Gå över till innehållet

Strukturreformen

Strukturreformen driver utvecklingen mot harmonisering och sammanjämkning av social- och hälsovårdsreformens tjänster och erbjuder kommunerna verksamhetsmodeller som gynnar produktionen av tjänster som är av högre kvalitet, mera homogena och smidigare än tidigare.  Strukturreformen kommer också att utnyttja vidareutvecklingen av de lösningar som nåddes under beredningen av social- och hälsovårdsreformen under senaste regeringsperiod.

Det administrativa ansvaret för den regionala beredningen ligger hos Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  Alla kommuner i Egentliga Finland är delaktiga i att förverkliga strukturreformen.