Gå över till innehållet

Sommarvikarier till Kimitoön och Pargas

SOMMARVIKARIER TILL HÄLSOVÅRDEN I KIMITOÖN OCH PARGAS (SOHÄ-OMRÅDE 4)

Hej du sjukskötare, hälsovårdare, fysioterapeut, ergoterapeut, medicinsk kandidat eller studerande inom social- och hälsovården – Hälsovården på Kimitoön och i Pargas erbjuder sommarjobb!

Vill du vara delaktig i vårt arbetsteam? Är du duktig, lyssnar på patienten och söker lösningar? Vill du prova att jobba inom öppenvård och jobba med patienter som behöver hälsovård eller sjukvård?

Inom hälsovården sköts patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet i hälsovården är mångprofessionellt, mångsidigt och omväxlande. Vi erbjuder bra introduktion för arbetet och stöd av en trevlig och motiverad arbetsgemenskap. Trevlig arbetsgemenskap, som inte lämnar dig ensam, där du trivs och får goda minnen – och möjligen också långvariga arbetskompisar.

Vi förutsätter goda samarbets- och samspelsförmågor. Du behöver ha tillräcklig förmåga att i tal och i skrift använda svenska och finska språken.

Berätta i ansökan var du är intresserad att jobba. Ring eller mejla och fråga, vi berättar gärna mera!

Mottagningarna på hälsostation (icke akut och akut)
Kimitoön, avdelningsskötare Yrsa Reponen, tfn 0401682036, yrsa.reponen@varha.fi
Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär, avdelningsskötare Janette Sundqvist, tfn 0404885503, janette.sundqvist@varha.fi

Fysioterapi och ergoterapi
Kimitoön, avdelningsskötare Yrsa Reponen, tfn 0401682036, yrsa.reponen@varha.fi
Pargas, ledande fysioterapeut Carola Selin, tfn 0407256028, carola.selin@varha.fi
Mödra- barn-, och preventivrådgivning
Pargas, ansvarig hälsovårdare Outi Ramstedt, tfn 0404885541, outi.ramstedt@varha.fi

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

De som väljs ut til en tjänst/anställning inom Egentliga Finlands välfärdsområde tillfrågas slumpmässigt om ett drogintyg.

Den som utses till tjänsten ska lämna ett kriminalregisterutdrag om honom/henne som avses i lagen om utredning av brottslig bakgrund för personer som arbetar med barn (504/2002).