbetsgivare kan få. ​
  • Vi i Egentliga Finland har äran att ansvara för koordineringen av alla de tvåspråkiga välfärdsområdenas tjänster.
  • Liksom i alla andra välfärdsområden utövas den högsta beslutanderätten i Egentliga Finland av regionförvaltningen, som är indelad i regionfullmäktige och regionstyrelsen.
  • Vi meddelar om hur arbetet framskrider mot Egentliga Finlands välfärdsområde via de egna kanalerna för personalkommunikation för de organisationer som övergår och här på välfärdsområdets tillfälliga webbplats.
  • Vårt gemensamma mål är att skapa bättre förebyggande tjänster, smidigare servicekedjor och mera friktionsfri tillgång till vård.

Envars välbefinnande är utgångspunkten för klienterna i Egentliga Finlands välfärdsområde – alltså för oss alla som är bosatta i Egentliga Finland. 

Tillsammans ska vi åstadkomma detta.

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Karin!

21.06.2022

Karin Simola jobba som integrationsdirektör för Nationalspråksnämden till slutet av året. Hon verkar också som basservicedirektör i kommunen Kimitoön. Karin…
Läs mer »

Personalträffarna fortsatte – stirra på hela serien!

17.06.2022

Inspelningarna av välfärdsområdets personaltillställningar och videorna om kamratstöd kan nu tittas på vår tillfälliga webbplats. Bekanta dig även med stödmaterialen.…
Läs mer »

Yhdessä kohti hyvinvointialuetta. Mukava tutustua, Niina!

16.06.2022

Niina Alho är andra vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen. I år satsar hon all sin tid på att sköta sitt förtroendeuppdrag.…
Läs mer »

Delta: Hurdana värderingar vill du att utgör grunden för välfärdsområdet – vår nya gemensamma arbetsplats?

14.06.2022

Påverka värderingarna i vårt välfärdsområde! Om drygt ett halvt år inleder Egentliga Finlands välfärdsområde. Beredningsarbetet framskrider i god fart och…
Läs mer »

Personalforumet hörde om låg tröskel-tjänster för barn och unga inom mentalvården

13.06.2022

Vid personalforumets sista träff för våren hörde man om ett projekt för framtidens social- och hälsovårdscentral där man utvecklar låg…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Tarmo!

08.06.2022

Tarmo Martikainen börjar som välfärdsområdesdirektör i augusti. Han vill föra med sig en arbetskultur där ärenden förs framåt med hjälp…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Jouni!

31.05.2022

Jouni Mutanen är första vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen. Han arbetar också deltid som ledande expert vid konsultbolaget FCG. Jouni ville…
Läs mer »

Personalträffar fortsätter 8.6. Se inspelningen!

27.05.2022

Välkommen till personalträffar som är riktade för hela personalen som övergår till välfärdsområdet. Du kommer att höra strategihälsningar och du…
Läs mer »

1.6. Tillställning för förmän & närchefer fortsätter. Kom och hör om strategin

23.05.2022

Tillställningarna för förmän och närchefer som överförs till välfärdsområdet fortsätter den 1 juni. Du får höra om hur strategin och…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Maarit

19.05.2022

Maarit Koivisto är regionfullmäktiges tredje vice ordförande. Hon arbetar som specialiserande läkare inom akutmedicin vid ÅUCS. Maarit Koivisto har noggrant…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområde. Trevligt att träffas, Laura!

12.05.2022

Laura Kaarniharju är regionfullmäktiges första vice ordförande. Hon är utbildad barnmorska och sjukskötare och arbetar inom barnskyddet. Att säkerställa jämlik…
Läs mer »

Personalforumet bekantade sig med familjecenterprojektet

09.05.2022

Vid personalforumets möte fredagen den 6.5 bekantade forumet sig med projektet Framtidens social- och hälsocentrals familjecenterprojekt. Dessutom behandlade forumet beredningen…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområde. Trevligt att träffas, Heidi Aaltonen

05.05.2022

Heidi Aaltonen är vice ordförande för fullmäktige i vårt välfärdsområde. Hon är utbildad sjukskötare och arbetar som avdelningsskötare inom den…
Läs mer »

Personalträffar i välfärdsområdet har inletts. Se en inspelning!

29.04.2022

Nu inleder vi två nya serier av personaltillställningar i välfärdsområdet. Personalträffar som riktar sig till hela den personal som övergår…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Ari!

28.04.2022

Ari Korhonen är ordförande för välfärdsområdets fullmäktige. Dessutom arbetar han som specialsakkunnig inom beredskap och säkerhet vid Kommunförbundet. Ari är…
Läs mer »

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Sanna!

