Gå över till innehållet

30.11. Utbildning 3/3: Hur leder jag förändring – ledning av sig själv, människor och verksamhet: Från målsättningar till framtiden

Tid: 30.11.2022 kl. 13.00-14.00

Plats: Microsoft Teams (länken tillställs före utbildningsdagen)

Anmäl dig här!

Utbildningen är avsedd för alla personer som arbetar med chefsuppgifter, vilka övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Ledning av förändring kan ses ur tre olika synvinklar – med tanke på ledning av sig själv, arbetstagare och verksamhet. En sådan indelning hjälper chefen i struktureringen, planeringen och utvärderingen av sin egen verksamhet.

 

I det tredje avsnittet i föreläsningsserien är målsättningen att få tips om och stöd för ledning av verksamhet i den riktning som de ställda målsättningarna visar. I det första avsnittet av föreläsningsserien (17.11) behandlades ledning av ens egen verksamhet i förändringssituationer. I den andra tillställningen (24.11) behandlades förändring i en arbetsgemenskap och ledning av olika människor mitt i förändringen. Till varje tillställning ska man anmäla sig separat via utbildningskalendern

Det centrala innehållet:

  • Gemensam riktning och gemensamma målsättningar
  • Varför gör man förändringar?
  • Verktyg för att leda förändringen

 

Utbildare: Kirsi Kostia, inspirerande facilitator av framtidens affärsverksamhet och kompetens, ekon. dr, Great Minds Oy

Det görs en inspelning av alla föreläsningar och de kommer att finnas både på VSSHP:s och på Varhas webbplatser.