Gå över till innehållet

2.5. Gratis utbildning för att bli erfarenhetsexpert 2022

Hösten 2022 ordnar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åbo stad en utbildning för erfarenhetsexperter. Vi söker personer som har erfarenhet av att använda social- och hälsovårdstjänster i Egentliga Finland, ha återhämtat sig från en sjukdom, rehabilitering, anpassning eller av rollen som anhörig eller andra närstående. Utbildningen är gratis.

Uppgiften som erfarenhetsexpert förutsätter goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter, förmåga att organisera sitt eget arbete, grundläggande datatekniska färdigheter samt tillräckligt avstånd till de egna erfarenheterna som användare av tjänsterna.  Erfarenhetsexperten vill utveckla tjänsterna och hjälpa andra utifrån sin egen erfarenhet.

Utbildningen ger färdigheter att arbeta med mångsidiga erfarenhetsexpertuppgifter. Erfarenhetsexperterna fungerar till exempel som grupphandledare, arbetspar med en arbetstagare (inte som vårdpersonal inom social- och hälsovården), erfarenhetsutbildare, serviceutvecklare, är med i styrgrupper samt planerings- och utvecklingsgrupper, som erfarenhetsutvärderare i forskningsprojekt och som stödperson.

Erfarenhetsexperterna arbetar inom Egentliga Finlands välfärdsområde.

Utbildningen inleds 15.9.2022 och innefattar 12 närstudiedagar. Utbildningen genomförs vardagar kl. 9-15 och är på finska. I utbildningen ingår också studiebesök och eget arbete. Utbildningen går ut på att bearbeta och utnyttja sin egen erfarenhetshistoria. 20 personer antas till utbildningen. Utbildningen är gratis för deltagarna. Utbildningen är inte en yrkesexamen.

Om du är intresserad, fyll i ansökningsblanketten senast 2.5.2022 kl. 9.00 via denna länk. Uppgifterna på ansökningsblanketten behandlas konfidentiellt: Dataskyddsbeskrivning.

De som valts till intervju meddelas per telefon senast 13.5.2022.

Mer information om utbildningen:

Jenni Tähkävuori, jenni.tahkavuori@turku.fi

Minna Pohjola, minna.johanna.pohjola@tyks.fi