Gå över till innehållet

Upphandlingsingenjör

Upphandlingsingenjör, är du intresserad av en karriär inom byggnadsbranschen med varierande uppgifter för projekt och drift hos en pålitlig och stabil arbetsgivare?

Kom och arbeta hos oss! Vi söker två nya upphandlingsingenjörer för att förstärka vårt team i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Som upphandlingsingenjör verkar du som en del av det täta och effektiva upphandlingsteamet inom fastighetstjänsterna. I ditt dagliga arbete samarbetar du med andra team i fastighetstjänsterna, till vilka det hör experter inom olika branscher på byggentreprenad, lokalitetsförvaltning och fastighetsskötsel.

I ditt arbete utarbetar du de kommersiella dokumenten för konkurrensutsättningen per projekt och i enlighet med planerna samt ansvarar du för konkurrensutsättningarna i de olika delområdena inom fastighetstjänsterna. Det hör även till dina uppgifter att bereda och utarbeta upphandlingsavtal. Det är på ditt ansvar att ombesörja att konkurrensutsättningarna sker så att den offentliga upphandlingslagen och välfärdsområdets regler följs. Därtill får du delta i olika projekt på ett mångsidigt sätt. Arbetsbilden preciseras enligt din kompetens och ditt intresse.

Vi söker till vårt team en professionell i upphandlingar eller en person som vill bli en sådan. Vi önskar att du har tidigare erfarenhet av upphandlingar inom byggnadsbranschen och inom underhållet av fastigheter samt kunskap om den offentliga upphandlingslagen. Vi uppskattar goda kunskaper i projekthantering och rapportering samt kännedom om upphandlingsavtal. Du har nytta av en teknisk utbildnings- och arbetsbakgrund i uppgiften. Det viktigaste för framgång i uppgiften är dock att du har vilja och motivation att lära dig nytt och utvecklas. Vi vill att du blir en pålitlig expert i vårt team så vi satsar på din introduktion samt på ett fortlöpande utvecklande av din yrkeskunnighet.

Blev du intresserad?
Sök arbete hos oss, vi erbjuder dig en intressant arbetsmiljö med den senaste tekniken, en god introduktion samt stöd av en kunnig och trevlig arbetsgemenskap.

Förhoppningsvis hör vi av dig snart!

Behörighetskravet för uppgiften är en lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Den som valts till uppgiften ska lämna in en godtagbar utredning av sitt hälsotillstånd innan uppgiften tas emot.

Fastighetstjänsterna för Egentliga Finlands välfärdsområde är belägna på stamsjukhusets område i Åbo.