Gå över till innehållet

Välkommen på personalträff tis. 1.11 kl. 10.15

Personalträffar för hela personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde ordnas denna höst på tisdagar, följande gång tis. 1.11 kl. 10.15–11.15 

Du kan följa tillställningen här.  Länken till tillställningen finns också på välfärdsområdets tillfälliga webbsidor eller på intranätet för den egna organisationen.  

   

Program för tillställningen 1.11 

 

kl. 10.15–10.25, Välkommen på träff, Mikko Pakarinen    

kl. 10.25–10.35, Principer för överföringen av personalen, Laura Saurama 

kl. 10.35–10.45, Frågor till Mikko och Laura   

kl. 10.45–10.55, Coachingar för chefer och personal, Marianne Leskinen

kl. 10.55–11.05, Införande av anordningar och system + helpdesk-stöd, Meri-Tuulia Kaarakainen, ICT-beredning

kl. 11.05–11.10, Inblick i vår visuella profil, Maria Roos   

Frågor/chatt 

 

Du har möjlighet att föreslå ämnen för diskussion till fre 28.10 här.  

 

Personalträffarna bandas och inspelningarna kan ses två veckor efter tillställningen på vår tillfälliga webbplats.  

 

Under hösten ordnas det också personalträffar följande vecka efter träffar för chefer. Träffar för chefer ordnas på torsdagar och träffar för personalen för sin del följande tisdag efter det. Till innehållet är tillställningarna nästan överensstämmande.  

   

Tidtabell för personalträffar, hösten 2022. Anteckna tidpunkterna i din kalender. 

tis. 1.11 kl. 10.15

tis. 29.11 kl. 9  

tis. 20.12 kl. 9 

 

Det är frivilligt att delta i träffarna. Du kan komma överens om deltagande med din chef/närchef.  

Varmt välkommen!