Gå över till innehållet

24.11. Utbildning 2/3: Hur leder jag förändring – ledning av sig själv, människor och verksamhet: Förändring i en arbetsgemenskap

Tid: 24.11.2022 kl. 13.00-14.00

Plats: Microsoft Teams (länken tillställs före utbildningsdagen)

Anmäl dig här!

Utbildningen är avsedd för alla personer som arbetar med chefsuppgifter, vilka övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Ledning av förändring kan ses ur tre olika synvinklar – med tanke på ledning av sig själv, arbetstagare och verksamhet. En sådan indelning hjälper chefen i struktureringen, planeringen och utvärderingen av sin egen verksamhet.

I det andra avsnittet av föreläsningsserien är målsättningen är förstå varför de som arbetar i den egna arbetsgemenskapen reagerar olika och deras verksamhet i förändringssituationer samt att få tips som stöder ledningen av olika människor. I det första avsnittet 17.11 behandlades det ledning av ens egen verksamhet i förändringssituationer. I det tredje avsnittet (30.11 kl. 13-14) sätter man in sig speciellt i ledningen av verksamheten i förändringssituationer. Till varje tillställning ska man anmäla sig separat via utbildningskalendern

 

Det centrala innehållet:

  • Vänd blicken mot grunduppgiften
  • Vi lyssnar och diskuterar
  • Vidare från knutarna

 

Utbildare: Sari-Anne Poikkijoki, uppmuntrande proffs i förändringar i ledning och arbetsgemenskaper, EM, handledare, coach, Åma Oy

Det görs en inspelning av alla föreläsningar och de kommer att finnas både på VSSHP:s och på Varhas webbplatser.