Gå över till innehållet

Överläkare, Kimitoön

Kimitoön är hem för ca 6600 invånare. Kimitoöns hälsocentral har både laboratorie- och röntgentjänster. Arbetet med att utveckla hälsocentralverksamheten är aktuellt 2023.

Egentliga Finlands välfärdsområdes öppenvård, sohä-område 4 söker en överläkare till Kimitoön.

Tjänstgöringsorten är huvudsakligen Kimitoön, men överläkaren fungerar vid behov även som Pargas överläkare.

Arbetsuppgifterna kan skräddarsys på ett mångsidigt sätt utifrån den valdas personliga intressen. I arbetet ingår inte kvälls-, natt- eller veckoslutsarbete.

Vårt arbetsklimat är avslappnat likt livet i skärgården. Vi värdesätter att du har en god samarbetsförmåga och att du är intresserad av mångsidiga läkaruppgifter. På köpet får du möjligheten att finslipa dina språkkunskaper. Tvåspråkighet ses som en positiv sak hos oss, vi jobbar smidigt på bägge inhemska språken.

Vårt rehabiliteringsorienterade hälsocentralsjukhus med drygt 20 platser stöder genuint hälsocentralarbete. Vi får regelbundet stöd av en radiolog, pediatriker och gynekolog. Här har du möjligheten att jobba i en tät och sakkunnig, dynamisk arbetsgemenskap.

Behörighetskraven är behörighet som legitimerad läkare i Finland och specialläkarkompetens. Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex (6) månader.

En framgångsrik hantering av uppgiften kräver god skriftlig och muntlig förmåga i finska och svenska.

Anställda inom Egentliga Finlands Välfärdsområde kan välja den anställningsförmån de gillar bland tre alternativ, som viktas på olika sätt mellan tränings-, friskvårds-, kultur-, pendlings- och/eller lunchförmåner.

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Anställda inom Egentliga Finlands välfärdsområde tillfrågas på slumpmässiga drogtest