Gå över till innehållet

Servicechef för vård av barn utom hemmet

Egentliga Finlands välfärdsområde har ledigförklarat tjänsten som servicechef för vård av barn utom hemmet i resultatgruppen för social- och handikappservice inom social- och hälsotjänster.

Obs! Denna plats kan sökas och till uppgiften kan bli vald endast personalen som övergår genom överlåtelse av rörelse till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Tjänsten tillsätts internt så, att de som övergår till välfärdsområdet i överlåtelse av rörelse, och de som har en uppgift på motsvarande nivå har möjligheten att anmäla sitt intresse för tjänsten. Det är fråga om en intern kartläggning av personalen som omfattas av överlåtelsen, varav arbetsgivaren väljer, vem som är den lämpligaste och behörigaste till tjänsten.

Anmälan om intresse för tjänsten sker genom att lämna in en ansökan via den vidstående länken Hae työpaikkaa/Sök nu. Valet till tjänsterna kommer att göras på grund av meritjämförelser som baserar sig på ansökningarna samt på basis av en helhetsbedömning som består av eventuella intervjuer och lämplighetsbedömning.

Tjänsten ska tas emot 1.1.2023, om grunderna för överlåtelse av rörelse fortfarande uppfylls för den som har blivit vald till tjänsten. Den som har valts till tjänsten kan anställas i ett tidsbundet tjänsteförhållande före detta.

Servicechefen för vård av barn utom hemmet ansvarar inom resultatgruppen social- och handikappservice för tjänsterna i enheterna för vård av barn utom hemmet och i enheten för tjänster för familjevård. I tjänsterna ingår helheten för barnskyddsanstalter, familjerehabiliteringsanstalter och familjevård i välfärdsområdet. Servicechefen för vård av barn utom hemmet verkar underställd servicedirektören för social- och handikappservice (resultatgruppsdirektör) samt i ett tätt samarbete med servicedirektören för barnfamiljer.

Servicechefen för vård av barn utom hemmet tar hand om att praxis inom tjänsterna för vård av barn utom hemmet i välfärdsområdet är enhetliga och ändamålsenliga och att de genomförs enligt servicestrategin. Servicechefen för vård av barn utom hemmet säkerställer att tjänsterna har en tät funktionell förbindelse i synnerhet med tjänsterna för barnfamiljer samt med andra tjänster i resultatgruppen för social- och handikappservice samt med tjänsterna inom resultatgruppen för kundhandledning och att målsättningarna eller verksamheten inom tjänster för vård av barn utom hemmet inte länder till skada till ett annat serviceområde eller en annan resultatgrupp och att deras kostnader på resultatområdesnivå inte blir dyrare.

Behörighetskravet för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av ledning och utveckling av branschen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som merit räknas:
– erfarenhet av och bevis på framgångsrik/resultatrik ledning genom information av verksamhet, ekonomi, personal och processer 
– goda kunskaper i personalledning
– erfarenhet av förändringsledning och utveckling
– erfarenhet av ledning av nätverk och medverkande inom nätverk i sin egen bransch
– bevis på ledning genom information samt dess utveckling på sitt eget område
– erfarenhet av ledning och utveckling av kundprocesser

Vi förväntar oss att den som arbetar i tjänsten har:
– erfarenhet av vård av barn utom hemmet inom barnskyddet, av anstaltstjänster och familjevård inom barnskyddet samt god allmän kännedom om social- och hälsovårdssystemet
– god interaktionsförmåga och förmåga att bilda nätverk
– förmåga att förstärka samarbete mellan olika aktörer samt att bygga förtroende och upprätthålla det
– förmåga att skapa visioner och att inspirera och förankra personalen
– coachande och uppmuntrande sätt att leda
– goda kunskaper i uppträdande och kommunikation
– förändringsbenägenhet och att hen för nya helheter aktivt framåt i verksamhetsförhållanden som är starkt reglerade
– förmåga att leda resultatrikt genom information
– färdigheter att leda utveckling av kundupplevelse inom sitt eget ansvarsområde
– kunskap om den lagstiftning som berör barnskydd och socialvård samt förståelse för offentlig förvaltning