Gå över till innehållet

Sjukskötare, Pargas hälsocentral

Sjuksötare, Pargas hälsocentral

Hej, kom och jobba hos oss i tillsvidareanställning som sjukskötare till Pargas hälsocentral!

De centrala arbetsuppgifterna består av mångsidiga arbetsuppgifter på en hälsostation. Där ingår arbete så som sjukskötarmottagning, akut och icke akut mottagning samt bedömning av vårdbehov både per telefon och på mottagningen. Vi ger dig bra introduktion och vi inte lämnar dig ensam. Hos oss hjälper vi varandra.

Som fördel ser vi tidigare erfarenhet av arbete på en hälsostation. För att kunna garantera en bra kvalitet inom hälsovårdsarbetet, förutsätter vi god samarbetsförmåga i klientarbetet och med arbetsteamet. Vi önskar att du har goda kliniska färdigheter och har en positiv inställning till utveckling. Du har gärna LOVe i kraft.

Varmt välkommen på jobb till Pargas! 

Behörighetsvillkoren: 
Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 
Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 
Prövotiden är sex (6) månader.

Mer information ges av 
Janette Sundqvist, avdelningsskötare, tfn 0404885503 och
Suvi Simelius-Nieminen, överskötare för öppenvård, tel. 0408210606 
Vid behov lämna textmeddelande, så ringer vi upp. 

Anställda inom Egentliga Finlands Välfärdsområde kan välja den anställningsförmån de gillar bland tre alternativ, som viktas på olika sätt mellan tränings-, friskvårds-, kultur-, pendlings- och/eller lunchförmåner.

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Anställda inom Egentliga Finlands välfärdsområde tillfrågas på slumpmässiga drogtest