Gå över till innehållet

30.9 (anmälan senast) Utbildarutbildning i Föra barnen på tal -metoden hösten 2022

Utbildarutbildningen är till för metodkunniga i Föra barnen på tal -metoden, som är intresserade av och har en möjlighet att utbilda i sitt arbete. För att kunna söka sig till utbildningen skall deltagaren fylla följande kriterier

• En godkänd 18 timmars / 3 dagars FBT-metodutbildning
• Fem genomförda FBT-processer
• En möjlighet att utbilda inom ramen för sitt arbete

Efter godkänd utbildning har utbildaren rätt att utbilda i Föra barnen på tal – metoden. Rätten är i kraft i tre år. Rätten att utbilda upprätthålls genom att utbilda och delta på de nationella utbildardagarna som MIELI Psykisk Hälsa rf ordnar. Utbildaren får en möjlighet att ingå i det nationella nätverk av utbildare som MIELI Psykisk hälsa rf upprätthåller.

Under pågående utbildning skall man själv ordna och utbilda en grupp i Föra barnen på tal -metoden. Metodutbildningens tre dagar skall falla inom ramen för utbildningen. Metodutbildningens första dag skall vara efter första utbildningsdagarna 13-14.10. Andra dagen efter 18.11 och den tredje dagen efter 16.12 och helst innan 20.1. Utbildandet kan ske i par. Utbildningen förverkligas på svenska. Som utbildare fungerar Bitta Söderblom.

Utbildningsdagarna: 13-14.10, 18.11, 16.12, 20.1
Utbildningen ordnas online, via teams. Det krävs en dator med fungerande kamera och mikrofon, för att man skall kunna delta.

Anmälan till utbildarutbildningen senast 30.9.22 här.

Samtidigt bör du sätta ett meddelande åt Mia mia.montonen@mieli.fi med information om följande saker:

• När du gått metodutbildning och (med) vem som utbildare dig
• Hur och i vilken (miljö) verksamhet du använder FBT
• Hur och i vilken kommun/organisation du tänker att du ordnar din metodutbildning

På utbildningen tas max 12 deltagare. Om intresset är stort väljs deltagarna så det blir spridning över hela Svenskfinland.
Om du har frågor, ta kontakt med Mia!
Mia Montonen
Tfn +358 40 627 59 24
mia.montonen@mieli.fi