Gå över till innehållet

Undervisnings- och utbildningschef

Egentliga Finlands välfärdsområde har ledigförklarat: Undervisnings- och utbildningschef i organiseringens tjänster.

Obs! Denna plats kan sökas och till uppgiften kan bli vald endast personalen som övergår genom överlåtelse av rörelse till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Befattningen tillsätts internt så, att de som har en befattning som övergår till välfärdsområdet i överlåtelse av rörelse, och de som har en uppgift på motsvarande nivå har möjligheten att anmäla sitt intresse för befattningen. Det är fråga om en intern kartläggning av personalen som omfattas av överlåtelsen, varav arbetsgivaren väljer, vem som är den lämpligaste och behörigaste till uppgiften.

Anmälan om intresse för tjänsten sker genom att lämna in en ansökan via den vidstående länken Hae työpaikkaa/Sök nu. Valet till uppgifterna kommer att göras på grund av meritjämförelser som baserar sig på ansökningarna samt på basis av en helhetsbedömning som består av eventuella intervjuer och lämplighetsbedömningar.

Befattningen ska tas emot 1.1.2023, om grunderna för överlåtelse av rörelse fortfarande uppfylls för den som har blivit vald. Den som har valts till uppgiften kan anställas i ett tidsbundet arbetsförhållande före detta.

Undervisnings- och utbildningschefen ansvarar för ledning, utvecklande och koordinering av undervisnings- och utbildningsprocesser i resultatgruppen för forskning, utbildning, utveckling, kvalitet och hållbar utveckling. Undervisnings- och utbildningschefen ansvarar för sin del för läroanstaltssamarbetet och för samarbetet med andra aktörer i branschen. I uppgiften ingår administration och koordinering av processen för undervisningstillstånd i välfärdsområdet. Det är undervisnings- och utbildningschefens uppgift att för sin del säkerställa att högklassig undervisning och utbildning ordnas i välfärdsområdet.

Behörighetskravet för uppgiften är en lämplig högre högskoleexamen, arbetslivserfarenhet lämplig för tjänsten samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som merit räknas:
– erfarenhet av koordinering av undervisning och utbildning
– administrativ erfarenhet
– god samarbetsförmåga
– erfarenhet av ledning av nätverk och medverkande inom nätverk i sin egen bransch
– kännedom om servicesystemet i social- och hälsovården
– kännedom om läroanstalts- och utbildningssystemet
– erfarenhet av och förståelse för vetenskaplig forskning och den utbildning som hänför sig till den
– pedagogisk utbildning

Det förväntas av den som arbetar i uppgiften:
– förmåga att förstärka samarbete mellan olika aktörer samt att bygga förtroende och upprätthålla det
– goda kunskaper i uppträdande och kommunikation
– förändringsbenägenhet och att hen för nya helheter aktivt framåt i verksamhetsförhållanden som är starkt reglerade