Gå över till innehållet

Närvårdarvikariat, Almahemmet Kimito

Kom på ett vikariat till Almahemmet!

Vi är ett mångprofessionellt arbetsteam som jobbar på ett effektiverat serviceboende i Kimito centrum. Som arbetsteam är vi flexibla, omtänksamma, kollegiala, initiativrika och har en god gemenskap. Vi är alltid öppna för nya tankar och idéer med utveckling och förbättring som målsättning.

Är du nyfiken på att prova på nya utmaningar? Kom på ett vikariat till oss!

På Almahemmet bor ca. 26 stycken seniorer med varierande funktionsförmåga och olika vårdbehov. Vårt arbetsteam består av; sjukskötare, närvårdare, hemvårdare, vårdassistenter, sysselsättare och anstaltvårdare. Vi har ett nära samarbete med bland annat läkare, fysioterapeut, Röda Korsets vänner och andra vårdenheter.

Vi förväntar oss att du har en god samarbetsförmåga, ett genuint intresse för vårdarbete och en positiv arbetsinställning. Till vårt vardagliga arbete hör bl.a. god grundvård, läkemedelshantering, rehabilitering, sårvård, samarbete med anhöriga, olika aktiviteter för seniorerna och vård i livets slutskede. Arbetet kräver att du är empatisk och pålitlig.

Du kan bekanta dig med oss på Instagram @serviceboendet_almahemmet.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48§ i Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Kompetenskrav: Närvårdar- eller primärskötarexamen samt utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket, goda eller nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket.
LOVE; LOP samt PKV. Dessa kan verkställas hos oss under prövotiden.
Vid vikariat är prövotiden 2 månader