Gå över till innehållet

Föra barnen på tal -webbutbildning, sök senast 13.1.2023!

Egentliga Finlands social- och hälsocentralsprojekt är en del av den riksomfattande beredningen av social- och hälsovårdsreformen. I januari 2023 ordnar projektet den första svenskspråkiga webbutbildningen Föra barnen på tal. Utbildningen som genomförs på webben gör det möjligt för en större deltagargrupp att delta än enligt den traditionella modellen.

Utbildningen för anställdainom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen består av tre delar och för servicefältet (social- och hälsovården, kurators- och psykologtjänsterna samt ungdomstjänsterna) består den av fyra delar. Om de så önskar kan också anställda inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen delta i den fjärde delen.

Utbildningen består av följande delar: 

  1. Förhandsuppgifter 3 timmar
  2. Teoridel 5 timmar
  3. Metodhandledning 4 timmar (2 x 2 timmar)

Av de anställda inom tjänsterna förutsätts utöver de ovan nämnda: 

  1. Utbildning i rådslag 6 timmar

Innan utbildningen börjar ska alla som antagits till utbildningen utföra 3 timmar förhandsuppgifter, länkarna till dem finns i slutet av brevet. Bitta Söderblom är utbildare i den teoridel som är gemensam för alla. Teoridelen hålls den 20.1.2023 kl. 9-15 och genomförs som distansutbildning.

Du kan söka till utbildningen via länken nedan. Utbildningen är gratis för deltagarna.

VIA DEN HÄT LÄNKEN KAN DU SÖKA TILL UTBILDNINGEN (bindande)

Ansökningstiden till utbildningen går ut den 13.1.2023 och uppgifterna om antagningen meddelas de sökande senast den 16.1.2023.

Dessutom ordnas utbildning om rådslag för de anställda inom servicefältet den 6.3.2023. Servicefältets anställda anmäler sig automatiskt till denna del via samma anmälningslänk. Även personalen inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen kan delta i denna del om de så önskar.

Efter den första gemensamma teoridelen deltar alla i den metodhandledning som ingår i utbildningen. Detta ordnas i små grupper och det finns flera olika tidpunkter att välja mellan. I samband med bekräftelsen av deltagande ges separata anvisningar om anmälan till grupperna för metodhandledning. Bitta Söderblom fungerar också som utbildare under den andra teoridagen och i metodhandledningen.

För personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen tar metodutbildningen Föra barnen på tal sammanlagt 12 timmar. Utbildningen ger behörighet att självständigt erbjuda Föra barnen på tal-samtal och ge grundläggande information om genomförandet av Föra barnen på tal-rådslag. För personalen inom ungdomstjänsterna, elevhälsan och social- och hälsovården tar utbildningen sammanlagt 18 timmar. Utbildningen ger behörighet att självständigt erbjuda Föra barnen på tal-samtal samt för att genomföra Föra barnen på tal -rådslag.

Observera att för att få ett intyg för Föra barnen på tal-samtal (12 timmar) eller ett Föra barnen på tal -metodintyg (18 timmar) ska du delta i teoridelen och metodhandledningen (2 x 2 timmar) samt utföra fastställda förhandsuppgifter som skickas till deltagarna per e-post innan utbildningen börjar. Dessutom ska man under utbildningen genomföra två Föra barnen på tal-samtal, av vilka den ena förs till metodhandledning, och av den andra görs en skriftlig beskrivning. Den som utbildas med godkänt resultat får ett intyg över kompetens i Föra barnen på tal-samtalet eller -metoden.

Utbildaren meddelar till den kontaktperson som koordinerar utbildningen vem som fått kompetens i Föra barnen på tal. Dessutom informeras även cheferna om de personer som avlagt eller avbrutit utbildningen. Mieli rf har dragit upp riktlinjer för Föra barnen på tal-metoden och den utbildning som ingår i den, samt för statistikföringen i anslutning till användningen av metoden.

Förhandsuppgifter:

  • Artikeln Arki kantaa (finns enbart på finska ) som skickas som bilaga till bekräftelsen av deltagandet
  • Bekanta dig med Moodels sida https://oppi.mieli.fi/login/index.php (kräver registrering) och titta där på videon i kapitlet Föra barnen på tal -arbetets utgångspunkter och teoretiska grundval
    • Kapitel 1: Utvecklingsmiljöer (personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen)
    • Kapitel 2: Gynnsam utveckling och generationsöverskridande processer (Servicepersonal)

Bekanta dig med Föra barnen på tal -loggböckerna via länken. Skriv ut en loggbok för din bransch (småbarnspedagogik, årskurs 1-6 och årskurs 7-9, servicefältet och välj den åldersgrupp som är lämpligast med tanke på ditt arbete (det finns 6 olika loggar). Läs den noggrant och sätt dig in i samtalstemana. Hämta med dig dina tankar om dem till vår gemensamma teoridag. Kom också ihåg att ta med loggboken till utbildningsdagen.

Informationsbrev om utbildning:

Föra barnen på tal-2023

du kan skicka det via e-post till de som är intresserade!

Mer information om utbildningen: 

Sami Luoto
Projektchef
Koordinering av Familjecentret och vidareutveckling av verksamhetsmodellen
Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland
Tfn 044 907 4357

sami.luoto@turku.fi