Gå över till innehållet

Två hälsocentralläkare, Pargas

Pargas är en skärgårdsstad med drygt 15 500 invånare, med hälsocentral och hälsostationer som har både laboratorie- och tjänster. Arbetet med att utveckla hälsocentralverksamheten är aktuell 2023

Egentliga Finlands välfärdsområdes öppenvård, sohä-område 4 söker

Två hälsocentralläkare, Pargas

Gillar du som läkare att utveckla och påverka hälsovårdstjänster hållbart, kvalitativt och kreativt,
kanske på ett helt nytt sätt? Vill du arbeta i en dynamisk arbetsgemenskap i vacker skärgårdsmiljö?

Tjänstgöringsorten är huvudsakligen Pargas, inklusive Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Huvudsaklig tjänstgöringsort är Pargas, på de övriga holmarna finns småskalig läkarmottagning.

Pargas hälsovårdscentral består av fem hälsostationer med sammanlagt tolv läkartjänster. Du har möjlighet att påverka arbetets innehåll och aktivt delta i formandet av hälsovården i Pargas.

Behörighetskraven är behörighet som legitimerad läkare i Finland. Vid tillsättande av tjänsten tillämpas en prövotid om fyra (4) månader.

En framgångsrik hantering av uppgiften kräver god skriftlig och muntlig förmåga i finska och svenska.

Anställda inom Egentliga Finlands Välfärdsområde kan välja den anställningsförmån de gillar bland tre alternativ, som viktas på olika sätt mellan tränings-, friskvårds-, kultur-, pendlings- och/eller lunchförmåner.

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Anställda inom Egentliga Finlands välfärdsområde tillfrågas på slumpmässiga drogtest