Gå över till innehållet

Korttidsterapeutiska metoder baserade på ACT och kognitiv beteendeterapi för unga, gratis utbildning nu öppet för anmälningar!

Korttidsterapeutiska metoder baserade på ACT och kognitiv beteendeterapi för unga ordnas av Utvecklingen av mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel för barn och ungdomar / Programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Tid och plats:

Första utbildningsträffen 26.9.2022 kl. 8–15:30

Andra utbildningsträffen 12.10.2022 kl. 8–15:30

Tredje utbildningsträffen 31.10.2022 kl. 8–15:30

Anmälningslänken till utbildningen

Utbildningsträffarna sker på distans.

 

Innehåll: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den terapiform som har i särklass mest stöd i forskning gällande vård för bland annat ångest- och depression. KBT grundar sig på ett synsätt enligt vilket människans tankar, känslor, fysiologiska reaktioner och beteende är i ett ständigt samspel med varandra och miljön. De metoder som används inom KBT syftar till att påverka det här samspelet med målet att öka en människas förmåga att mer medvetet och flexibelt kunna fungera i olika miljöer och situationer.

Under utbildningen tas både mer traditionella metoder inom KBT upp (så som psykoedukation, känsloreglering och exponering) samt ACT som hör till den så kallade tredje vågens kognitiva terapimetoder. Förkortningen ACT står för acceptance and commitment therapy och handlar om att öka en människas psykologiska flexibilitet utgående från värdebaserade handlingar. I praktiken handlar ACT om att hjälpa en människa att medvetet kunna välja att göra det som är viktigt i livet och samtidigt hantera svåra känslor och tankar som kan stå i vägen för det. För unga har en metod speciellt utprövats, DNA-V, som kombinerar ACT och positiv psykologi. Positiv psykologi handlar om att bygga förutsättningar för ett liv värt att leva, dvs. att bygga resurser och se till styrkor.

De här interventionerna med unga är processbaserade, vilket betyder att de lämpar sig för unga med olika typer av problematik med den mental hälsan, såsom ångest, depression eller neuropsykiatriska frågeställningar. Det här är viktigt inom elevvården eftersom man inte kan välja unga efter metod utan metoderna behöver vara lämpliga för alla unga. Dessutom har många unga kombinationer av problem. Arbetsmetoderna ska därför vara flexibla samtidigt som de är tillräckligt strukturerade och tar hänsyn till heterogena problem   hos unga.

Utbildningen innefattar både teori och praktisk tillämpning av metoderna. Under utbildningen lär du dig ett korttidsterapeutiskt arbetssätt att arbeta som passar unga med en mångfacetterad problematik. Det finns ett starkt forskningsstöd för metoderna.

Utbildningen är riktad till professionella som arbetar inom elevvården på svenska. Utbildningen omfattar tre utbildningsdagar på distans samt färdiga övningar för att underlätta användningen av metoderna med unga i praktiken. Redan under utbildningen är det möjligt att börja pröva metoderna med unga klienter, exempelvis i form av behandlingar på 1–5 besök. Efter utbildningen ges deltagarna möjlighet att delta i handledning i mindre grupper (8 gånger).

Som utbildare fungerar Åse Fagerlund, FD, psykoterapeut och specialist i neuropsykologi.