Gå över till innehållet

Temporärt samarbetsorgan för personalfrågor

Tisdagen 21.9.2021 tillsattes ett temporärt samarbetsorgan för handläggning av personalfrågor för välfärdsområdet som är under uppbyggnad och som ska starta i början av år 2023. Samarbetsorganet består av sex medlemmar som utsetts av olika organisationer. Det temporära organets mandatperiod fortsätter t.o.m. slutet av februari 2022, varefter välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet och tar över.

Medlemmarna i samarbetsorganet utsågs enligt förslagen som gavs av de huvudsakliga kommunala avtalspartnersorganisationerna enligt följande:

FOSU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade:

Hannele Heine (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Finlands läkarförbund – FOSU)

Helena Pelkonen (Åbo, Talentia – FOSU)

Päivi Slama (Åbo, Finlands läkarförbund – FOSU), ersättare

Soile Mäkinen (Reso, Finlands Hälsovårdarförbund STHL – FOSU), ersättare

JAU, Julkisen alan unioni:

Niina Kankaanpää (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund JYTY – JAU)

Janne Sjölund (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL- JAU)

Päivi Oikarinen (Åbo, JYTY – JAU), ersättare

Iiris Pitkäaho (Åbo, JHL – JAU), ersättare

Förhandlingsorganisationen för social- och hälsovårdsbranschen SOTE rf:

Jaana Rönnholm (Åbo, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super – SOTE rf)

Jussi Rantanen (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Tehy rf – SOTE rf)

Jaana Dalén (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Super – SOTE rf), ersättare

Pia Jormakka (Åbo, Tehy rf – SOTE rf), ersättare

Till representanter för arbetsgivaren: 

Matti Bergendahl (ersättare: Tuomas Heikkinen)
Saija Stenbacka (ersättare: Kristiina Uutela)
Sinikka Valtonen (ersättare: Tuija Mäki).

Ärendelistor och protokoll:

Valiaikainen yhteistoimintaelin pöytäkirja 21.10.2021

Valiaikainen yhteistoimintaelin poytakirja 5.11.2021

Liite henkilostofoorumin nimeamispyynto henkilostojarjestoille

Väliaikainen yhteistoimintaelin pöytäkirja 19.11.2021

Väliaikainen yhteistoimintaelin pöytäkirja 14.1.2022

Väliaikainen yhteistoimintaelin pöytäkirja 28.1.2022

Väliaikainen yhteistoimintaelin pöytäkirja 14.2.2022

Väliaikainen yhteistoimintaelin pöytäkirja 28.2.2022

Jatkossa pöytäkirjat ja asialistat tullaan julkaisemaan erillisellä sivustolla.

(Materialen finns tyvärr bara på finska.)