Gå över till innehållet

1.12. Läkemedelsbehandling – workshop för heldygnsservice i socialvården

Målsättningen för workshoppen om läkemedelsbehandling är att stöda serviceproducenter inom socialvården när de utarbetar en plan för läkemedelsbehandling. Avsikten är att vid sidan av workshoppen utarbeta enhetens egen plan för läkemedelsbehandling.

 

Tid och plats:
1:a mötet: torsdag 1.12 kl. 8.30–12, Johan Haartman -sal, ÅUCS, T-sjukhus, Tavastlandsvägen 11, Åbo.
2:a mötet: torsdag 15.12 kl. 8.30–12 i samma lokal.

 

Organisatör:
Projektet överkommunal övervakningscentral / Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland

 

Beskrivning:
Målsättningen med workshoppen är att stöda serviceproducenterna inom socialvården när de utarbetar plan för läkemedelsbehandling. . I samband med workshoppen är det meningen att utarbeta en plan för läkemedelsbehandling för deltagarens egen enhet.   Det används som bakgrund för workshoppen SHM:s (2021:6) handbok om säker läkemedelsbehandling samt mall för planering av läkemedelsbehandling, vilken finns bifogad till handboken. Innehållet i handboken har delats in i två möten.
Deltagaren ska ta del i båda mötena.  Till workshopparna hör förhandsuppdrag, vilka tillställs deltagarna senast två veckor före mötet.  Utöver förhandsuppdragen ska man ta med sig en plan för läkemedelsbehandling, vilken man redan har börjat utarbeta. Workshopparna består av arbete i små grupper samt att man går uppgifterna igenom tillsammans.

Ledare för workshopparna är:
Kirsi Aronpuro, provisor, specialkompetens i avdelningsfarmaci, Egentliga Finlands läkemedelsförsörjning, ÅUCS sjukhusapotek
Anu Keskilohko, farmaceut, LHA, koordinator för patientsäkerhet, Salo hälsotjänster

Utbildningen är avsedd för personer som ansvarar för planen för läkemedelsbehandling i enheter som erbjuder vård/omsorg dygnet runt inom socialvården i Egentliga Finland.

Anmälningar:  VSSHP utbildningskalender
Mera information om utbildningen: Karoliina Marjaniemi, karoliina.marjaniemi@tyks.fi, tel. 050 5699 893.

Deltagarantalet är 30 personer, en person/verksamhetsenhet
Utbildningen är avgiftsfri.