Gå över till innehållet

Överläkare

Egentliga Finlands välfärdsområde har ledigförklarat: fyra tjänsten som överläkare i avdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering inom ÅUCS/sjukhustjänster.

Obs! Denna plats kan sökas och till uppgiften kan bli vald endast personalen som övergår genom överlåtelse av rörelse till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Tjänsten tillsätts internt så, att de som övergår till välfärdsområdet i överlåtelse av rörelse, och de som har en uppgift på motsvarande nivå har möjligheten att anmäla sitt intresse för tjänsten. Det är fråga om en intern kartläggning av personalen som omfattas av överlåtelsen, varav arbetsgivaren väljer, vem som är den lämpligaste och behörigaste till tjänsten.

Anmälan om intresse för tjänsten sker genom att lämna in en ansökan via den vidstående länken Hae työpaikkaa/Sök nu. Valet till tjänsterna kommer att göras på grund av meritjämförelser som baserar sig på ansökningarna samt på basis av en helhetsbedömning som består av eventuella intervjuer och lämplighetsbedömningar.

Tjänsten ska tas emot 1.1.2023, om grunderna för överlåtelse av rörelse fortfarande uppfylls för den som har blivit vald till tjänsten. Den som har valts till tjänsten kan anställas i ett tidsbundet tjänsteförhållande före detta.

Bäddavdelningarna, hemsjukhusen och det palliativa centret i Egentliga Finlands hälsocentraler övergår till resultatområdet ÅUCS/sjukhustjänster i välfärdsområdet. Det kommer att arbeta nästan tusen professionella i fyra olika serviceområden (västra, centrala, östra och det palliativa centret) i den nya resultatgruppen avdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering. Kom som överläkare i serviceområdet för att tillsammans med oss förnya bäddavdelningsverksamheten och utveckla servicestigen för de patienter som behöver bäddavdelnings- eller hemsjukhusvård så att rehabiliterande och palliativa vårdmetoder är en del av alla patienters vård och så att vården är likvärdig i hela landskapet.

Till uppgiften som överläkare söker vi en person, som kan verka i rollen som ledare för serviceområdet som serviceområdesdirektör. Till den som valts till tjänsten som överläkare kommer det på basis av samtycke att utfärdas en separat position som serviceområdesdirektör genom en arbetsledande föreskrift. Positionen utfärdas som ett förordnande, vilket är i kraft tillsvidare. Den som har rätt att utfärda positionen kan även förordna att den ovannämnda positionen upphävs.

Överläkaren leder verksamheten i avdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering som serviceområdesdirektör i sitt eget serviceområde. Centrala samarbetspartner är överskötaren i serviceområdet, direktören för resultatgruppen (servicedirektör) och de övriga serviceområdesdirektörerna i resultatgruppen. Överläkaren kan om hen vill använda 20-40 % av sin arbetstid för kliniskt patientarbete.

Behörighetskravet för tjänsten är legitimering som är stadgad i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller tillstånd att utöva läkaruppgifter, behörighet som specialläkare i ett specialområde som är lämpligt för tjänsten och erfarenhet av uppgifter som förutsätter behörighet som specialläkare. Därtill förutsätts det en lämplig ledarskapsutbildning eller erfarenhet av ledning och utveckling av branschen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi uppskattar:
– erfarenhet av bäddavdelningsarbete och ledning av det
– kunskaper i personalledning
– kompetens i förändringsledning och utvecklande
– erfarenhet av ledning av nätverk och medverkande inom nätverk i sin egen bransch
– erfarenhet av ledning och utveckling av kundprocesser
– samarbetsförmåga och flexibilitet då arbetsuppgifterna och arbetsområdet förändras

Vi förväntar oss att den som väljs till tjänsten har:
– god interaktionsförmåga och förmåga att bilda nätverk
– förmåga att förstärka samarbete mellan olika aktörer samt att bygga förtroende och upprätthålla det
– förmåga att skapa visioner och att inspirera personalen
– coachande och uppmuntrande sätt att leda
– förändringsbenägenhet och att hen för nya helheter aktivt framåt
– förmåga att leda resultatrikt genom information
– färdigheter att leda utveckling av kundupplevelse inom sitt eget ansvarsområde