Gå över till innehållet

Välfärdsområdets personalträffar 27.9. Se också personalbrev 2/2022

Personalträffar för hela personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde har ordnats den 27.9 kl. 8–8.45.

Program för tillställningen 27.9

  1. 8–8.10 Aktuella nyheter, Tarmo Martikainen, Egentliga Finlands välfärdsområdesdirektör
  2. 8.10–8.20, Organiseringens tjänster i välfärdsområdet – vad är det för något? Antti Parpo, Direktör för organiseringens tjänster
  3. 8.20–8.30 Vi blir bekanta och bekantar oss, Janne Saarinen, Direktör för stödtjänste
  4. 8.30 – 8.45, Informationsinslag om det kommande samt diskussion och frågor, Maria Roos och Laura Saurama

I livesändningen deltog cirka 600 personer. Tack alla!

Tidtabell för personalträffar, hösten 2022. Anteckna tidpunkterna i din kalender.

  • tis. 1.11 kl. 10.15–11
  • tis. 29.11 kl. 11–11.45
  • tis. 20.12 kl. 8–8.45

Personalbrev för dem som övergår till välfärdsområdet 2/2022

Det här är ett brev som är riktat till personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde. Vi delar ut meddelandet som e-post och det kan gärna publiceras i intranätet för de övergående organisationerna.

Centrala personalärenden linjeras upp under resten av året

För personalträffen i september har man fått några tiotals frågor på förhand: Tack till alla som frågade! Direktör för koncerntjänster Laura Saurama svarade på dessa på träffen den 27 september.

Läs mera

Det nya intranätet för välfärdsområdet öppnar i början av oktober

Det nya intranätet blir den primära och gemensamma kanalen för intern kommunikation för 23 000 personer som övergår till välfärdsområdet. Det finns inte mycket innehåll i intranätet genast i början men intranätet utvecklas till att bli mer färdigt och innehållen uppdateras längs med tiden när gemensam praxis blir klar.

Läs mera

Under hösten får vi välfärdsområdets användarkod och e-postadress

För dem som övergår till välfärdsområdet kommer det att skapas en ny användarkod och en e-postadress som slutar på @varha.fi. För dem som övergår från kommuner ordnas det även terminaler och anslutningar till nätet för att ha tillgång till välfärsområdets system.

Läs mera