Gå över till innehållet

Inspelning av välfärdsområdets personalträffar 27.9 har publicerats

Inspelning av välfärdsområdets personalträffar 27.9 har publicerats

Personalträffar för hela personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde har ordnats den 27.9 kl. 8–8.45.

Se inspellningen av tillställningen.  (på finska) Inspelningen kan ses i två veckors tid ända fram till 12.10.

Program för tillställningen 27.9

kl. 88.10 Aktuella nyheter, Tarmo Martikainen, Egentliga Finlands välfärdsområdesdirektör

kl. 8.108.20, Organiseringens tjänster i välfärdsområdet – vad är det för något? Antti Parpo,
Direktör för organiseringens tjänster 

 kl. 8.208.30 Vi blir bekanta och bekantar oss, Janne Saarinen, Direktör för stödtjänste

kl. 8.30 – 8.45, Informationsinslag om det kommande samt diskussion och frågor, Maria Roos och Laura Saurama

Personalträffarna bandas och inspelningarna kan ses två veckor efter tillställningen på vår tillfälliga webbplats. 

Under hösten ordnas det också förutom personalträffarna under veckor i följd träffar för chefer. Träffar för chefer ordnas på torsdagar och träffar för personalen för sin del följande tisdag efter det. Till innehållet är tillställningarna nästan överensstämmande. 

Tidtabell för personalträffar, hösten 2022. Anteckna tidpunkterna i din kalender. 

tis. 1.11 kl. 10.15-11
tis. 29.11 kl. 11-11.45
tis. 20.12 kl. 8-8.45 

Det är frivilligt att delta i träffarna. Du kan komma överens om deltagande med din chef/närchef. 

Varmt välkommen! 

Personalbrev 1/2022 

Det här är ett brev som är riktat till personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde. Vi delar ut meddelandet som e-post och det kan gärna publiceras i intranätet för de övergående organisationerna. Förhoppningsvis skyndar du för din del på informationsgången och genom det möjligheten att delta i våra gemensamma tillställningar. 

Innehållet i personalbrevet övergår till vårt välfärdsområdes intranät i det skedet av hösten när vi alla har användarkoder och tillträde till intranätet. 

Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag! 

Vår strategi håller på att bli färdig – välfärd tillsammans, varje dag 

Vart håller vi tillsammans på att rikta oss som välfärdsområde? Vilken är min egen roll i detta?  Strategin för vår kommande arbetsplats, Egentliga Finlands välfärdsområde svarar för sin del på dessa frågor. Välfärdsområdesfullmäktige har för avsikt att godkänna strategin vid sitt sammanträde i september. 

Läs mera 

Det arbetas av alla krafter för att säkerställa välfärdsområdets löneutbetalning 

Vi börjar som Egentliga Finlands välfärdsområde vid årsskiftet. Över 500 000 kunder i Egentliga Finland, över 23 000 arbetstagare, över 50 000 olika avtal, över 40 datasystem, över 30 olika organisationers sätt att fungera. Samgåendet är en stor omvälvning av förstagångskaraktär. 

Läs mera 

Hur får jag mera information? 

Träffar för personalen och träffar för chefer ordnas minst en gång per månad. Titta på inbjudningarna i evenemangskalendern och materialen för de tidigare tillställningarna: 

Personalens vanliga frågor med svar finns på vår tillfälliga webbplats. Fråge- och svarshelheten uppdateras när ärendena framskrider. 

Nyhetsbrevet Mot Egentliga Finlands välfärdsområde är riktat speciellt till våra externa intressentgrupper men passar givetvis också för den övergående personalen. Nyhetsbrevet publiceras cirka en gång per månad. Beställ nyhetsbrevet.