27.04.2022

Sanna Vauranoja är styrelseordförande för vårt välfärdsområde. Sanna är diplomingenjör i produktionsekonomi och arbetar som lektor vid Åbo yrkeshögskola samt…
Läs mer »

Personalträffar i välfärdsområdet har inletts

22.04.2022

Nu inleder vi två nya serier av personaltillställningar i välfärdsområdet. Personalträffar som riktar sig till hela den personal som övergår…
Läs mer »

Personalforumet bekantade sig med Framtidens social- och hälsocentral

04.04.2022

Personalforumet sammanträdde fredagen den 1.4. Under mötet fokuserade man på projektet Framtidens social- och hälsocentral, som vid sidan av den…
Läs mer »

Vid personalforumet diskuterades kommunikation och organisationsstruktur

09.03.2022

Under personalforumet som hölls den 4 mars presenterade projektdirektör Laura Saurama en lägesöversikt över utredningarna om den personal som överförs…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Johannes

04.03.2022

Johannes Holvitie, projektledare för informationsförvaltningen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, arbetar nu som projektledare i projekt 5. ICT tillsammans med sjukvårdsdistriktets…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Arja!

04.03.2022

Arja Pesonen har flyttat från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt till projektledare för beredningsarbetet av vårt välfärdsområde. Arja ansvarar för projekt 1.…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Laura!

25.02.2022

Laura Saurama, produktionsdirektör för Åbo stads servicehelhet för välfärd, arbetar som projektledare för beredningen av Egentliga Finlands välfärdsområde i projekt…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Saija!

25.02.2022

Personaldirektör Saija Rintala vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt arbetar som projektledare för projektet 2. Ledning och kompetens tillsammans med Laura Saurama,…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Katariina!

22.02.2022

Katariina Kauniskangas, serviceområdeschef för Åbo stads hälsotjänster, arbetar som projektledare för beredningen av  välfärdsområde inom projekt 3. Tjänsterna ordnas tillsammans…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Jenni!

22.02.2022

Egentliga Finlands TYP-direktör Jenni Kiviluoto från Åbo stads servicehelhet för sysselsättning arbetar som projektledare för välfärdsområdets beredningsarbete. Jenni arbetar i…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Anneli!

22.02.2022

Salo stads tf. direktör för social- och hälsovårdstjänster Anneli Pahta arbetar som projektledare för Egentliga Finlands välfärdsområde inom helheten Kontaktytor…
Läs mer »

Klientens perspektiv på produktionen av social- och hälsovårdstjänster

21.02.2022

Projektledaren Pia Kirjonen för projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland önskar att reformen särskilt beaktar klientens synvinkel i…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Antti!

21.02.2022

Antti Parpo har inlett sitt arbete som tillfällig beredningsdirektör för Egentliga Finlands välfärdsområde. Antti arbetar med uppgiften från början av…
Läs mer »

Servicen för personer med funktionsnedsättning utvecklas tillsammans – du kan också påverka!

21.02.2022

Personer i alla åldrar behöver handikappservice i olika livssituationer. Gemensamt för dem är att de har en långvarig skada, sjukdom…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Mika!

18.02.2022

Räddningschef Mika Viljanen är med och bygger upp Egentliga Finlands välfärdsområde och dess servicehelheter i räddningsväsendets projekthelhet med sin namne,…
Läs mer »

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Mika!

18.02.2022

Räddningschef för förvaltnings- och stödtjänster Mika Kontio arbetar som projektledare för rädd-ningsväsendets koordination inom Egentliga Finlands välfärdsområde. Projektet för koordination…
Läs mer »

Kurkista hyvinvointialueen valmistelutyöhön: ajankohtaista viikolla 6

07.02.2022

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluorganisaation työ etenee. Tämä kurkistus kertoo sinulle, mitä valmistelujen kuudessa hankkeessa juuri nyt puuhataan ja mihin tartumme seuraavaksi.…
Läs mer »

Arbetar du inom en social- och hälsovårdens organisation som övergår i det framtida välfärdsområdet? Svara på enkäten!

03.02.2022

Arbetar du inom en social- och hälsovårdens organisation som kommer att ingå i det framtida välfärdsområdet? Den här nyheten är…
Läs mer »

Projektledarna för välfärdsområdets beredningsorganisation har utsetts – härnäst rekryteras projektcheferna och projektpersonalen

03.11.2021

Projektledarna har utsetts för huvudprojekten för den temporära beredningsorganisationen som bereder Egentliga Finlands välfärdsområde. Följande personer har valts till projektledare…
Läs mer »

Förberedelsearbetet för Egentliga Finlands välfärdsområde framskrider: välfärdsområdesval i januari är en viktig milstolpe

02.11.2021

Det temporära beredningsorganet VATE förbereder som bäst Egentliga Finlands välfärdsområde. VATE ansvarar för beredningen av reformen av social- och hälsovården…
Läs mer »

Temporärt beredningsorgan för personalfrågor inför det blivande välfärdsområdet har utnämnts

22.09.2021

Beredningsarbetet för det blivande välfärdsområdet i Egentliga Finland framskrider. Tisdagen 21.9.2021 tillsattes ett temporärt samarbetsorgan för handläggning av personalfrågor för…
Läs mer »

Blir arbetsgivare för ca 21 000 proffs inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet – Temporärt förvaltningsorgan tillsatts, ska skapa Egentliga Finlands välfärdsområde

08.09.2021

Det förberedande arbetet för att skapa Egentliga Finlands välfärdsområde framskrider.  På tisdagen 7 september 2021 konstituerande sig det temporära beredningsorganet…
Läs mer »