Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Sote behöver mera hyte, d.v.s. social- och hälsoreformen bör befrämja välfärden och hälsan ännu mera

I samband med utvecklingen av social- och hälsovårdens tjänster har man i Egentliga Finland också lyft kraftigt fram betydelsen av att befrämja ”hyte”, d.v.s. välfärd och hälsa (hyvinvointi ja terveys à hyte). Ur social- och hälsovårdsreformens synpunkt är målsättningen för hyte-arbetet att minska behovet och användningen av social- och hälsovårdstjänster. 

Genom att upprätthålla välbefinnande, hälsa, delaktighet samt arbets- och funktionsförmågan är det möjligt att stävja problem som är på kommande och att förhindra deras uppkomst.  Samtidigt säkerställs tillräcklig finansiering för social- och hälsovårdens behov.

I Egentliga Finland är social- och hälsovårdssystemet för närvarande strukturellt på lut mot korrigerande arbete snarare än mot basservice och förebyggandet arbete.  Nuförtiden betonas alltså specialsjukvården.  Strukturen av systemet är institutionsbetonad för åldersbefolkningen och servicen för barn och unga.  Dessutom används inom mental- och missbrukarvården dygnetrunt vård mera i Egentliga Finland än i genomsnitt i riket.

– Något tillspetsat kan man säga att vården fungerar men att förebygga problem fungerar inte, säger Karoliina Luukkainen som är ansvarig föredragande i hyte-frågor i Åbo stad.  Framöver måste man satsa mera på hyte-arbetet inom social- och hälsovården.

Om vi ska ha systemet i balans, måste arbetsinsatserna riktas om.  Genom att komma till roten av orsakerna till skillnaderna i välfärd och hälsa mellan olika folkgrupper och genom att stärka det preventiva arbetet är det möjligt att i väsentlig utsträckning påverka uppkomsten av brister i befolkningens hälsa och välfärd.  Satsningar på hälsa och välfärd redan på primärnivå eliminerar behovet av korrigerande insatser som ofta kostar flerdubbelt mer för samhället.

Inom Egentliga Finland pågår för närvården programmet Framtidens social- och hälsocentral, där man satsar på hyte-arbetet bl.a. med hjälp av Kraft i vardagen-principen och genom att utveckla och förbättra livsstilshandledningen.  Också många andra projekt fört att främja välfärd och hälsa pågår för närvarande i regionen.

– Hyte-arbetet är sektorövergripande och har tentakler överallt – i detta finns en enorm potential, men den gemensamma koordinationen måste framöver vara tillräckligt effektiv, säger Luukkainen.

I sin gemensamma plan för ordnande av arbetet kring social- och hälsovård har kommunerna i Egentliga Finland förbundit sig också vid att följa den operativa planen för främjande av välfärd och hälsa.  I framtiden är samarbetet mellan kommunerna och andra hyte-aktörer, såsom tredje sektorns organisationer, i nyckelställning vad gäller att främja det allmänna välbefinnandet.

– I Egentliga Finland är vi beredda att besvara ropet och att jobba för att befolkningen inom regionen skulle må så väl som möjligt, säger Luukkainen.

Fakta:

År 2019 var andelen av nettobrukskostnaderna inom verksamhetsområdet social- och hälsovård för specialsjukvården i Egentliga Finland 5,8 % högre i genomsnitt i riket, medan primärvårdens andel å sin sida var 18,2 % lägre än i genomsnitt.

Associeras med projekten:

Kraft i vardagen
Produktionsintegrerad livsstilshandledningsprocess

Nyckelord: hyte , välfärd och hälsa