Gå över till innehållet

Socialarbetar, socialservice för barnfamiljer

Vi söker en socialarbetare som vikarie för tiden 20.2.2023-31.12.2024 till Kimitoön. Du kommer att arbeta inom barnskydd och socialt arbete för barnfamiljer. I dina arbetsuppgifter ingår också att göra bedömningar av servicebehovet.

Vi ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är barnet alltid i fokus. I barnskyddet använder vi en systemisk verksamhetsmodell. Serviceområde 4 är en tvåspråkig stad och hos oss kan du berika dina språkkunskaper.

Som stöd i ditt arbete har du ett team som samlas varje vecka och systemiskt team som samlas var tredje vecka. Vi erbjuder de anställda regelbunden arbetshandledning i grupp samt juridisk konsultation i barnskydd. Du har också en kontorsanställds arbetsinsats till ditt förfogande så att du kan fokusera på socialarbete.

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Körkort är nödvändigt. Vi har en leasingbil, men det är önskvärt att den anställda har möjlighet att använda egen bil.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig:
– stöd av ett systemiskt team
– möjlighet att jobba på distans varje vecka
– möjlighet till arbetshandledning i grupp
– stöd av platschefen och teamet
– en öppen och konstruktiv diskussionskultur
– en positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat.

Behörighetskrav: Behörighet enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i skrift och tal använda båda inhemska språken. Ifall ingen sökande uppfyller behörighetskraven beaktar vi även studerande inom socialt arbete med behörighet att vikariera.

Anställda inom Egentliga Finlands Välfärdsområde har möjlighet att välja den anställningsförmån de gillar bland tre olika alternativ, som består av olika typer av tränings-, friskvårds-, kultur-, pendlings- och/eller lunchförmåner.

Den valda ska före mottagandet av tjänsten uppvisa ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. Prövotid på sex månader.