Gå över till innehållet

Närvårdarvikarie Aftonro, Iniö

Aftonro söker närvårdare och vårdare inför sommaren 2023 samt vikarier för kortare eller längre inhopp under året.

Aftonro är ett litet effektiverat serviceboende med 8 platser, därtill vårdar vi även klienter i hemvården. Närvårdaren och vårdaren deltar i planering, genomförandet och utvärdering av klienternas helhetsvård. Aftonro är placerat på Iniö, i Åbolands vackra skärgård. Aftonro erbjuder dig ett mångsidigt arbete vid vårt team inom äldreomsorgen. Arbetet är självständigt och omväxlande med klienternas välmående i centrum.

Vi uppskattar flexibilitet, ansvarskänsla, samarbetsförmåga och eget initiativtagande. Arbetet är skiftesarbete.

Om du inte har eget boende på orten så försöker vi hjälpa till att ordna med det.

Ta gärna kontakt om du har frågor eller funderingar.
Närmare information; ansvarig sjukskötare Denina Björklund, tfn +358 50 439 1957. E-post fornamn.efternamn@varha.fi

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.